Harderwijk krijgt strenger drugsbeleid

Door Petronella van het Goor - Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft gisteravond tijdens de commissievergadering het nieuwe Damocles-beleid toegelicht. Het beleid dat gaat over het sluiten van drugspanden. 

Het oude Damocles-beleid is van 2011 en is flink aangescherpt. Zo is het hebben van meer dan een halve gram harddrugs of meer dan vijf gram softdrugs reden om het pand waarin de drugs is aangetroffen, te sluiten.

Voorheen was dat pas bij meer dan dertig gram softdrugs.
Dat betekent, heel concreet, dat XTC-pillen van een thuiswonende puber, kunnen betekenen dat het huis wordt aangemerkt als drugspand. Of dat iemand die de maximale dagelijkse hoeveelheid (vijf gram) hasj of wiet bij de coffeeshop heeft gehaald, terwijl er nog een grammetje thuis lag, ook risico loopt. Van Schaik: “We volgen hiermee de richtlijnen van de landelijke overheid. Meer dan 0.5 gram harddrugs of meer dan vijf gram softdrugs is aangemerkt als een handelshoeveelheid.”

Als iemand meer dan de toegestane hoeveelheid in huis heeft en wordt ‘gesnapt’, wordt er door de gemeente eerst een voorgenomen besluit tot sluiting van het pand gestuurd. De bewoner(s) hebben dan een paar dagen de tijd tot het indienen van een zienswijze, waarin ze kunnen aantonen dat de drugs voor eigen gebruik zijn en niet bestemd voor de handel. De burgmeester neemt, na het meenemen van die zienswijze, een definitief besluit.

Ook anders in het nieuwe beleid is de duur van de sluiting. Die was bij een eerste overtreding zes maanden, maar is terug gebracht naar drie. Bij een tweede overtreding wordt het pand zes maanden gesloten, bij een derde overtreding een jaar. Daarbij maakt het niet uit of het een koopwoning of huurwoning betreft. Ook nieuw, de burgemeester mag een woning aanmerken als drugspand en dus sluiten als er alleen materialen gevonden worden die duiden op een drugslab of hennepkwekerij. Daarbij hoeft niet daadwerkelijk drugs gevonden te worden.
De reden voor het aanscherpen van dit Damocles-beleid is dat de gemeente Harderwijk in het oude beleid niet synchroon liep met de landelijke wet- en regelgeving. Dat is nu aangepast. Van Schaik: “Het OM heeft na het lezen van ons nieuwe beleid aangegeven dat dit een voorbeeldbeleid zou kunnen zijn voor heel Oost-Nederland.”

Het nieuwe Damocles-beleid ligt nog tot 15 mei ter inzage in het Huis van de Stad. De burgemeester zal de ingediende zienswijzen bekijken, afwegen en meedelen aan de raad. Daarna stelt de burgemeester het nieuwe beleid vast.