Gemeentenieuws Harderwijk en Hierden week 43

Met deze week: Gemeente zoekt kandidaten voor het Harderwijks Jeugdlintje 2018, College adviseert een energieneutraal zwembad en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Gemeente zoekt kandidaten voor het Harderwijks Jeugdlintje 2018 

De gemeente Harderwijk is ook dit jaar weer op zoek naar die bijzondere jongere tussen de 6 en 23 jaar die in aanmerking komt voor het Jeugdlintje 2018. Het Harderwijks Jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren die vrijwillig helpen aan een mooier en beter Harderwijk. Bijvoorbeeld door een lange tijd vrijwilligerswerk te doen voor een culturele of sportvereniging, door mensen met een handicap of ziekte te helpen. Of jongeren die activiteiten in de wijk organiseren voor een goed doel. En vergeet ook niet jongeren die een heldendaad hebben verricht of een bijzondere prestatie hebben geleverd.
 
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt?

Meld hem of haar dan voor 1 november aan. U kunt daarvoor het digitale formulier op www.harderwijk.nl/jeugdlintje invullen. In het formulier beschrijft u de reden van voordracht. Eventuele bijlagen, foto’s of een filmpje kunt u sturen naar jeugdlintje@harderwijk.nl. Ook voor vragen over het Jeugdlintje kunt u op dit mailadres terecht.
 
Wat gebeurt er na aanmelden?
Alle inzendingen worden in november beoordeeld door een speciale jury. Bij het beoordelen wordt gelet op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdiensten voor de gemeente Harderwijk en de voorbeeldfunctie naar anderen. Iedereen krijgt bericht of zij wel of niet in aanmerking komen voor het Jeugdlintje. 

Uitnodiging bijeenkomst samenleven in Harderwijk

De meeste Harderwijkers en Hierdenaren kunnen meedoen in de samenleving maar wat als dit niet vanzelfsprekend gaat. Het programma start om 18.15 uur met een verhaal van een inwoner en lid van de Sociale Adviesraad. Zij neemt u mee in haar zoektocht naar ander werk. Wethouder Gert Jan van Noort vertelt over zijn kennis van het Sociaal Domein en de inzet voor onze inwoners. Daarna volgt een interactieve deel door aan de hand van stellingen mee te denken over ‘samenleven’ in Harderwijk. U kunt zich vóór donderdag 1 november aanmelden via info@adviesraadharderwijk.nl 
 • Datum: maandag 5 november
 • Tijd: 17.30 – 20.00 uur
 • Locatie: Vischafslag Havendijk 13 in Harderwijk
Sociale Adviesraad
De Sociale Adviesraad Harderwijk bestaat uit inwoners van Harderwijk en adviseert de gemeente (gevraagd en ongevraagd) over het sociaal beleid. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door leden van de raad. Een goede samenwerking betekent ook goed naar elkaar luisteren. De signalen van de samenleving, en bijeenkomsten zoals deze, helpen de Sociale Adviesraad daarbij. 

Buurtteam Dichterskwartier

Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij samen’ werkt de gemeente met haar inwoners graag samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Een mooi voorbeeld is het Buurtteam van het Dichterskwartier, het stuk waar de Californiafabriek vroeger stond. Het Buurtteam wordt waar nodig ondersteund door ZorgDat en de wijkmanager van de gemeente. In 2018 bestaat het Dichterskwartier 10 jaar. Daarom werd op zaterdag 29 september voor ruim 100 buurtbewoners een boottocht gehouden langs de boulevard, over het Wolderwijk naar het Waterfront. De bewoners keken terug op een zeer geslaagde middag!
 
Harderwijk zijn wij Samen
Het is belangrijk dat inwoners zich prettig en veilig wonen in hun wijk of buurt. Als mensen elkaar beter kennen, kijken zij ook meer naar elkaar om. Hebt u goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen! Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl

College adviseert een energieneutraal zwembad

Het college van burgemeester en wethouders adviseert de nieuwbouw van een binnenbad met onder meer glijbanen, een waterspeeltuin en voorzieningen voor medisch en therapeutisch gebruik. Een belangrijke ambitie is een energieneutraal zwembad te bouwen.
 
Wethouder Marcel Companjen: “We willen in het ontwerp dat het binnen- en buitenbad met elkaar in verbinding staan, zo kunnen de glijbaan en waterspeeltuin bij zoveel mogelijk weertypes worden gebruikt.” Het nieuwe zwembad blijft op de huidige locatie. Alleen het ‘natte gedeelte’ wordt vernieuwd. Het voorstel is in fases te verbouwen waarbij het streven is dat het huidige wedstrijd- en recreatiebad tijdens de bouw zoveel mogelijk geopend blijft.
 
