Grote voorkeur in de raad voor voortzetting vorige coalitie

Door Petronella Polinder - Hans Esmeijer, verkenner voor Harderwijk, heeft een advies uitgebracht na gesprekken met alle zittende politieke partijen. Van Gert Jan van Noort kreeg hij de opdracht om twee mogelijke coalities te onderzoeken.

Als eerste de voortzetting van de vorige coalitie, die van Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA. Als tweede een mogelijke coalitie van Harderwijk Anders, VVD, CDA en D66.

Uit gesprekken die hij de afgelopen week heeft gevoerd, blijkt dat een voortzetting van de vorige coalitie de meeste steun krijgt van de zittende partijen. Zes fracties kozen daarvoor. “Dat zijn samen 23 van de 29 zetels, een overgrote meerderheid”, zegt een toch wel opgeluchte Marcel Companjen (CU). “Het was nog wel even spannend, omdat je de voorkeur van de fracties niet kent. Ook met het oog op de koopzondag.”

Dinsdagavond beginnen de onderhandelingen. Companjen vindt het lastig in te schatten hoe lang die gaan duren. “Het draait natuurlijk niet alleen om de koopzondag. Het zal ook gaan over complexe dingen als woningbouw, het parkeerbeleid, duurzaamheid en de financiën. Daar gaan wel een paar weken overheen vermoed ik zo.”

Hoe de discussie over de koopzondag gaat verlopen, is volgens de CU ‘frontman’ ook lastig in te schatten. “Ons vertrekpunt zal niet nul zijn en dan hopen bij twee uit te komen. Dat is niet reëel en ook niet eerlijk. Elke zondag koopzondag is het andere uiterste. Tussen de nul en de 52, daar ligt de marge, daar is ruimte voor onderhandeling. Maar bij nul beginnen is geen optie, niet met de bijna raadsbrede steun die afgelopen donderdagavond bleek. En ook niet omdat we in ons verkiezingsprogramma hebben gezegd mee te willen praten over een zorgvuldige invoering van de koopzondag.”

Companjen kijkt uit naar het mogelijke wethouderschap, na zestien jaar als raadslid. “Daar heb ik zeker zin in, het is een mooie vervolgstap. Eén waarbij ik me elke dag met Harderwijk bezig mag houden.” Zijn thuisfront staat er volledig achter. “In Harderwijk werken betekent tien uur reistijd per week minder, dus dat is dan al verdiend. Toch heb ik, met zestien jaar aan de zijlijn, gezien hoe anders en minder ‘regulier’ de agenda van een wethouder is ingevuld. Dat zal echt nog wel even wennen zijn.” Maar zijn enthousiasme is er niet minder om. “Ik kijk er zeker naar uit.”

Martijn Pijnenburg van D66 vindt het jammer dat de tweede variant niet als meest gewenste coalitie uit de bus kwam. “Niet omdat we persé in het college willen, maar omdat er behoorlijk anders is gestemd dan vier jaar geleden. Van confessioneel en redelijk conservatief naar liberaal en progressief. Dat vraagt in onze ogen ook om een coalitie die de stemverhoudingen goed weergeeft en dat is nu niet het geval.”

Hij hoopt dat de partijen die de onderhandelingen samen in gaan, daar open over zijn. “Dat de rest van de raad wordt meegenomen in hun discussies over bijvoorbeeld duurzaamheid en woningbouw. Belangrijke thema’s.” Ook hoopt hij dat de discussie over de koopzondag breder wordt getrokken. “Laten we mensen, ondernemers vrij om hun eigen keuzes te maken of blijven we vanuit het stadhuis bepalen wat ze hoe moeten doen?”

Dat de mogelijke coalitie Harderwijk Anders, VVD, D66 en CDA alleen de voorkeur kreeg van D66, ligt volgens Pijnenburg iets genuanceerder. “We hebben gesproken met andere partijen. De PvdA bijvoorbeeld heeft gestemd voor een coalitie van HA, VVD, CDA en PvdA, maar als dat het niet werd, ging hun voorkeur naar ‘onze’ coalitie. En Groen Links heeft een coalitie van HA, VVD, CU en D66 geopperd. Maar dat alles neemt niet weg dat de voorkeur een breedgedragen voorkeur is en daar hebben we ons naar te voegen.”

Daarnaast ziet Pijnenburg het ook wel zitten om de grootste oppositiepartij te worden. “Ook dan kunnen we ons goed laten horen.” Of hij het niet jammer vindt dat hij geen wethouder wordt? “Dat was ik sowieso niet geworden, een logische gedachte hoor, maar daar hadden we een andere kandidaat voor. Die hebben we nooit bekend gemaakt. Ook omdat ik dat nogal bijzonder vindt. Harderwijk had al vijf wethouderkandidaten bekend gemaakt, voor überhaupt de portefeuilles waren verdeeld. Pas als duidelijk wordt welke portefeuille de wethouder krijgt, kun je de persoon kiezen die daar het beste bij past. Toch?”