Locatie Westeinde – tl nieuwe stijl: “Leren op maat”

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018/2019 introduceert het Morgen College op locatie Westeinde ‘tl-nieuwe stijl: Leren op maat’. 

Iedere leerling op vmbo tl / tl-TOP moet na vier, soms vijf, jaar hetzelfde landelijke examen doen. Daar kunnen we als school niets aan veranderen, dat is wettelijk vast gelegd.

Waar we als Morgen College wel invloed op hebben, is de weg naar het examen toe. De vier, soms vijf, jaar waarin we de leerlingen voorbereiden op het examen, maar ook op hun toekomst.

Wij vinden het niet logisch dat leerlingen die bijvoorbeeld goed zijn in Engels, evenveel (en precies dezelfde) lessen moeten volgen als leerlingen die minder goed zijn in het vak. Wij geloven dat de schooluren meer naar eigen inzicht (in samenspraak met de mentor/vakdocent) ingedeeld moeten worden. School moet zoveel mogelijk maatwerk zijn. Daarom introduceren wij ‘tl-nieuwe stijl, Leren Op Maat’.

Mentor

De rol van de mentor/coach wordt straks nog belangrijker. Elke dag beginnen de klassen met de mentor. Tijdens dat moment is er een dagopening, kijken we het journaal van de dag ervoor en kunnen de leerlingen een keuze maken waar ze die middag of week aan willen werken. Keuzevrijheid betekent namelijk geen vrijblijvendheid. 

Kernuren

Het team van docenten en medewerkers start elke ochtend met een zogenaamde scrumsessie. Tijdens die sessies wordt er gekeken naar wat goed gaat en wat nog aandacht nodig heeft.

Iedere leerling heeft voor elk vak een bepaalde basiskennis nodig. Deze basiskennis geven we tijdens de kernuren, deze uren zijn zoveel mogelijk tussen negen uur ’s ochtends en twee uur ’s middags. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar de relatie tussen bioritme en effectieve leertijd blijkt namelijk dat leerlingen tussen 09.30 ’s ochtends en 14 uur ’s middags de meeste informatie in zich op kunnen nemen. In de uren na twee uur ’s middags kunnen leerlingen zelf (in overleg met de mentor) bepalen welke lessen ze willen volgen.

We hebben Extra-uren, bijles in een bepaald vak. Persoonlijke Verrijkings-uren en project-uren, waarin de leerlingen bezig gaan met een project dat uitgaat van een bepaald vak/vakken. Denk aan debatteren voor Nederlands of ontleden voor biologie. Leerlingen die helemaal ‘bij’ zijn met alles, kunnen deze uren gebruiken om huiswerk te maken. Ook is er in de middag regelmatig een Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) gesprek.

Lestijden

Om er voor te zorgen dat keuzevrijheid niet verandert in vrijblijvendheid, hebben tl-leerlingen straks vaste schooltijden. Elke lesdag begint om 08.55. Op maandag, woensdag en donderdag duurt een lesdag tot 16.15 uur, op dinsdag tot 14.30 uur en op vrijdag tot 12.10 uur. Uit eerder genoemd onderzoek blijkt namelijk ook dat lesgeven op de vrijdagmiddag niet effectief is.  

Informatieavond toekomstige ouders

Ouders van groep acht leerlingen die vragen hebben over deze nieuwe onderwijsstijl of die hier graag meer over willen weten, zijn van harte welkom op de informatieavond op donderdag 15 februari. Om 19.15 gaan de deuren van locatie Westeinde open, om 19.30 uur begint het programma. Mochten ouders niet in de gelegenheid zijn om naar de informatieavond te komen, maar hebben ze wel vragen, dan kunnen ze contact opnemen met Gert Vasse, locatieleider vmbo tl, via gvasse@morgencollege.nl