Inspirerende conferentie over respijtzorg; tijdelijk overnemen van mantelzorg

Op dinsdag 18 juni kwamen mantelzorgers en professionals naar de conferentie over respijtzorg in het Huis van de Stad. Wethouder Gert Jan van Noort opende de conferentie; “De gemeente Harderwijk heeft mantelzorg en vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan. 

Met het beleidsplan ‘Harderwijk zijn wij samen’ willen we respijtzorg (tijdelijk overnemen van mantelzorg) bespreekbaar maken in Harderwijk. Want het is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zodat zij de zorg kunnen volhouden.”

De ambitie van de gemeente Harderwijk is om aanbod van respijtvoorzieningen en mogelijkheden voor vervangende mantelzorg beter in beeld te brengen. Respijtzorg is niet alleen bedoeld voor de zwaarbelaste of overbelaste mantelverzorger. We willen uiteindelijk dat iedereen de mantelzorger ziet en met elkaar kijken hoe we de mantelzorger kunnen ontlasten.
 
Onderzoek onder mantelzorgers

MantelzorgNL heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gehouden onder mantelzorgers in Harderwijk. Hen is gevraagd hoe zij de zorg voor een naaste lang kunnen volhouden? En welke hulp of ondersteuning zij daarbij nodig hebben? Tijdens de conferentie zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Alle input (vanuit behoeftepeiling, deskresearch, interviews, focusgroepen, mini-conferentie Respijtzorg) wordt door MantelzorgNL verwerkt in een eindrapport voor de gemeente Harderwijk.
 
Hulp bij de zorg voor een naaste
Om te voorkomen dat het zorgen voor een ander te zwaar wordt, kunnen mantelzorgers om hulp vragen. Er bestaan hulpmiddelen om de zorg tijdelijk over te nemen. Mantelzorger kunnen contact opnemen met het servicepunt Mantelzorg van ZorgDat via (0341) 43 46 56 of mantelzorg@zorgdat.nl.

Conferentie respijtzorg Harderwijk 2019