Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 10

Met deze week: gratis compost ophalen als dank voor uw GFT, gezond leven de normaalste zaak van de wereld en woensdag 21 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Harderwijk. 
 

Gratis compost ophalen als dank voor uw GFT

Inwoners van de gemeente Harderwijk mogen zaterdag 17 maart tussen 9.00 en 12.00 uur gratis compost ophalen bij de gemeentewerf Snel Herstel, Gelreweg 2B te Harderwijk. Met deze actie bedanken we u voor het apart houden van groente, fruit en tuinafval (GFT). Neem uw legitimatiebewijs mee en kom op tijd, want op=op. De compost wordt los geleverd, maximaal 1m3 per huishouden.
 
Natuurlijke balans
Compost stimuleert de groei van bloemen en planten, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Zaterdag zijn er ook compostvaten en regentonnen te koop (€ 25,- per stuk) waarin u zelf GFT-afval kan composteren.

Samen halen we er nog meer uit!
In 2017 werd in Harderwijk ruim 104 kilo GFT per inwoner apart ingezameld. Dit kan nog veel meer worden! Uit onze sorteeranalyse blijkt dat in het restafval nog bijna 80 kilo GFT-afval per inwoner per jaar zit. Voedselresten, biologisch afbreekbare zakjes, kattenbak korrels met milieukeur en koffiefilters horen bijvoorbeeld ook in de GFT-bak.
GFT, meer waard dan je denkt! Meer informatie op www.afvalmeerwaard.nl.
 
Kies voor Harderwijk gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Kies voor Harderwijk!

Woensdag 21 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Harderwijk. Mee mogen beslissen over wie er in het bestuur zitten, is een belangrijk recht! Als u stemt, heeft u invloed op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende vier jaar. In de gemeenteraad worden veel zaken beslist die uw eigen leefomgeving aangaan.

Denk daarbij aan onderwerpen als woningbouw, sport, cultuur en verkeer. U kunt een stem uitbrengen op één van de 11 politieke partijen die meedoen in Harderwijk. De komende periode vragen deze partijen aandacht via social media, de lokale televisie HK13, posters in de stad en debatten. Diverse activiteiten rondom de verkiezingen vindt u in de kalender op www.harderwijk.nl/verkiezingen

Stempas
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) nodig. Er zijn twee verschillende stempassen:
 • een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen;
 • een stempas voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Meer informatie over het referendum vindt u op www.referendum-commissie.nl.
Heeft u na vandaag geen stempas ontvangen, dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 16 maart een vervangende stempas aanvragen. Dat kan per mail via burgerzaken@harderwijk.nl of telefonisch via 411 991. U kunt ook een vervangende stempas persoonlijk in de Stadswinkel aanvragen tot dinsdag 20 maart 12.00 uur. De stembureaus zijn op woensdag 21 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 

Stembureaus
Op de stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen. U mag ook in een ander stembureau in de gemeente Harderwijk stemmen. Kijk voor het overzicht op www.harderwijk.nl/verkiezingen. 

Stemmen in een andere gemeente (referendum)
Voor het stemmen voor het referendum in een andere gemeente kunt u tot en met vrijdag 16 maart schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Dit doet u door het formulier ‘Verzoek om een kiezerspas’ in te vullen via www.harderwijk.nl/verkiezingen. U kunt tot dinsdag 20 maart 12.00 uur de kiezerspas in de Stadswinkel aanvragen. Dit geldt niet voor de gemeenteraadsverkiezingen, omdat u alleen voor de gemeenteraad van Harderwijk kunt stemmen in de gemeente Harderwijk.

Stemmen bij volmacht
Kunt u zelf niet stemmen op de dag van de verkiezingen, laat dan iemand anders voor u stemmen. Op de achterzijde van uw stempas vult u de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) en u plaatst uw handtekening. Indien u iemand wilt machtigen die buiten de gemeente Harderwijk woont (dit geldt alléén voor het referendum) of geen identiteitsbewijs heeft waarmee u kunt stemmen, dan vraagt u een schriftelijke volmacht voor vrijdag 16 maart aan via www.harderwijk.nl/verkiezingen.
 
Samen bepalen we de koers. Samen maken we de toekomst van Harderwijk en Hierden. Kies voor Harderwijk en stem op 21 maart! 

Aanmelden Landelijke Opschoondag kan nog één week!

Zaterdag 24 maart is Landelijke Opschoondag. Buren, kinderen, leerlingen of leden van verenigingen kunnen samen Harderwijk en Hierden nog prettiger en schoner maken. Hoe meer inwoners meedoen, hoe schoner de buurt of wijk wordt en hoe prettiger het wonen is in Harderwijk. Meer informatie of aanmelden via rinetbrinks@zorgdat.nl of 0341-434 656. Aanmelden om mee te doen kan tot uiterlijk donderdag 15 maart. Kijk ook eens op www.nederlandschoon.nl 

Theatervoorstelling Centrum voor Jeugd en Gezin

Donderdagavond 22 maart is er een gratis theatervoorstelling B.Soci@l om 19.30 uur op RSG Slingerbos. De voorstelling is georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin en alle scholen van het voortgezet onderwijs en gaat over “seksuele diversiteit en respect”. De voorstelling is bedoeld voor ouders/verzorgers, docenten, hulpverleners of andere geïnteresseerden.
 