Bij het besluit tot nieuwbouw zijn belanghebbenden betrokken en hebben de inwoners van de gemeente Harderwijk via een enquête hun mening kunnen geven. Bij het onderzoek naar de uitgangspunten van de nieuwbouw is een klankbordgroep van gebruikers betrokken, deze groep blijft betrokken bij de ontwerpfase.
 
Het advies van het college van burgemeester en wethouders wordt aan de gemeenteraad aangeboden en komt op 6 december in de raadscommissie Samenleving. De planning is dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over hoe het zwembad verbouwd zal worden. Als dit eind 2018 plaatsvindt, kan gestart worden met de aanbesteding en de uitwerking. Dan kan er begin 2020 gestart worden met de bouw, zodat in 2021 de nieuwbouw van het zwembad gereed kan zijn.

Lees ook: College wil zwemplezier met nul op de meter

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 1 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Tiny houses en Geluidswal Harderweide. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Geluidsoverlast van Dierencentrum de Ark. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Dag van de Mantelzorg

Zaterdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. In de dagen vooraf organiseren Interaktcontour, Careander en Zorggroep Noordwest Veluwe diverse activiteiten voor mantelzorgers.
 
 • Dinsdag 6 november om 19.30 uur, Randmeer: gezellige avond met optredens van de ‘Kokkels en Mokkels’
 • Woensdag 7 november om 12.15 uur, ’t Schild: pannenkoekenmaaltijd voor jong en oud. Kinderen zijn extra welkom
 • Donderdag 8 november om 16.00 uur, De Aanleg: u kunt dan deelnemen aan een workshop: Zeepketting maken, armband maken of bakken
Aanmelden voor de activiteiten kan via het formulier op www.zorgdat.nl/mantelzorg. U kunt ook een formulier afhalen bij de Aanleg en invullen.

Buiten de rekken gestalde fietsen NS-Station

Voor reizigers en minder validen zijn fietsen die buiten de stalling van de NS worden geplaatst vaak een obstakel. Hinderlijk gestalde fietsen bij het perron, winkels, café Stoppels en rondom de overdekte fietsenstalling worden door de medewerkers van Stadstoezicht verwijderd en naar de gemeentewerf gebracht.
 
Voorkomen is beter dan ophalen
Stadstoezicht heeft vorige week de buiten de rekken gestalde fietsen voorzien van een fout!-kaartje om reizigers erop te attenderen hun fiets in de stalling van de NS te plaatsen. De onlangs verlaagde jaarprijs van € 25,- per jaar voor de overdekte stalling is het overwegen waard. Voorkom dus dat u uw fiets tegen betaling moet ophalen op het fietsdepot aan de Daltonstraat 23. Hier kunt u op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur uw fiets ophalen. Neemt u de sleutel van de fiets en een legitimatiebewijs mee? Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Basisschool De Veste wint beker fietskeuring

Leerlingen van 19 basisscholen in Harderwijk en Hierden hebben meegedaan aan de jaarlijkse fietsenkeuring. Op woensdag 17 oktober reikte wethouder Jeroen de Jong een beker uit aan basisschool De Veste omdat deze school de meeste progressie maakte ten opzichte van de 2 vorige jaren. Basisschool De Bron is de school met de meeste goedgekeurde fietsen.
 
Jaarlijkse fietsenkeuring
Tijdens de jaarlijkse fietsenkeuring zijn ongeveer 2100 fietsen aangeboden aan het team van deskundige vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Harderwijk/Hierden. Er is gekeken naar goed werkende remmen, voor- en achterlichten en fietsreflectoren in de wielen. Het aantal goedgekeurde fietsen is 73%.

Bekijk hier de video
 
Ben jij, of ken jij een sportieve man of vrouw, of een leuke sportploeg die het verdient om sporter van het jaar te worden? Meld hem of haar dan voor 19 november aan voor de Sportverkiezingen. Om één van deze titels te winnen, is geen prestatie op NK, EK, WK of Olympische spelen nodig. Wie weet wordt hij of zij genomineerd voor de Sportverkiezingen op vrijdagavond 18 januari 2019. Aanmelden en meer informatie via www.harderwijk.nl/sportverkiezingen.

Meer veiligheid bij rotonde Stadswei – Westermeenweg bij viaduct A28

Maandag 29 oktober starten de wegwerkzaamheden bij de rotonde Stadswei –Westermeenweg. Er worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Verkeersveiligheidsplan.
 
Verkeershinder auto
De rotonde is alléén in de nachtelijke uren van 7 t/m 9 november geheel voor alle verkeer afgesloten. Er komt een omleidingsroute voor alle verkeer via omleidingsborden.
 
Van 29 oktober t/m 12 november blijft overdag autoverkeer over de rotonde in twee richtingen mogelijk via de Westermeenweg. Een verkeersregelinstallatie (=VRI) begeleidt het verkeer en omleidingsborden geven de route aan.
 
