Kleine gft-prullenbakjes moeten zorgen voor betere afvalscheiding

Om ervoor te zorgen dat ook in de binnenstad van Harderwijk en in hoogbouw (denk aan appartementencomplexen of flatgebouwen) afval wordt gescheiden, introduceert het college van burgemeester en wethouders de gft-afvalbakjes. 

Hoogbouw- en binnenstadbewoners hebben namelijk niet, zoals de rest van de Harderwijkers, de grote papiercontainers, de restafvalcontainers en de ‘groene’ containers.

Zij hebben grote ondergrondse containers, waar ze hun vuilniszakken vol met, vaak ongescheiden, afval in gooien. Papier wordt apart opgehaald, maar voor gft-afval was nog geen oplossing. Om die afvalscheiding ook voor de binnenstad- en hoogbouwbewoners gemakkelijker te maken, krijgen zij in de loop van 2018 een soort gft-prullenbak voor in huis. Met een inhoud van zeven tot negen liter. Het is de bedoeling dat zij al het gft-afval daarin verzamelen en die prullenbak, samen met het tuinafval, legen in de grote gft-containers die gaan verrijzen naast de bestaande ondergrondse containers voor het restafval.

De gemeente wil dat uiteindelijk elke inwoner van Harderwijk een  gft-prullenbakje in huis heeft staan, om de afvalscheiding te stimuleren.

Dus ook de Harderwijkers die buiten de binnenstad in laagbouw wonen en al een groene container hebben. De gft-prullenbakjes moeten bijdragen aan de forse vermindering van huishoudelijk restafval in 2020. De gemeente Harderwijk heeft het doel om in 2025 niet meer dan dertig kilo restafval per inwoner per jaar te produceren.

De gemeenteraad moet over dit voornemen van het college nog een formeel besluit nemen.