Aanmelden
Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Aanmelden en informatie: Rico Smit, Centrum voor Jeugd en Gezin, tel 06 13 96 82 46 en r.smit@cjgharderwijk.nl. De voorstelling is gratis. Meer informatie op www.cjgharderwijk.nl. 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 8 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere advisering middelen budget statushouders en pilot nieuwe werkwijze 2018-2019. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over schuilgelegenheid voor dieren. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Gezond leven de normaalste zaak van de wereld

Alle kinderen verdienen het om gelukkig en gezond te leven. Een beweegvriendelijke buurt, een gezonde schoolomgeving en ouders die kennis hebben van de schijf van vijf, zouden dan ook de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Daarom organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) van 5 tot en met 10 maart de Week voor de gezonde jeugd; een week waarin we ons samen landelijk en vooral lokaal hard maken voor een gezonde generatie.
 
Ook JOGG-Harderwijk doet mee. Op woensdag 7 maart vraagt wethouder Gert Jan van Noort tijdens de JOGG Bos Box extra aandacht voor een gezonde toekomst van onze Harderwijkse jeugd met het thema buurt. De JOGG Bos Box is een wekelijkse activiteit aan het Klaproospad maar wordt op 7 maart groots opgezet. Alle ouders en kinderen zijn van 14.00 tot 15.30 uur welkom om gezellig mee te komen spelen. Ook in de weken erna zijn alle kinderen welkom, want voor JOGG-Harderwijk is het 52 weken per jaar de Week van de Gezonde Jeugd. 

Ondertekening intentieovereenkomst Open Sportpark

Dinsdag 6 maart ondertekenden wethouder Christianne van der Wal en vertegenwoordigers van de sportverenigingen MHC De Mezen, Voetbalvereniging Zwart-Wit ’63, Harderwieker Bieleggers ’84 en Beach Arena VVH een intentieovereenkomst Open Sportpark. Hiermee komt de realisatie van een open sportpark waar open sportclubs met elkaar én met maatschappelijke organisaties samen werken een stap dichterbij. Om dit te kunnen realiseren wordt er een sportparkmanager aangesteld, die aanwezig is op het park, activiteiten kan ontwikkelen, mensen begeleiden en verbindingen met andere organisaties leggen.
 
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst wordt een goede basis gelegd voor het succes van het open sportpark.

Lees ook: Intentieovereenkomst Open Sportpark

Voorproefje sport- en culturele activiteiten

Woensdag 28 februari was de officiële opening van de Sportwijzer en Cultuurwijzer in Sportcomplex de Sypel. Kinderen maakten kennis met diverse sportcursussen en kunst- en culturele activiteiten die de wijzers te bieden hebben. Van zelfverdediging, bootcamp, scouting, yoga, tennis tot klassiek ballet, streetdance en muzieklessen. Nieuw dit jaar is de Cultuurwijzer voor volwassen. Wethouder Gert Jan van Noort opende de middag na een spectaculaire opening waarin Kempo-Kuntao Nederland een korte demo verzorgde met een aantal verdedigingstechnieken en een breektest op een spijkerbed.

Harderwijk is één van de weinige gemeente die deze cursussen biedt. In 2017 zijn ongeveer 850 kinderen in aanraking gekomen met sport en cultuur via de Sportwijzer en Cultuurwijzer, met zo’n 160 cursussen van 48 aanbieders. En tijdens de lancering hebben ook nog eens ruim 60 leerlingen meegedaan met introductieworkshops.
 
Veel kinderen hebben zich al voor een klein bedrag ingeschreven voor de cursussen. Inschrijven kan nog tot en met zaterdag 7 juli via www.sportwijzerharderwijk.nl of www.cultuurwijzerharderwijk.nl.
 
De gemeente bedankt alle sportaanbieder en cultuuraanbieders voor het mooie, brede aanbod dat zij gedaan hebben: Dansschool UDX, Korfbalvereniging Unitas, Kempo Kuntao, Sportcentrum Iedema, Golf 4 All, Handbalvereniging Harderwijk, Taekwondoschool Martowirono, Badminton Club Harderwijk, Atletiekvereniging Athlos, Volleybalvereniging Harderwijk, Woelwaters, Popschool Harderwijk, Cultuurkust. 

Uitnodiging derde wijkcafé 27 maart

Een goed idee voor uw buurt of wijk? Kom dan naar het wijkcafé op dinsdag 27 maart in Centrum de Zin, Stationslaan 32. U bent vanaf 19.30 uur (19.00 uur inloop) welkom. Het wijkcafé is voor iedere inwoner in Harderwijk die verder kijkt dan de eigen voordeur en de buurt of wijk nog mooier, veiliger en gezelliger wil maken. Of u dit nu individueel, met een paar buurtjes of als lid van een wijk- of buurtteam of wijkplatform wilt doen.
 
