Meer ruimte voor schuilstallen en paardenbakken buitengebied

Het college van B&W wil de regels voor schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied van de gemeente Harderwijk verduidelijken en verruimen.

Huidige regelgeving Aanleiding hiervoor is de onrust die bij bewoners in het buitengebied is ontstaan na een handhavingsactie van vorig jaar.

Op dit moment is in het buitengebied weinig tot geen mogelijkheden voor het realiseren van schuilstallen en (vrijstaande) bakken voor paarden. Nieuwe koers Met de aanpassing wil het college de kwaliteit van de omgeving verbeteren. Daarnaast moeten landschapswaarden en natuur beschermd worden.

Ter inzage legging
Vanaf 17 januari 2019 ligt een ontwerp van de Beleidsregel schuilstallen en paardenbakken voor een periode van zes weken ter inzage in . Gedurende die tijd kunnen er zienswijzen worden ingediend. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Yarno Maas, projectleider, bij de gemeente Harderwijk. Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Lees ook:
Hierdense dieren mogen schuilhutjes nog even houden