Harderwijk heeft een "nieuwe standaard"

Vrijdag 30 maart is het online magazine De Nieuwe Standaard Harderwijk gepubliceerd. Het bevat informatie over de betekenis van armoede en schulden in Harderwijk. 

Het magazine wil op een laagdrempelige manier laten zien hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen, zodat we in Harderwijk samen verandering teweeg kunnen brengen.

In de eerste editie leest u enkele verhalen, een fotorapportage over zwerfjongeren en een aangrijpende video over de ervaringen van een jonge vrouw, die in de schuldsanering terechtkwam. 

Wist u dat 8,7% van de Harderwijkse huishoudens een laag inkomen heeft? En dat er in iedere basisschoolklas in onze gemeente twee of drie kinderen in armoede opgroeien?

Helaas is een magazine als De Nieuwe Standaard Harderwijk noodzakelijk. Mensen die met armoede te maken hebben, kennen er de betekenis maar al te goed van. Voor anderen is de werkelijke praktijk van armoede vaak onbekend. Verhalen over armoede in Nederland worden vaak afgedaan met ‘niemand komt hier van de honger om’, omdat iedereen erop vertrouwt dat alles goed geregeld is. 

Niets om je voor te schamen

“Met De Nieuwe Standaard willen we een signaal afgeven, het onderwerp armoede en schulden bespreekbaar maken”, zegt Esther Rozeboom, initiatiefnemer van en actief voor de Harderwijkse Uitdaging en Moedige Dialoog Harderwijk. “Het kan ons tenslotte allemaal overkomen, bijvoorbeeld door echtscheiding, een verkeerde investering, een ondoordachte beslissing of ziekte. Het is niets om je voor te schamen.” Gertien Koster, onder meer lokale gangmaker van het project Schouders Eronder, vult aan: “In deze situaties wil je geholpen worden, maar het is niet altijd duidelijk waar je moet aankloppen. Naast een signaal afgeven, willen wij met alle betrokken partijen in de keten zoeken naar passende oplossingen in de praktijk en ons vooral ook richten op preventie.” 

Verschillende partijen werken samen

Het magazine is te vinden op www.standaardharderwijk.nl. Daarnaast is de Facebookpagina @denieuwestandaardharderwijk opgezet, waar u verhalen kunt lezen, delen, berichten kunt posten en op andere berichten kunt reageren. “Voorlopig denken we aan drie of vier magazine-edities per jaar”, laat Esther Rozeboom weten. “We richten ons in feite maar op één doelgroep en dat zijn alle inwoners van de gemeente Harderwijk!” Voor de realisatie van het magazine werken verschillende partijen en vrijwilligers nauw samen. Dit team blijft Harderwijkers en Hierdenaren uitdagen om vorm en betekenis te geven aan De Nieuwe Standaard en staat open voor ideeën en reacties via de Facebookpagina.

Standaard Harderwijk online magazine