Meer mogelijkheden voor verduurzaming binnenstadbewoners

Door Petronelle van het Goor - Huiseigenaren in de binnenstad van Harderwijk krijgen meer mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Tot nog toe waren zij vrij beperkt. 

Zonnepanelen mochten alleen geplaatst worden op voordakvlakken, zijdakvlakken en achterdakvlakken die niet gericht zijn naar openbaar gebied. Dit om het historisch stadsgezicht te beschermen. Er waren echter panden die door hun ligging niet één dakvlak hadden dat uit het zicht lag.

Er is een nieuwe kaart gemaakt, waarin voor alle zones in de binnenstad nieuwe regels zijn opgesteld. Hierdoor is het in principe voor bijna iedere huis- of pandeigenaar in de binnenstad mogelijk om zonnepanelen of zonnecollectoren te plaatsen. Via de website van de gemeente is een interactieve plattegrond te vinden. Hierop wordt per dakvlak in de binnenstad aangegeven wat het huidige en nieuwe beleid is.

Het concept voor de nieuwe welstandeisen voor zonnepanelen en zonnecollectoren in beschermd stadsgezicht, ligt zes weken lang ter inzage in het huis van de stad. Tijdens die zes weken is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Daarna moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen.