Harderwijk heeft het, financieel gezien, ‘in de klauwen’

Door Petronella van het Goor - De themarekening over 2018, het huishoudboekje van de gemeente Harderwijk, is op orde. Er is ongeveer evenveel uitgegeven als vooraf begroot, op een grondexploitatietekort Waterfront na. Dat was in totaal een bedrag van 5.867.00 euro.

Maar omdat er ook een positief resultaat (er bleek minder geld nodig dan vooraf begroot) van 3.541.00 euro was op de algemene dienst, is het tekort over 2018 niet bijna zes miljoen, maar ‘slechts’ 2,3 miljoen euro. En omdat de gemeente Harderwijk voor het risico op de grondexploitatie meer opzij had gezet dan nodig bleek, heeft de gemeenteraad straks 3,5 miljoen euro vrij te besteden.

Wethouder Jeroen de Jong: “We hebben het tekort op de grondexploitatie van het Waterfront aan zien komen, daarom hebben we jarenlang gespaard. Het tekort waar we het hier over hebben, is dus voorzien.” Wethouder Christianne van der Wal vult aan: “We hebben het afgelopen jaar veel investeringen gedaan, onder meer in het Waterfront, die ons geld hebben gekost, maar woongenot gaat opleveren. Denk aan de extra watergang, maar ook de honderd extra huurwoningen.” Daarbij is deze themarekening een papieren werkelijkheid. “Wij verwachten een bepaald bedrag te ontvangen voor de grond van Waterfront fase 3. Als dat bedrag hoger wordt dan wij voorzien, kloppen deze bedragen al niet meer.” Het is misschien zelfs een beetje koffiedik kijken. “Want het bedrag kan ook lager uitvallen en dat is de reden dat we een weerstandsvermogen hebben, zodat we deze onvoorziene uitgaven kunnen opvangen”, aldus De Jong.

Beide wethouders zijn trots op deze cijfers. “Als je ziet hoeveel we investeren, met Harderweide, het Waterfront, de binnenstad, terwijl er veel andere gemeentes zijn die tot op het bot moeten bezuinigen, onder meer door uitgaven in het sociaal domein. Dan doen wij het toch echt heel goed. Over de volle breedte kunnen wij alle risico’s dragen en daarbij investeren. En zelfs dan hebben we nog 3,5 miljoen euro vrij te besteden. Het financiële beeld van de gemeenten in Nederland is niet positief, maar in Harderwijk hebben we het ‘in de klauwen’.”  Niets dan lof ook voor collega-wethouder Gert Jan van Noort, die over het sociaal domein waakt. “Wij voelen gepaste trots en denken dat we het als organisatie heel goed doen”, aldus Van der Wal en De Jong.