Gemeenteraad wil meer goedkopere huurwoningen en koop tot 150.000 euro

Honderd huurwoningen tot 850 euro in de vrije sector in het Waterfront, terugkeer van de starterslening, koopwoningen tot 150.000 euro, transformatie van bestaand vastgoed naar woningen in de binnenstad, bestaande woningen levensloopbestendig maken en woningen realiseren in bestaande historische boerderijen. 

Het regende moties tijdens de behandeling van de Woonvisie 2017-2027, afgelopen donderdag bij de raadsvergadering.

De meeste moties kregen ook de goedkeuring van het college en zullen daarom waarschijnlijk verwerkt worden in de woonvisie. De vrije sector huurwoningen bijvoorbeeld. “Veel mensen verdienen teveel voor sociale huur, maar niet genoeg om te kunnen kopen. Wij merken dat huurwoningen tot 850 euro in de vrije sector enorm achterblijven bij de vraag en daarom stellen wij voor om tenminste honderd huurwoningen in de vrije sector op te nemen in de derde fase van het Waterfront en die in mindering te brengen op koopwoningen boven de 275.000 euro”, zegt Gerdien Morren-Holstege van het CDA.

De motie voor het toevoegen van koopwoningen tot 150.000 euro werd ingediend door Menno Doppenberg van de VVD. Deze kon rekenen op de steun van niet alleen alle partijen, maar ook op die van het college. Met de kanttekening dat die woningen waarschijnlijk niet gerealiseerd konden worden in de wijken Drielanden of het Waterfront. De motie over een onderzoek naar de mogelijkheid woningen te realiseren in historische boerderijen in Hierden, werd unaniem aangenomen.

Of alle ideeën uiteindelijk ook worden opgenomen in de woonvisie, is nog onduidelijk, omdat het college niet verplicht is gehoor te geven aan een motie. Dat lijkt bij de moties hierboven niet waarschijnlijk, omdat het college de ideeën omarmt.