Harderwijk zijn wij samen

De afgelopen zes jaar stond de maand oktober in het teken van burgerschap, ook wel de Maand van Burgerschap genoemd.

Inwoners en ondernemers gingen in gesprek met de gemeenteraad, het college van B&W en de gemeente over diverse thema’s rondom burgerschap.

Dit jaar starten wij in oktober met activiteiten die het hele jaar in het kader van inwonersparticipatie worden georganiseerd. Gisteren was de aftrap hiervan met het scholierendebat in de raadzaal van het Huis van de Stad. Dertig leerlingen van RSG Slingerbos, Christelijk College Nassau-Veluwe en Christelijk College Groevenbeek uit Ermelo debatteerden over het thema ‘Wat mag burgerschap kosten?’

TEDx
Op woensdag 31 oktober wordt voor de tweede keer TEDx Harderwijk gehouden in het Huis van de Stad. Onder het thema ‘Trust’ vertellen inspirerende sprekers over wat hen beweegt, wat hun ervaring is en wat hen inspireert. TEDx Harderwijk is te volgen via www.tedxharderwijk.nl.

Stadsgesprek
In het najaar staat een bijeenkomst op het programma voor inwoners die aan de stadgesprekken van vorig jaar hebben meegedaan. Ook komt er een wijkontmoeting voor inwoners. Ervaringen delen en een goed gesprek onder het genot van een hapje en een drankje. Dat is waar de (wijk)ontmoeting om gaat. Tegelijkertijd start het platform ‘onlinestadsgesprek’ waar inwoners, organisaties, bedrijven, raadsleden en de gemeente over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.

Meedoen in de samenleving
In Harderwijk betekent meedoen in de samenleving: ‘beseffen dat de stad – wijk – buurt – straat, de school van de kinderen, de speeltuin om de hoek, het plein en het sportveld ook van de inwoners is.’ Er zijn allerlei vormen van meedoen in Harderwijk te zien. Inwoners die de gemeente helpen met het bedenken van nieuwe plannen voor hun eigen omgeving. Inwoners die meedenken in raden en wijkcafés. En inwoners die vrijwilligerswerk doen bij organisaties. Er zijn ook inwoners die zelf een activiteit opzetten. Een mooi voorbeeld is de ijsbaan die vorig jaar door vrijwilligers van Stichting Rietmeen tot een groot succes is gemaakt.

Inburgering
‘Harderwijk zijn wij samen’ heeft een duidelijke verbinding met de sociale en culturele kant van inburgering. Daarbij vormen sociale contacten en het wederzijds rekening houden met andere culturele normen en waarden de kern. Iedereen die zich in Harderwijk vestigt, wordt uitgenodigd om mee te doen in de samenleving. Het maakt niet uit waar iemand vandaan komt. Het is voor de samenleving belangrijk dat iedere inwoner in Harderwijk thuis is en zich thuis voelt. Met de Harderwijker samenleving zet de gemeente extra activiteiten in op het gebied van inwonersparticipatie, werk en inkomen, onderwijs en wonen. Dit past bij de leefwereld van alle inwoners. Daarbij is het beheersen van de taal en het verkrijgen van werk belangrijk. Gemeente Harderwijk wil een prettige woonomgeving bieden waar mensen met verschillende culturele achtergronden kunnen wonen. Die inwoners uitnodigt elkaar te ontmoeten en prettig met elkaar samen te leven.