Gesprekken coalitieprogramma kunnen van start

Dinsdagavond 10 april zijn op initiatief van verkenner voor de coalitievorming, Hans Esmeijer, de beoogde coalitiepartners, Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA, bijeen geweest voor een gezamenlijk overleg. Het belangrijkste gesprekspunt was het vinden van overeenstemming voor de kwestie van de winkelopenstelling op zondag. 

Dit is een voorwaarde van Harderwijk Anders en de VVD  voor het beginnen van de formatieonderhandelingen.

Partijen hebben tijdens dit overleg een afspraak gemaakt wat betreft de winkelopenstelling op zondag. Deze afspraak wordt onderdeel van het coalitieakkoord. Wat de afspraak inhoudt is nog niet bekend. Die wordt openbaar gemaakt als het coalitieakkoord in de gemeenteraad wordt besproken. Nu de koopzondag is beslecht, moet er gepraat worden over bijvoorbeeld woningbouw, sociale voorzieningen, duurzaamheid, financiën, sociaal beleid, parkeer beleid.