KVO-B certificaat voor alle bedrijventerreinen Harderwijk

Alle bedrijventerreinen in Harderwijk, ook Sypel en Overveld, zijn officieel KVO-B gecertificeerd en hebben dus het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. 

En dat is meer dan alleen een papiertje. Hier spreekt bereidwilligheid uit. De wil om samen te werken. Met elkaar, met de politie, de brandweer, beveiligers en de gemeente Harderwijk.

Met als doel de terreinen schoon, veilig en heel te houden en criminaliteit tegen te gaan. Ook biedt het certificaat de ondernemers op het terrein veel voordelen als het gaat om verzekeringen.

De Tonsel en Lorenz I, II en III hebben het keurmerk een aantal maanden geleden al behaald. Toen werd al de wens uitgesproken om ook Sypel en Overveld zo ver te krijgen. Een groep betrokken ondernemers heeft samen met mensen van de politie, brandweer, Securitas en de gemeente de handen ineengeslagen en donderdagmiddag 7 juni mochten ook de laatste twee bedrijventerreinen van Harderwijk hun CVO-B certificaat in ontvangst nemen.

Onno Keuker, landelijk projectleider van het Keurmerk Veilig Ondernemen, heeft de samenwerking met de Harderwijker ondernemers als heel prettig ervaren. “Positief kritische ondernemers, die samen met hun veiligheidspartners een goed plan hebben bedacht voor de komende jaren. Aan de hand van dat plan, de uitvoerbaarheid ervan, hebben wij besloten het eerste certificaat toe te kennen aan Sypel en Overveld. En daarmee zijn alle bedrijventerreinen in Harderwijk KVO-B gecertificeerd. Een hele prestatie.”

Burgemeester Harm-Jan van Schaik tekende namens de gemeente een convenant met de ondernemers van de bedrijventerreinen, de politie, brandweer en Securitas. Daarmee geven de deelnemende partijen aan zich ook te willen houden aan de afspraken die zijn gemaakt.

“Ik hoop dat we elkaar de komende jaren wat beter gaan begrijpen, dat we van elkaar mogen leren en dat we samen optrekken tegen de criminaliteit, want die is heel ontwrichtend, ook en vooral voor de betrokken ondernemers”, aldus onze burgemeester. 

KVO-B certificaat voor alle bedrijventerreinen Harderwijk