Gemeente nieuwsberichten week 38

Het nieuws vanuit de gemeente Harderwijk: Oude muur bij Hortus wordt hersteld, wegwerkzaamheden Krommekamp gaan fase 2 in, Wethouder van Noort gaat belangen sociaal domein behartigen voor gemeenten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Jan Bijker

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft donderdag 13 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Jan Bijker uit Harderwijk. Jan Bijker is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Bijker heeft zich gedurende meer dan 25 jaar, nationaal en internationaal, als bestuurder belangeloos ingezet voor een professionele en vooruitstrevende bouw- en ondergrondse infrasector. De nadruk lag daarbij op initiatieven ter verbetering van veiligheid, kwaliteit, milieuzorg, arbeidsomstandigheden en scholing.

Oude muur bij Hortus wordt hersteld

Afgelopen week is gestart met de restauratie van de oude muur naast de Hortus. Bij een onderhoudsinventarisatie bleek de muur funderingsproblemen te hebben. De steunberen, die in het verleden waren aangebracht, waren op een andere funderingslaag aangebracht. Daarnaast bleek dat het metsel- en voegwerk van de muur in een slechte staat verkeerde. Dit is mede veroorzaakt door de hedera die aan de binnenzijde tegen de muur aan groeide. Door funderingsproblemen is de muur aan de Academiestraat in de loop der tijd scheef gaan staan. Toch geven die scheefstand en slingerend effect de muur in deze straat een romantisch en markant straatbeeld. En dat willen we zo houden.

 ​Fietsen binnenstad parkeren op aangewezen plekken

De zomer is voorbij, maar het uitgaansleven gaat door. Wilt u bij het parkeren van de fietsen de aanwijzingen van fietsparkeerhulpen op volgen. De medewerkers zijn herkenbaar. Overdag helpen de parkeerhulpen van de gemeente u bij het parkeren van uw fiets.

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 27 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Verordening Jeugdhulp 2018. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over leeg ESF potje onderwijs kwetsbare jongeren. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Talent in Beweging

Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je die met of voor anderen kunt inzetten! Wil je wel weer iets gaan doen met of voor anderen? Maar weet je niet precies wat of hoe? Doe dan mee met Talent in Beweging van ZorgDat. In 7 donderdagmiddagen (her)ontdek je met leuke oefeningen en opdrachten wat je talent en kracht is. Je leert hoe je dat weer kunt inzetten bij activiteiten of (vrijwilligers)werk.
 
De trainingen vinden plaats op donderdag 4, 11 en 18 oktober, (25 oktober niet), 1, 8 en 15 november 2018, met een terugkommiddag op 17 januari 2019. Van 13.30 tot 16.30 uur (inloop 13.00 uur). Deelname is kosteloos. In Wijkontmoetingscentrum Stad, Houtkamp 33, Harderwijk.
 
Aanmelden of meer informatie: Irmgard van der Vegt, tel. 06 19 055 222 of Jet Schaftenaar, tel. 06 33 562 305 of kijk op www.zorgdat.nl/talent-in-beweging.

Vind je huurhuis in de bieb!

Heb je geen computer?
Kun je niet goed op de computer werken?
Heb je nog wat hulp nodig bij het reageren op een huis?
Wil je leren hoe de website van hurennoordveluwe.nl werkt? 
Begrijp je de brieven niet zo goed?
Wij helpen je graag!
 
Elke maandagmiddag vanaf 10 september van 13.30 tot 14.30 uur helpen wij jou met deze vragen in de Bibliotheek Harderwijk.
De Bibliotheek en UWOON werken hiervoor samen.
Vanaf 10 september, zijn er in oktober en november medewerkers aanwezig om je te helpen.
 
De Bibliotheek kun je vinden aan de Havendam 56 in het Huis van de Stad.

Uitnodiging bijeenkomst voor nieuwe inwoners

Bent u het afgelopen jaar in Harderwijk komen wonen? Dan maken de raadsleden, burgemeester en wethouders graag kennis met u tijdens de bijeenkomst voor nieuwe inwoners op zaterdag 29 september. Het programma is een mix van informatie, entertainment en natuurlijk een hapje en een drankje. Kinderen zijn van harte welkom! Zij kunnen deelnemen aan het programma of meedoen met de kinderactiviteiten in de bibliotheek tot 11.30 uur.
 
Het programma start om 10.00 uur (inloop 9.30 uur) in de raadzaal van het Huis van de Stad met een korte presentatie, een verhaal door stadsomroeper Cas Hofstee en een quiz over Harderwijk. Aan het begin van de middag geven raadsleden en collegeleden u een toer door Harderwijk en Hierden en de binnenstad. Via www.hardewijk.nl/nieuweinwoners vult u in welke rondleiding uw voorkeur heeft. De rondleiding duurt tot ongeveer 13.00 uur.
 
