Harderwijk moet financieel ‘pas op de plaats’ doen

Door Petronella van het Goor - Waar veel gemeenten kampen met een miljoenentekort op de begroting voor jeugdzorg en dat deels oplossen door een OZB-verhoging van 10 of wel 20 procent, kan de gemeente Harderwijk voorlopig nog teren op gereserveerd geld. 

Dat blijkt uit de Kadernota 2020-2023 die vandaag door het college van burgemeester en wethouders werd gepresenteerd. Dat gereserveerde geld is er, doordat er in Harderwijk al in 2010 met vooruitziende blik miljoenen euro’s structureel zijn gereserveerd voor het sociale domein.

Dat neemt echter niet weg, dat ook in Harderwijk, er de komende jaren een structureel tekort is van zo’n 200.000 euro. “Als de overheid minder besteedt, krijgen de gemeenten minder geld. Dat is niet onoverkomelijk, het betekent wel dat we pas op de plaats moeten doen en geen nieuwe, grote projecten moeten starten. Eerst maar eens de verbouwing van het zwembad en het inrichten van de Wellen”, aldus wethouder Jeroen de Jong.

Het structurele tekort moet worden opgevuld door kritisch te zijn op de uitgaven. “Kijken naar de plannen die er zijn en of ze nog passend zijn voor deze periode. Waar mogelijk geld vrijspelen zodat we de structurele tekorten niet oplossen door de lastendruk van onze inwoners te verhogen.”

De Jong roept de gemeenteraad op wel vooral met plannen te komen, maar dan misschien iets minder ambitieus dan Harderwijk gewend is. De 3,5 miljoen euro die ‘overbleef’ van vorig jaar en in principe vrij besteedbaar is, hoeft van De Jong niet op. “Maar dat neemt niet weg dat een incidentele uitgave mogelijk is.”