‘Het mag over jezelf gaan, nee het moet over jezelf gaan’

De Tafel van Een gesprekken, een project van WOMEN Inc. in samenwerking met de gemeente Harderwijk en ZorgDat, zijn alweer in volle gang. Oud-deelneemster en nu buddy Nelieke Komen (48), voormalig buddy Madelina Orosanum (49) en voormalig buddy Petra de Vries (46) vertellen over hun ervaringen met het voorgaande jaar.

Een Tafel van Een ‘programma’ bestaat uit vier tafelgesprekken, drie workshops en een terugkomdag. Het is alleen voor vrouwen en heeft als doel vrouwen te versterken in hun gevoel van zelfwaarde.

Vaak wordt het traject aangeboden aan vrouwen die in een reïntegratietraject zitten of werkloos zijn. Met als doel in te stromen in (vrijwilligers)werk. Maar het is voor elke vrouw even waardevol, vinden de drie vrouwen. “Bij elk tafelgesprek komen dezelfde vragen terug. Wie ben ik, wat kan ik, waar ben ik trots op. Dat soort vragen. En dat is heel bewust, want waar je de eerste keer nog geen antwoord kunt formuleren op de vraag, maar er wel over nadenkt, ben je er de volgende keer beter op voorbereid. Bij de derde keer reflecteer je op je antwoord. Pas bij een vierde tafgelgesprek is het voor jezelf vaak helder”, zegt Nelieke, die veel aan die vragen heeft gehad. “Bij ‘waar ben ik trots op’, ben je al snel geneigd het over je kinderen te hebben. En als die vraag maar een keer wordt gesteld, blijft het daarbij, terwijl je kinderen niet jouw ‘verdienste’ zijn. Het mag over jezelf gaan, het moet op een gegeven moment over jezelf gaan.”

Petra vult aan: “Bij de tafelgesprekken zijn de buddy’s en de deelneemsters gelijkwaardig. Er is geen ‘machtsverhouding’, je creëert geen afhankelijkheid. Iedereen moet antwoorden en dat is heel waardevol. Pas tijdens de workshops, mag je als buddy ook gaan coachen en sturen.”

Ook Madelina heeft het als heel waardevol ervaren. “Ik zag mezelf in elke vrouw die ik aan tafel had. Ik heb gemerkt dat je als mens onrustig kunt worden door dit proces. Het kost moed om naar binnen te kijken, maar de vooruitgang kan geweldig zijn."

"Ik zag mooie intenties, mooie ideeën, ik heb vrouwen gezien die reuzestappen namen. Van bijstand naar eigen bedrijf."

Niet elke vrouw sluit zo het proces af, maar over het algemeen heeft het een heel positief effect op iedere deelneemster. Het brengt je terug bij jezelf, wie je laat zien, wat jouw unieke gaven zijn.”
 
Tijdens die vier tafelgesprekken krijgen de deelneemsters drie minuten de tijd voor een antwoord. Daar wordt een timer voor gebruikt. “Die tijd nemen we ook. Als het antwoord in tien seconden gegeven wordt, blijft het gewoon twee minuten en vijftig seconden stil. Niemand mag in de tijd van een ander praten”, zegt Nelieke. Dat mag pas bij het laatste tafelgesprek. “Dan mogen de deelneemster elkaar vragen stellen, naar aanleiding van de antwoorden die gegeven worden. Maar dat kan dan ook, want er is zo goed nagedacht over het antwoord, dat de vrouwen op bijna alles een antwoord hebben.”
 

Tijdens de workshops wordt dieper ingegaan op het maken van plannen. “Waar ben je mee bezig, waar wil je naar toe? Maak het concreet.

Stel je voor dat alles mogelijk was, wat zou je dan willen? Het haalbare wordt daarna uitgewerkt”, legt Petra uit. Nelieke vult aan: “Tijdens de derde workshop, worden de vaste groepen ineens uit elkaar gehaald en moet je jouw plan vertellen aan deelneemsters met wie je nog niet eerder aan tafel hebt gezeten. Uit de comfortzone, met als bedoeling erachter te komen wie jou verder kan helpen. Een oefening in netwerken.”  Madelina: “En dan blijkt ineens veel haalbaar. Een cursus, een opleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk of zelfs een eigen onderneming.”

Wat ze er zelf aan hebben gehad?

Nelieke: “Ik kreeg de uitnodiging om mee te doen aan de Tafel van Een toen ik net aan mijn studie Lifecoaching begonnen was. Ik was vooral erg benieuwd naar de methode die ze gebruikten. Een aantal vragen kan ik ook in mijn eigen gesprekken gebruiken.” Want ze besloot na de Tafel van Een toch maar meteen haar eigen bedrijf te starten. Nelieke Life Coaching.

Petra is vooral door haar vriend aan het denken gezet. “De Tafel van Een zal me gesterkt hebben in het idee weer te gaan leren, maar het was mijn vriend die zei: ‘pak weer op waar je vroeger heel goed in was’. En dat was Duits, dus ik zit momenteel met 19-21 jarigen in de klas.”

Madelina is met twee opleidingen tegelijk bezig. “Lifecoaching bij CIVAS en Parapsychologie bij NTI. Niet zo gemakkelijk, want tegelijkertijd moet ik mijn Nederlands echt goed onder de knie krijgen en het kost soms heel veel energie, maar ik geef niet op.”