Van 9 op 10 november van 19.00 – 05.00 uur worden er ook asfalt reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan de Ceintuurbaan. Vanaf de rotonde Burg. van Boeijenplein tot na de inrit naar het Bungalowpark Ceintuurbaan nr 4. Voor doorgaand en aanwonend verkeer is er een omleiding ingesteld.
 
Verkeershinder fietsers
Van 29 oktober t/m 12 november is er over de fietsoversteek Stadswei naast de rotonde geen fietsverkeer mogelijk. Fietsers dienen via Rietmeen, Ouverturepad, Drielandendreef of vice versa om te rijden. Ook voor fietsers geven omleidingsborden de route aan.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, dhr. R. Rhijnsburger, r.rhijnsburger@harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 11-10-2018 Duinweg 10: kappen 23 bomen
 • 12-10-2018 P.C. Hooftplein 10: aanpassen brandcompartimentering
 • 12-10-2018 Stationslaan 14: verbouwen woning (GM)
 • 12-10-2018 Hoge Varenweg 11: twee dakkapellen
 • 13-10-2018 Parallelweg 26-103: kappen 1 boom
 • 15-10-2018 Havenspoor: kappen 12 bomen
 • 17-10-2018 Schippersmeen 117: dakkapel (voorzijde)
 • 17-10-2018 Waterweg 1: oprichten 2 bijgebouwen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 15-10-2018 Ooster Mheenweg 30A: overkapping in strijd regels ro
 • 15-10-2018 Strokelweg 5 en 5A: kappen 20 dennen
 • 15-10-2018 Muidenpad 6: dakkapel (voorzijde)
 • 16-10-2018 Hoefbladmeen 1A: verbouwen pand en wijzigen functie
 • 17-10-2018 Drielandendreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 18-10-2018 Achterste Wei / Zeggemeen: kappen 3 bomen 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 • 16-10-2018 Selhorstweg 28 t/m 150: oprichten appartementencomplex (62 appartementen). Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Bekendmaking Aanwijzingsbesluit mobiel cameratoezicht Drielanden
De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op  18 oktober 2018 het Aanwijzingsbesluit mobiel cameratoezicht in en rond de wijk Drielanden heeft vastgesteld. Het betreft (mobiel) cameratoezicht op grond van art. 151c Gemeentewet tijdens de zogeheten “donkere dagen-periode” tot eind maart 2019. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen in en rond de wijk Drielanden. Deze maatregelen hebben als doel bestrijding en voorkomen van verdere verstoring van inbreuken op de openbare orde en veiligheid als gevolg van autocriminaliteit.

Op de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit wordt het gehele toezichtgebied aangeduid. Het besluit met deze kaart ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente in het Huis van de Stad.
 
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken door het sturen van een bezwaarschrift aan de burgemeester van Harderwijk, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking in deze krant.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • De verkeerscirculatie in de zomer- en de winterperiode op de Boulevard te wijzigen
 • Diverse verkeersmaatregelen te nemen in verband met de reconstructie van de Melis Stokelaan en omgeving
 • Algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op het Kruithuis tegenover nummer 93.
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15
De gemeenteraad heeft op 4 oktober het bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op beide locaties een woning te realiseren. Daarvoor wordt de bestemming van de locatie Duinweg 10 gewijzigd van recreatie naar wonen en wordt op de locatie Lage Enkweg 15 een bouwmogelijkheid voor een extra woning opgenomen.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 25 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00198-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00198-/NL.IMRO.0243.BP00198-0003) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Zeppelinstraat 8 (concept): bedrijfsgebouw; 1-12-2018.
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 11-10-2018: Hofdijkstraat 18, 3842 ZL in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 15-10-2018: Van Deysselstraat, Melis Stokelaan, Tesselschadelaan, Van Mearlantlaan, J. van Effenstraat, Coornhertstraat, Langedijkstraat, Van Harenstraat, Rderijkersstraat en H.K. Pootstraat in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit woningen
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Evenementen 2019
Wilt u in 2019 een evenement organiseren? Geeft u dit dan vóór 1 december 2018 aan de gemeente door. Op het formulier ‘vooraankondiging evenement’ kunt u aangeven waar en wanneer  u uw evenement wilt organiseren en wat voor soort evenement u wilt houden. Dit formulier vindt u op www.harderwijk.nl/evenementorganiseren en in de Stadswinkel. Evenementen die op tijd worden doorgegeven, betrekt de gemeente bij het opstellen van de evenementenkalender 2019. Voordeel daarvan is dat u dan begin 2019 al hoort of uw evenement in principe op uw voorkeursdatum en locatie gehouden kan worden. Pas na beoordeling van uw aanvraag, die daarna ingediend moet worden, hoort u of u definitief toestemming krijgt. Meer informatie via: mevr. J. Westrik, tel. 411 911.