Herinner je je Harderwijk: Kruidenierswinkel van Jannetje Karssen, Kleine Marktstraat.

Deze week een oude foto van de Kruidenierswinkel aan de Kleine martkstraat.

Deze foto is beschikbaar gesteld door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk