Gemeentenieuws Harderwijk en Hierden week 42

Met deze week: Bouw de Hanzen van start, boten en surfplanken weghalen voor 31 oktober 2018 en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Verzamel afgevallen blad in bladkorven

De herfst dient zich aan. Veel blad op straat geeft een rommelig gezicht en de laag bladeren zorgt voor een glad wegdek. In oktober en november zijn onze buitendienstmedewerkers en aannemers druk bezig met het opruimen van bladeren.
 
Helpt u mee?
Dat kunt u doen door het blad van de gemeentebomen dat in uw tuin, straat of stoep ligt te verzamelen. Wij zetten meerdere bladkorven in Harderwijk en Hierden waar u het blad in kunt doen. In het buitengebied van Hierden staan geen bladkorven, alleen daar mag u het blad in de berm vegen, maar niet in de sloten.
 
Zo gebruikt u de bladkorven goed
 • In de korven mag alléén bladafval worden gedaan.
 • Het bladafval mag uitsluitend afkomstig zijn van gemeentebomen die in de openbare ruimte staan.
 • In de korven mogen géén takken of ander afval zoals lege flessen en vuilniszakken worden gegooid. 
De wijkbeheerder houdt in de gaten wanneer de bladkorf geleegd moet worden. Zodra de meeste bladeren gevallen zijn, worden de bladkorven weer verwijderd. Meer Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Bouw De Hanzen van start

Deze maand begint de bouw van het appartementencomplex aan de Flevoweg en het Havenspoor, nabij het voormalige complex De Harder. De geplande oplevering is februari 2020. Momenteel wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Daarna wordt de bouwplaats ingericht en de bouwput uitgegraven.
 
Medio november start de aannemer met de bouw van de kelder en de fundering. Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt van 7.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag is dat alleen bij onvoorziene omstandigheden. Ondanks de werkzaamheden blijven alle omliggende woningen en wegen bereikbaar. Omwonenden zijn al via de aannemer geïnformeerd. Met algemene vragen en/of klachten kunt u terecht bij de heer G. Vlieger van Klompenburg Bouw. De heer Vlieger is op werkdagen dagelijks bereikbaar op tel. 0341 252 450. 

Mantelzorgwaardering 2018

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom geeft de gemeente Harderwijk dit jaar weer alle mantelzorgers een blijk van waardering. Mantelzorgers zorgen en begeleiden voor lange periode een familielid, vriend of buur die lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen heeft. De mantelzorgwaardering is een cadeautje voor de zorg aan een familielid of naaste. Het Servicepunt Mantelzorg van ZorgDat voert de waardering uit.
 
Ontvangt u minimaal 8 uur per week zorg van een familielid of vriend? Dan kunt u tot en met 1 november een cadeau aanvragen voor uw mantelzorger via www.zorgdat.nl​ of door het invullen van een aanvraagformulier. Deze kunt u afhalen en inleveren bij de receptie van ZorgDat, Deventerweg 4 of WOC De Aanleg, Albert Verweyplein 30. Bent u mantelzorger en is de persoon die u zorg geeft minderjarig of niet in staat om de waardering voor u aan te vragen? Dan mag u de waardering namens uw mantelzorger aanvragen.
 
Jongeren vanaf 6 jaar die opgroeien in een gezin waar iemand gezondheidsproblemen heeft, jonge mantelzorgers, kunnen ook een cadeautje aanvragen. Dit kan door een mail te sturen naar rozemarijnvanlier@zorgdat.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats en geboortedatum. 

Raadsinformatie

Op donderdag 25 oktober bereiden de raadsleden zich in 3 opeenvolgende commissievergaderingen voor op de besluitvorming over de themabegroting. Aanvang 19.30 uur in de het stadhuis. U bent van harte welkom om uw mening te geven over de besteding van gemeentelijke middelen. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over financiële steun voor eigenaren van asbestdaken. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Boten en surfplanken weghalen

Het watersportseizoen is bijna afgelopen. Veel eigenaren zetten hun zeilbootjes en andere vaartuigen weer in de eigen garage of tuin. Ligt uw boot of surfplank nog langs een van de strandjes van het Wolderwijd in het riet of langs het Zeepad? Haalt u deze dan voor 31 oktober weg.
 
Na de eerste week van november worden ze door Stadstoezicht weggesleept. De wegsleepkosten worden in rekening gebracht als u de boot/surfplank afhaalt.
 
In de APV is opgenomen dat er na de eerste maandag in november geen boten of surfplanken meer mogen liggen. Het is niet toegestaan om met de auto en trailer de boot uit het water te halen, omdat auto’s niet op het Zeepad mogen komen. Informatie (ook over eerder weggesleepte boten): Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Geen wereldprestaties nodig om sporter van het jaar te worden

Inwoners van de gemeente Harderwijk kunnen dit jaar voor het eerst meestemmen wie sportman, sportvrouw, sportteam of sporttalent van het jaar wordt. Om één van deze titels te winnen, is geen prestatie op NK, EK, WK of Olympische spelen nodig.
 
