Herinner je je Harderwijk: De nonnen van het Piusziekenhuis

Deze week een oude foto van de nonnen van het Piusziekenhuis serveren koffie.

Deze foto is beschikbaar gesteld door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk

Nonnen Pius ziekenhuis Harderwijk