Nieuwbouw aan van Goorswegje door rood-voor-rood regeling

Door Petronella van het Goor - De eigenaar van het perceel tussen van Goorswegje 17 en 19, wil een vrijstaande woning bouwen op het stuk grond dat nu nog een agrarische bestemming heeft. De woning is bedoeld voor de eigenaar zelf. 

De eigenaar wil gebruik maken van de sloopregeling eendengebied

Als in het eendengebied (tussen de Parallelweg, de Overkampsweg, Paasloweg en Bredeweg) 750 vierkante meter aan vervallen voormalige stallen en gebouwen wordt gesloopt, mag ergens anders een woning van maximaal 150 vierkante meter worden gebouwd, met bijbehorende bouwwerken (denk aan een schuur) van maximaal 100 vierkante meter.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan in principe medewerking te willen verlenen aan het planologisch en juridisch mogelijk maken van de nieuwbouw, door middel van een bestemmingsplanwijziging.

Van Goorswegje Hierden