Herplaatsen geluidsschermen A28 van fietsbrug naar Tweelingstad geen optie

Het leek een mooie tijdelijke oplossing, het herplaatsen van de geluidsschermen die langs de A28 (ter hoogte van de fietsbrug) worden weggehaald, naar de wijk Tweelingstad, waar de geluidsoverlast boven de geldende normen ligt. Dan zou er in elk geval ‘iets’ worden gedaan aan de geluidsoverlast in de wijk, tot Rijkswaterstaat met een definitieve oplossing kwam.

Door Petronella van het Goor - Het CDA heeft het college gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken en dat heeft het college gedaan. Maar het herplaatsen van de geluidsschermen, die al twintig jaar oud zijn, kost de gemeente Harderwijk al snel een half miljoen tot een miljoen euro.

Die kosten bestaan uit het ontmantelen van het 750 meter lange schermdeel ter hoogte van Drielanden, het transport en plaatsen van de schermen, het aanleggen van een nieuwe fundering en de te treffen verkeersmaatregelen tijdens het plaatsen, als ook het verwijderen en afvoeren van het oude scherm. En dat terwijl het effect van het verplaatsen minimaal is. Het zou slechts een afname van de geluidsoverlast bij Tweelingstad van 2 decibel zijn, op de plek waar nu nog  geen schermen staan. En nog niet eens 1 decibel op de plek waar de schermen dan verhoogd zouden worden. Een nauwelijks opmerkbare afname van de geluidsoverlast, concludeerde de Omgevingsdienst na een voorlopig onderzoek.

Daarnaast is het de taak van Rijkswaterstaat, als wegbeheerder, om ervoor te zorgen dat de geluidsnormen worden nageleefd. Er is inmiddels contact geweest met Rijkswaterstaat over een oplossing voor de overtreding van de geluidsnorm. Het college geeft aan zowel de raad als de buurtcomités daarover binnenkort te kunnen informeren.