Ben jij, of ken jij een sportieve man of vrouw, of een leuke sportploeg die het volgens jou verdient om sporter van het jaar te worden, meld hem of haar dan nu aan de Sportverkiezingen van de gemeente Harderwijk. Wie weet wordt hij of zij genomineerd voor de Sportverkiezingen, die gehouden worden op vrijdagavond 18 januari 2019.
 
Aanmelden
Dit kan tot en met zondag 18 november 2018, via www.harderwijk.nl/sportverkiezingen. De sporter moet wel een Harderwijkse inwoner zijn, kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de bovenstaande website.

Basisscholen aan de slag met Afval op school

Op vrijdag 12 oktober gaf wethouder Gert Jan van Noort het startsein voor het project ‘Afval op school’. Dat deed hij bij de basisschool De Veste. Hij deed dat namens zijn collega Christianne van der Wal die verhinderd was. Met dit project gaan de basisscholen de Vrije School Valentijn en De Veste het komend jaar aan de slag met afvaleducatie of afvalscheiding. Het wordt voor beide scholen de nieuwe norm voor omgaan met afval.
 
Samenwerking
In dit project werken de scholen samen met de gemeente, Hortus Centrum voor Natuur en Milieu en de afvalverwerkende bedrijven. Ze gaan op zoek naar de beste invalshoek, werkwijze en lesmateriaal om (zwerf)afval structureel terug te dringen. Zwerfafval vormt op land en zee een groot probleem en de grondstoffen daarvoor kunnen worden hergebruikt. 

Laat gratis uw fietsverlichting maken

Aanstaande vrijdag 19 oktober kunt u gratis uw fietsverlichting laten maken bij fietsenmaker in Harderwijk en Hierden. Het doel van de actie is om fietsers meer bewust te maken van goede verlichting op de fiets. Het gaat hierbij om eenvoudige reparaties zoals vervanging van lampjes en bedrading.
 
Ik wil je zien!
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de fietsers geen goede verlichting heeft. Dat leidt tot onveilige situaties. Nu het steeds vroeger donker wordt, is het extra van belang om goede fietsverlichting te hebben.
 
U kunt op vrijdag 19 oktober vanaf 14.00 uur uw fietslicht gratis laten maken bij de volgende fietsenmakers: Boonen Tweewielers, Fokko Kortlanglaan 225; Boonen Fietsen, Mecklenburglaan 2; Tweewielercentrum Kleijer, Plantage 8 (werkplaats); Bram Hop Tweewielers, Molenweg 10, Hierden; Poolen Rijwielhandel, Kruisweg 4, Hierden, Bike Totaal Schraverus, Hierdenseweg 21 en Triasgracht 12; Profile Wigger ‘de Fietsspecialist’, Deventerweg 10.

 
Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 4-10-2018 t.p.v. Strokelweg 5: kappen 20 dennen
 • 4-10-2018 Ceintuurbaan 2-90: renoveren gebouw 90 (GM)
 • 5-10-2018 Korenbloemdreef 51: dakkapel (voorzijde)
 • 5-10-2018 Celsiusstraat 21: uitbreiden bedrijfspand
 • 6-10-2018 Grevenhofsweg 6: wijzigen gevels
 • 5-10-2018 Plantage 4a: nieuwbouw woning
 • 8-10-2018 Disteldreef 9: dakkapel (voorzijde)
 • 9-10-2018 Bluesdreef 12: strijdig gebruik schuur als thuiswerkplek
 • 10-10-2018 Ooster Mheenweg 30a : overkapping in strijd regels ro
 • 11-10-2018 Vondellaan 31: uitbouwen schuur en carport
 • 11-10-2018 Drielandendreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 11-10-2018 Parallelweg 26-155: van 5 bomen
 • 11-10-2018 Dorpshuisweg 13: zonnepanelen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 8-10-2018 Korhoenlaan 1-49: kappen 1 boom
 • 8-10-2018 Parallelweg 26-135: kappen 5 bomen
 • 9-10-2018 Molenstraat 9: verhogen dak
 • 11-10-2018 Korenbloemdreef 51: dakkapel (voorzijde)
 • 11-10-2018 Trompetdreef 20: verbreden uitrit
 • 11-10-2018 Disteldreef 9: dakkapel (voorzijde)
 • 11-10-2018 Metten Gerritskamp 13: dakkapel (voorzijde)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Sonnevancklaan 2: uitbreiden zorginstelling en kappen 4 bomen; 7-11-2018
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • de algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het adres Margrietlaan 13 op te heffen en
 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het adres Kievitmeen 47 ter hoogte van nummer 43 in te stellen.
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 11-9-2018: Delphin Real Estate BV, Zeppelinstraat 8, 3846 CL in Harderwijk, voor het Bouwen van een nieuw pand ter behoeven van opslag inkomende- en uitgaande materialen;
 • 9-9-2018: De Steenhouwerij, Van Leeuwenhoekstraat 36, 3846 CB in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in het bewerken/restaureren van grafstenen.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 4-10-2018: Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 gebouw 90, 3847 LG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een logiesgebouw.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.