Kamervragen SGP over Intercitystop Harderwijk

Het aantal treinreizigers vanuit Harderwijk neemt al jaren toe. Ook spreekt men al jaren over een stoppende intercity in Harderwijk, in plaats van alleen stoptreinen. Nu ligt er een rapport, op verzoek van de provincies, met een negatief advies voor de gewenste intercitystop. De SGP in de Tweede Kamer heeft al eerder gepleit voor betere regionale intercityverbindingen.

De partij wil dat de gewenste intercitystop niet zondermeer af geserveerd wordt en vraagt daarom het rapport op.

In een serie vragen aan de  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vraagt SGP-Kamerlid Bisschop onder meer of de staatssecretaris bereid is tot overleg en onderzoek van vervolgstappen.

Bisschop: ‘Aan de ene kant is de overheid bezorgd over de A28, die steeds verder dichtslibt tussen Utrecht en Zwolle. Maar dan moeten mensen aan de andere kant wel maximaal de mogelijkheid hebben om de trein als alternatief te hebben. Ik hoop dat via onze vragen aan de Staatssecretaris de trein-opties voor Harderwijk tóch in een stroomversnelling komen.’

Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het onderzoek naar de mogelijkheden voor een intercity-stop in Harderwijk

  1. Heeft u kennis kunnen nemen van het onderzoek van Royal Haskoning naar de mogelijkheid om het station Harderwijk een intercity-status te geven1?
  2. Is het mogelijk om het genoemde rapport naar de Kamer te sturen?
  3. Hoe waardeert u de conclusie dat een tussenstop van intercity’s tussen Utrecht-Zwolle in Harderwijk niet haalbaar is, mede gelet op de wens om forenzen uit de auto in de trein te krijgen?
  4. Hoe waardeert u de alternatieve mogelijkheden die Royal Haskoning aandraagt?
  5. Bent u bereid in overleg te gaan met betrokken overheden en te bezien welke vervolgstappen gezet kunnen worden?