Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 21

Met deze week: Wethouders nieuwe college Harderwijk beëdigd, uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Pieter Teeninga dinsdag 5 juni en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Wethouders nieuwe college Harderwijk beëdigd

In de raadsvergadering van vorige week donderdag 24 mei zijn de wethouders voor het nieuwe college van B&W beëdigd door burgemeester Harm-Jan van Schaik. Marcel Companjen is de nieuwe wethouder in dit college en de opvolger van wethouder Pieter Teeninga. De coalitiepartijen Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en het CDA hebben samen het coalitieakkoord 2018-2022 met de titel ‘Aanpakken met ambitie’ opgesteld. Dit college gaat hiermee aan de slag de komende periode. Op de foto v.l.n.r. Gert Jan van Noort (Harderwijk Anders), Christianne van der Wal (VVD), Jeroen de Jong (CDA), Marcel Companjen (ChristenUnie).
Nieuw college burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk 2018
 

Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Pieter Teeninga dinsdag 5 juni

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk nodigt u van harte uit voor de feestelijke afscheidsreceptie van wethouder Pieter Teeninga op dinsdag 5 juni. U bent welkom tussen 17.00 en 18.30 uur in het Huis van de Stad, Havendam 56.
 
Pieter Teeninga maakte in 1994 zijn entree in de Harderwijker politiek. Hij was, na eerst vier jaar actief te zijn geweest in raadscommissies, negen jaar raadslid/fractievoorzitter van de ChristenUnie Harderwijk en elf jaar wethouder. Pieter Teeninga heeft zich gedurende deze lange bestuursperiode met veel energie en grote betrokkenheid ingezet voor Harderwijk en Hierden. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 7 juni vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere het voorstel over privacy-beleid. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Koninklijke onderscheiding Alida van de Kolk

Donderdag 24 mei ontving Alida van de Kolk de versierselen behorend bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Alida is al 40 jaar met hart en ziel betrokken bij atletiekvereniging Athlos en is daar als trainer en coach van grote waarde. Wegens vakantie kon ze op 26 april niet bij de uitreiking van de lintjes aanwezig zijn. 

Koninklijke onderscheiding Marcel Companjen

Marcel Companjen ontving donderdagavond 24 mei een Koninklijke onderscheiding. Companjen was 16 jaar raadslid namens de ChristenUnie en vele jaren fractievoorzitter. Marcel Companjen volgt Pieter Teeninga op als wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Companjen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Koninklijke onderscheiding Marcel Companjen Harderwijk

Werkgroep Dementievriendelijk Harderwijk van start!

Het aantal mensen met dementie neemt toe en er is nog geen oplossing voor genezing. Eén op de vijf mensen krijgt te maken met dementie. Belangrijk is dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Reden om de handen ineen te slaan en een Werkgroep 'Dementievriendelijk Harderwijk' te starten. Doel van de werkgroep is samen dementie dragelijker maken en zoeken naar oplossingen naast medicatie. Inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals vanuit verschillende organisaties denken met elkaar na over voorzieningen en mogelijkheden voor inwoners die te maken hebben met dementie.
 
De werkgroep komt graag in contact met mensen die ideeën of suggesties hebben ter verbetering. Bent u ervaringsdeskundige? Heeft u goede ideeën om dementie dragelijker te maken? Wilt u meedenken of bijdragen aan bewustwording en concrete verbeteringen in Harderwijk? Laat het weten via burgerschap@harderwijk.nl.
Werkgroep Dementievriendelijk Harderwijk
 
Foto: Ton Pors. Van links naar rechts: Abbas Lotfolahian (gemeente Harderwijk), Hélène Ursem (Huisartsenpraktijk Stadsweiden), Vera Freeke (ZorgDat), Anneke Vegter (Alzheimer Café), Lia Martens (betrokken Harderwijker), Greet Koelewijn (Zorggroep Noordwest-Veluwe), Wethouder Gert Jan van Noort, Edith van Ark (gemeente Harderwijk),  Lourien Meulenbeld (Icare), en Diana Codfried (Bilan Coaching & Training Culturele Diversiteit). 

NL-Alert controle

Op maandag 4 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als u het controlebericht ontvangt, is uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Als u in de buurt van een echte noodsituatie bent, dan weet u zeker wat u moet doen.
 
