Kerken in Harderwijk werken samen aan duurzame toekomst

Tijdens de avond Kerk & Duurzaamheid op 14 februari waren ruim 20 kerkrentmeesters en gebouwenbeheerders van kerken en geloofsgemeenschappen uit de gemeente Harderwijk en omgeving vertegenwoordigd. Zij lieten zich informeren over het verduurzamen van kerkgebouwen. 

De Petrakerk in Harderwijk was gastheer voor deze bijeenkomst.

Meer dan 10 kerkgenootschappen waren vertegenwoordigd, samen goed voor ongeveer 15 (kerk)gebouwen. De avond richtte zich op onderlinge ontmoeting en verbinding met als doel gezamenlijk duurzame stappen te zetten.

De gemeente Harderwijk wil in 2050 energieneutraal zijn en zoekt naast het bedrijfsleven en particulieren ook graag het contact met maatschappelijke organisaties zoals kerken en moskeeën. Wethouder Pieter Teeninga deed namens de gemeente Harderwijk een oproep aan de kerken om zich samen met andere organisaties in te zetten voor duurzaamheid. Jeroen Kleen van de Petrakerk, gastheer en voorzitter van de avond, deelde de plannen om hun kerkgebouw te verduurzamen. “Als Petrakerk hebben we de ambitie om de eerste gasloze kerk van Gelderland te worden,” aldus Jeroen Kleen.

Energieadviseur Dick Tolsma uit Franeker gaf concrete tips om eerst energie te besparen, het gebouw goed te isoleren om vervolgens duurzame energie op te wekken.

Het duurzaam verwarmen van geloofsgebouwen is een uitdaging, met name omdat het gebouw niet de hele week wordt gebruikt. Efficiënte verwarming is dus erg belangrijk, maar ook ventilatie moet niet vergeten worden. In kleine groepen werd doorgesproken over o.a. het creatief financieren van duurzame maatregelen, het enthousiasmeren van de gemeenschap en hoe gebruik te maken van beschikbare kennis binnen de gemeenschap.

Veel aanwezigen concludeerden dat het belangrijk is om samen op te trekken.

“Er is genoeg gespreksstof om een volgende avond in te vullen,” stelde één van de aanwezigen. Ook is er behoefte aan een gezamenlijk platform om ervaringen en tips uit te wisselen.

Geloofsgemeenschappen die tijdens deze avond niet aanwezig konden zijn maar graag mee willen doen in de onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaring, kunnen dit laten weten aan Veluwe Duurzaam via info@veluweduurzaam.nl. Meer informatie over het verduurzamen van kerken is te vinden op www.veluweduurzaam.nl/kerken.