Herinner je je Harderwijk: Agent Slabbekoorn houdt een bromfietser aan.

Deze week een foto van agent Slabbekoorn die een bromfietser aan houdt. 

Deze foto is beschikbaar gesteld door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk

Agent Slabbekoorn uit Harderwijk houdt een bromfietser aan