Deze keer krijgt u onder andere informatie over het organiseren van een Rommelroute, Buurtmoestuin of een Koffieochtend. Hoe helpt u mee om Harderwijk mooier, veiliger en socialer te maken. Verschillende actieve inwoners van wijk- en buurtteams en wijkplatforms zullen aanwezig zijn. Harderwijk Zijn Wij Samen.
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar Monique Apel, m.apel@harderwijk.nl met vermelding van uw naam en wijk. 

Vervanging Oude Waterwegbrug Hierden

De oude brug aan de Waterweg en Munnekesteeg in Hierden wordt binnenkort vervangen. De kwaliteit van de markante brug is onvoldoende voor het passerend verkeer. Op 12 maart wordt gestart met het slopen van de bestaande brug, waarna buispalen wordt aangebracht. Als de onderdelen van de nieuwe brug zijn geplaatst dan kan worden gestart met de afronding van werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden op 23 maart gereed zijn. De brug wordt zoveel mogelijk in de oude vorm hersteld. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.    

Hierdense Beek

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 12-2-2018 Parallelweg 26-100: kappen 4 bomen
 • 25-2-2018 Hondegatstraat 12: schilderen monumentale pand
 • 24-2-2018 Kastanjelaan 13: eenzijdige nokverhoging met dakkapel achter en dakkapel voorzijde
 • 24-2-2018 Korhoenlaan 1-45: kappen 2 bomen
 • 27-2-2018 Meerkoetmeen 1: wijzigen inrit
 • 26-2-2018 stadswei: kappen 2 bomen
 • 28-2-2018 Zuiderzeepad 8 en 8a : strijdig gebruiken woning (splitsen in 2 appartementen)
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 23-2-2018 Stationslaan 26: leslokalen 3-laags
 • 23-2-2018 Smeepoortstraat 19: wijzigen gevel en plaatsen reclame (2 uitingen)
 • 28-2-2018 Varenweg 16: woning in strijd regels RO
 • 1-3-2018 Braillestraat 7: bedrijfspand in strijd regels RO
 • 1-3-2018 Leuvenumseweg 70: zomerkennels in strijd regels ro
 • 1-3-2018 Stephensonstraat 2: diverse reclameuitingen (19), speelboot en schutting
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Markt 14: plaatsen parasols, windschermen en bloembakken in strijd regels ro; 23-4-2018
 • Duinweg 8: schuur en aanleggen inrit; 19-3-2018
Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II
Het ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II voorziet in de ontwikkeling van de omgeving Rabobanklocatie ten behoeve van de fasegewijze realisatie van ongeveer 200 woningen alsmede commerciële functies. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Verkeersweg, Hoofdweg, Couperuslaan en Handelsweg. Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van 159 nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 8 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00204-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00204-/NL.IMRO.0243.BP00204-0002) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen. 

Evenementenkalender 2018

De evenementenkalender 2018 ligt samen met de vooraankondigingen evenementen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Op de kalender staan terugkerende en nieuwe evenementen. Op een later tijdstip wordt duidelijk of een evenement dat voor de evenementenkalender is aangemeld, doorgaat. Dat hangt onder andere af van de beoordeling van de vergunningaanvraag. Gedurende het jaar kunnen er evenementen afvallen en bijkomen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze omtrent de vooraangekondigde evenementen tot 3 weken na deze publicatie schriftelijk dan wel mondeling bij ons kenbaar maken. Informatie: Domein Samenleving, mevr. J. Westrik, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 24-1-2018: Alman Rubber B.V. Lorentz III in Harderwijk voor het starten van een bedrifj in het extruderen van TPE materiaal naar profielen;
 • 21-2-2018: Sanitairkamer B.V., Braillestraat ong. (Lorentz 3) in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor de opslag van sanitaire goederen en tegels.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 12-2-2018: Fokko Kortlanglaan 83, 3845 LB in Harderwijk voor het slopen van een bijgebouw;
 • 23-2-2018: Van Speyklaan 256, 3843 GX in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 26-2-2018: Camping De Elzenhof Horloseweg 14, 3845 LA in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uti een schuur;
 • 27-2-2018: Koggepad 11, 3844 CB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 27-2-2018: Bottermeen 6, 3844 CW in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
(Ver)plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen winkelcentrum Stadsdennen Vondellaan
De gemeente heeft besloten om 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen bij de ingang van woontoren de Hoge Plataan aan de Vondellaan en 1 van de 2 bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen in de nabijheid te laten vervallen. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
1e herziening Dorpsomgevingsplan Hierden vastgesteld
De 1e herziening Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden is op 8 februari vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze herziening wordt de rekenmethodiek bijdrage landschapsversterkingfonds bij de realisatie van een nieuwe woning aangepast in die zin dat de hoogte van de bijdrage afhankelijk wordt van het woningtype (bijv. vrijstaand 2 onder 1 kap). Het plan ligt met ingang van 8 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911. Het plan (NL.IMRO.0243.SV00206-0002) kunt u ook raadplegen op www.harderwijk.nl/plannenstructuurvisies en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden kunt u vinden op: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.SV00206-/NL.IMRO.0243.SV00206-0002.