Herinner je je Harderwijk: Zeebad Harderwijk

Deze week een oude foto van het Zeebad aan het water.

Deze foto is beschikbaar gesteld door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk


Zeebad Harderwijk