Marianne Bon gaat namens Nederland als een van de EU-afgevaardigden naar Brussel

Door Lex Schuijl - Marianne heeft in 1986 een ernstig verkeersongeluk gehad en 15 dagen in coma gelegen, maar heeft nooit de moed opgegeven.

Hersenletsel

“Ik werd na mijn hersenletsel gezond verklaard omdat dit nog niet als ziekte werd aangemerkt. Hierdoor kreeg ik geen kans om een goede opleiding te volgen en haalde met grote moeite mijn MBO-diploma. Hierna ging ik aan het werk, maar steeds werd mijn contract niet verlengd of werd ik om onduidelijke redenen ontslagen. In 2011 werd er voor het eerst een hersenscan gemaakt en die bracht veel verheldering: meerdere beschadigde hersendelen. Na een gesprek met het UWV kwam naar voren dat ik nu als ‘Wajonger’ werd aangemerkt. Hierdoor werd ik een voorbeeld voor de ‘gewone’ burger waarvoor opleidingen te duur waren. Want Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben.” 

Niet opgeven

In 2010 ging Marianne in Ermelo wonen en nam plaats in het klantenpanel van deze gemeente. “Een tijd later nam ik ook plaats in de cliëntenraad van de Sociale Dienst Noord-Veluwe. Vorig jaar verhuisde ik naar Harderwijk en dientengevolge moest ik hiermee stoppen. Tja, maar de wetgeving bleef mijn interesse houden.” 

EAPN

Door de Raad van Europa wordt, samen met de EAPN, op 7 en 8 november in Brussel een conferentie georganiseerd, met als onderwerp Armoede en Educatie. In Europa hebben wij te maken met de Europese Unie en daarnaast ook de Raad van Europa. Binnen dit kader zijn er Niet-Gouvermentele Organisaties (NGO). Een voorbeeld hiervan is: Oxfam Novib. Ook zijn er Europese Sociale Forums (ESF) en 2 voorbeelden hiervan zijn:  EAPN (European Anti Poverty Network) en ENU (met als doelstelling levenslang leren). 

Uitnodiging voor bijwonen Conferentie

De Nederlandse EAPN, met als voorzitter de heer Quinta Ansem, gaat hierheen met een delegatie van 4 personen waaronder ook een Wajonger uit Harderwijk. Marianne voelt zich bijzonder vereerd. “Onder deze 170 mensen zijn ministers en andere belangrijke personen, maar ook gewone mensen en mensen die dit aangaat. Dit is een zeer belangrijke conferentie en ik ben heel blij dat ik het voorrecht heb om hier aan te mogen deelnemen. Wij willen met alle landen adviezen bedenken aangaande een nieuwe Europese wetgeving over studeren.”  

Geef educatie een kans

In Brussel worden diverse onderwerpen behandeld. Marianne: “We willen weten waarom educatie zo duur is als het zo belangrijk is en waarom worden mensen in armoede vaak als minderbedeelden behandeld? Niemand heeft er voor gekozen om in armoede te leven. Het is onze bedoeling om invloed te hebben op de totstandkoming van de Europese wetgeving. Kinderen die in armoede geboren worden met een hoog IQ moeten een kans krijgen om te studeren met een kans op een betere baan. Dus mogelijkheden om een opleiding te volgen moeten goedkoper worden. Dat soort verbeteringen hopen wij te bereiken,” aldus een fanatieke jonge vrouw. 

Marianne Bon
(Marianne Bon)