Koninklijke onderscheiding voor Christine Overeem

Locoburgemeester Pieter Teeninga heeft op vrijdag 11 augustus aan mevrouw Christine Overeem een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Mevrouw Overeem zet zich in Thailand al bijna 30 jaar lang in voor de opvang van jonge meisjes die het slachtoffer worden van mensenhandel, in de prostitutie terecht komen of met incest te maken krijgen.

De uitreiking vond plaats tijdens een speciale bijeenkomst met familie en vrienden in het Stadhuis van Harderwijk.

Christine Overeem is met een hele goede smoes naar het Stadhuis toe gelokt. Zij was in de veronderstelling een bespreking samen met Jacolien Roelofsen te hebben over de Trekkersdiensten. Toen zij aankwam in het Stadhuis en familie, vrienden en bekende haar al opwachtte begon er voorzichtig een belletje te rinkelen dat zij hier niet was voor een bespreking. Later vertelde loco-burgemeester Pieter Teeninga haar dat zij benoemd zou worden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Totaal verrast en trots kwam zij de raadszaal tijdens een staande ovatie binnen lopen.

Mevrouw Overeem heeft zich in Thailand gedurende ruim 25 jaar ingezet voor de opvang van jonge meisjes die het slachtoffer werden van mensenhandel, in de prostitutie terecht kwamen of met incest te maken kregen. Zij deed dat door het opzetten en leiden van tehuizen onder de naam Baan Phak Phing (wat schuilplaats betekent).

Met goede begeleiding, verzorging en coaching bood zij de meisjes een perspectief op een betere toekomst.

Ook adviseerde zij in Nederland over de opvang van psychisch beschadigde kinderen.
 
Als blijk van erkenning voor 25 jaar leiderschap over Baan Phak Phing ontving zij eerder een belangrijke Thaise onderscheiding. Haar onbaatzuchtige inzet voor de zwakkeren in de samenleving dwingt respect af en is een voorbeeld voor anderen.