Hoe stel ik mijn mobiel in?
NL-Alert is standaard ingesteld op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 15-5-2018 Waterfront NE kavel C: woning en uitrit
 • 16-5-2018 Harderweide kavel 20: oprichten woning
 • 14-5-2018 Hoofdweg 2: reclame
 • 17-5-2018 Waterfront NE kavel H: woning
 • 17-5-2018 Newtonweg 2: wijzigen reclame (5 objecten)
 • 18-5-2018 Nijborgmeen 1: raam
 • 18-5-2018 P.C. Boutenslaan 3 t/m 49, 51 t/m 97, 111 t/m 157, 159 t/m 205, 207 t/m 253, 267 t/m 313: groot onderhoud
 • 22-5-2018 Deventerweg/Prins Mauritslaan: bedrijfsgebouw in strijd regels ro en inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 16-5-2018 Robbenzand 55: balkonbeglazing
 • 16-5-2018 Zoutkeetstraat 5: 2 dakkapellen (voorzijde)
 • 16-5-2018 Korhoenlaan 1- 53: kappen 7 bomen
 • 16-5-2018 Parallelweg 26-197: kappen 2 bomen
 • 16-5-2018 achter Wethouder Jansenlaan 53 t/m 71: uitbreiden fietsenstalling in strijd regels ro
 • 16-5-2018 Parallelweg 25-22, 23, 25, 26, 27 en 51: kappen 24 bomen
 • 17-05-2018 Mecklenburglaan 66: twee dakkapellen
 • 17-05-2018 Havendam 14: reclame (4 objecten)
 • 17-05-2018 Mandenmakerstraat 105: dakkapel (achterzijde)
 • 17-05-2018 Robbenzand 61: balkonbeglazing
 • 17-05-2018 Stationslaan 108A : schuur in strijd regels ro
 • 17-05-2018 Robbenzand 79: woning
 • 23-05-2018 Walstein 33: dakkapel (voorzijde)
 • 23-05-2018 Parallelweg 13: overschrijding oppervlakte bijbehorende bouwwerken in strijd regels ro
 • 23-05-2018 Grevenhofsweg 6: dakverhoging
 • 23-05-2018 Leuvenumseweg 7: dakkapel op hotel
 • 24-05-2018 Alberdingk Thijmlaan 4: aanbouw zijgevel
 • 24-05-2018 Braillestraat 5: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 17-05-2018 Broeklaan 88: verbreden uitrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2018
Het bestuur van Meerinzicht maakt bekend te hebben vastgesteld de  ‘Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2018’ (onder gelijktijdige intrekking van de ‘Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2015’). Voornoemde regeling ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Aanwijzing Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Het bestuur van Meerinzicht maakt bekend de heer C. Bosman tijdelijk te hebben aangewezen als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor Meerinzicht. Het aanwijzingsbesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Kennisgeving Verordening Winkeltijden Harderwijk
Donderdag 24 mei heeft de gemeenteraad de Verordening Winkeltijden Harderwijk vastgesteld. Deze verordening treedt één dag na de bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad in werking. U kunt de bekendmaking raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De Verordening Winkeltijden Harderwijk wordt ingetrokken op de dag na inwerkingtreding van deze Verordening Winkeltijden Harderwijk. De bestaande rechten uit die verordening zijn overgeheveld naar de nieuwe Verordening Winkeltijden Harderwijk. De Verordening Winkeltijden Harderwijk maakt het mogelijk dat alle winkels op alle zondagen in de maanden juni, juli, augustus en september 2018 tussen 12.00 en 18.00 uur geopend mogen zijn. Informatie: mevr. S. van Itegem, tel. 411 911 of per mail via s.vanitegem@harderwijk.nl.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 6-4-2018: Welkoop Harderwijk, Krommekamp 3, 3848CA in Harderwijk, voor opslag van licht ontvlambare stoffen: maximaal 800 liter in verkoopruimte op lekbak/maximaal 50 liter in magazijn op lekbak
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 17-5-2018: Haverlaan 11, 3844 KX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 2-5-2018: Grensweg 1 C, 3849 MT in Hierden voor het slopen van een vakantiewoning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Café Tweelingstad, Deventerweg 24 C, 3843 GD Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 24-05-2018.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Zeppelinstraat: bedrijfspand en inrit; 9-7-2018
- Zuiderzeestraatweg 199: legaliseren bijgebouwen in strijd regels ro; 27-7-2018