Kijk eens in je keukenkastje!

Laat overtollig voedsel niet bederven, maar breng het naar de voedselbank. Consumenten verspillen heel veel voedsel. Een getal als 40 kg per persoon per jaar is geen slag in de lucht. 

We kopen te veel, we koken te veel, we vinden sommige dingen toch niet lekker en we laten ook veel frisdrank, koffie en andere dranken via de gootsteen verdwijnen.

De voedselbank doet een oproep aan alle inwoners van Harderwijk: kijk eens in je keukenkastje! Staan daar spullen die je teveel gekocht hebt, of die je bij nader inzien toch niet lekker vindt of niet wilt gebruiken, gooi ze dan niet weg, maar breng ze naar de voedselbank. Het gaat om voedsel dat nog houdbaar is.   

Let dus op de houdbaarheidsdatum, die mag niet zijn overschreden!

Inleveren kan op woensdag 10 oktober tussen 9.00 u en 13.00 u en ’s avonds tussen 19.00 u en 20.00 u.
Nobelstraat 9, Harderwijk.

PS. En misschien liggen er ook nog wel DE punten waar je niets mee doet. Wij verzamelen die ook, dus  breng maar mee!