Harderwijker uitslag Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bekend

De uitslag in de gemeente Harderwijk van het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is bekend. 

In totaal hebben 20.207 mensen hun stem uitgebracht, waarvan 10.258 stemmen (51 %) voor en 9.136 stemmen (45 %) tegen; 36 stemmen ongeldig en 777 blanco stemmen. Dat is een opkomstpercentage van 58 %.

Vaststelling officiële uitslag

De Kiesraad (Centraal Stembureau) stelt de officiële uitslag van het Referendum vast in een openbare zitting op donderdag 29 maart om 11.00 uur.

De Kiesraad zet het proces-verbaal met de uitslag van het referendum direct na zijn zitting op deze website. Meer informatie over het Referendum vindt u op www.kiesraad.nl.