Herinner je je Harderwijk: Graaf Ottolaan

Een oude foto van de Graaf Ottolaan in Harderwijk uit 1977.

Deze foto is beschikbaar gemaakt door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk

Graaf Ottolaan in Harderwijk oude foto