Hierdense dieren mogen schuilhutjes nog even houden

Door Petronella Polinder - Alle schuilhutjes of dierenhuisjes, de paardenbakken en carports die in het buitengebied van Hierden ooit zonder vergunning zijn gebouwd, mogen voorlopig blijven staan. 

Het college van burgemeester en wethouders komt terug op de tien handhavingsacties die onlangs bij inwoners van Hierden zijn aangekondigd.

“We hebben daar intern een uitgebreide discussie over gehad en hebben besloten de handhaving op te schorten tot na de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied.”

Want ook al staat er in het bestemmingsplan dat er niet in de wei gebouwd mag worden, het college beseft dat de dieren een soort schuilmogelijkheid moeten behouden. “Dus in plaats van zeggen ‘dit willen we niet’, kunnen we ook laten zien wat we wel willen. En het per geval bekijken, maatwerk leveren”, aldus De Jong. Dus geen rommelige containers, maar bijvoorbeeld wel schuilhutten die opgaan in het landschap.

De Jong geeft aan dat het echt niet alleen om schuilgelegenheden voor dieren gaat. “Maar om meer dan honderd gevallen van bebouwingen waar nooit een vergunning voor is aangevraagd. Ook paardenbakken dus en carports.”

Na de herziening van het bestemmingsplan wordt opnieuw gekeken naar alle dossiers.

Schuilhokjes dieren