Herinner je je Harderwijk: Marktmeester Willem Bos

Deze week een oude foto uit 1978 van marktmeester Willem Bos.

Deze foto is beschikbaar gesteld door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk

Marktmeester Willem Bos Harderwijk uit 1978