Komt u ook?
Dan kunt u zich aanmelden via www.harderwijk.nl/nieuweinwoners. Informatie: communicatie@harderwijk.nl o.v.v. Bijeenkomst nieuwe inwoners 2018.

Wegwerkzaamheden Krommekamp gaan fase 2 in

Een aantal weken geleden is gestart met werkzaamheden aan de Krommekamp in de wijk Frankrijk. In de eerste fase ging het om onderhoudswerkzaamheden. Deze week is gestart met de werkzaamheden aan het tweede deel, ter hoogte van Langekamp tot de Elsweg. Daarbij worden ook enkele verkeersknelpunten aangepakt.

De omwonenden hebben met veel geduld al een aantal jaren veel tijd en initiatief gestoken in verkeersveilige verbeteringen. Die zijn inmiddels opgenomen in het verkeersveiligheidsplan van de gemeente en worden momenteel aangepakt.
 
Verkeersveiligplan
Gemeente Harderwijk werkt aan een verkeersveilige gemeente. Vorig jaar werd het Verkeersveiligheidsplan vastgesteld, waarin ongeveer 100 verkeersknelpunten zijn opgenomen die worden verbeterd. Een aantal verkeersknelpunten zijn al met succes aangepakt.

Wethouder Van Noort gaat belangen sociaal domein behartigen voor gemeenten

Wethouder Gert Jan van Noort is vanaf 6 september lid van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tijdens het VNG congres in november wordt de wethouder formeel benoemd. Naast zijn werk als wethouder behartigt  Gert Jan van Noort vanuit deze commissie de belangen van 380 Nederlandse gemeenten op het gebied van het sociaal domein.
 
Wethouder Gert Jan van Noort: “Ik heb enorm veel zin om inhoud te geven aan onderwerpen die er echt toe doen voor onze inwoners. Eenzaamheid, laaggeletterdheid, gezonde levensstijl, zorg en veiligheid en zelfredzaamheid van jongeren zijn onderwerpen die voorrang  krijgen op de landelijke agenda.”

Wie wordt in 2018 de jeugdheld van Harderwijk?

Ook in 2018 wil de gemeente Harderwijk jonge helden belonen met een speciale jeugdonderscheiding, Dit jeugdlintje, een speciale medaille, is een onderscheiding voor een jonge inwoner van de gemeente die zich opvallend heeft ingezet voor de gemeenschap en een voorbeeld is voor anderen. Dat kan een bijzondere prestatie zijn, het bieden van vrijwilligershulp, de inzet voor een goed doel of een andere manier van belangeloze inzet.
 
Kent u zo iemand? Iemand die een voorbeeld is voor anderen en het verschil wil maken? En is diegene tussen de 6 en 23 jaar oud? Meld hem of haar dan voor 1 november aan via jeugdlintje@harderwijk.nl.
 
Een jury onder voorzitterschap van burgemeester Harm-Jan van Schaik beoordeelt de nominaties. Eind november wordt het jeugdlintje 2018 uitgereikt.

Opvoedtheater donderdag 4 oktober

In de Opvoedweek zijn alle ouders en verzorgers van kinderen tot en met 12 jaar van harte welkom op een interactieve avond met opvoedtheater van Theatergroep Kwartet & opvoeddeskundige. Onder leiding van een opvoeddeskundige gaan wij met elkaar in gesprek over herkenbare opvoedthema’s en is er ruimte voor uitwisseling van tips en vragen. Dit alles rondom het thema van de opvoedweek 2018: Opvoeden is samenspel! De bijeenkomst van donderdag 4 oktober start om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) en duurt tot 21.15 uur. Locatie: de Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk.
 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Informatie: 0341 799 904 of info@cjgharderwijk.nl. De avond wordt mogelijk gemaakt door het Centrum voor Jeugd en Gezin, ZorgDat en Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
6-9-2018 Varenweg 16: uitweg
7-9-2018 Kleine Mheenweg 10: gebruik pand in strijd regels ro
7-9-2018 Korhoenlaan 1-117: kappen 1 boom
9-9-2018 Kortekamp 67: dakkapel voorgevel
10-9-2018 Vollenhovemeen 5: wijzigen uitweg
10-9-2018 Varenweg 32: uitweg
12-9-2018 Parallelweg 26-135: kappen 5 bomen
12-9-2018 terrein Boekhorstlaan e.o.: kappen 20 bomen
12-9-2018 Mandenmakerstraat 109: zonnepanelen
13-9-2018 Leuvenumseweg 81: uitbreiden slaapkamer en overkapping
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
10-9-2018 Stationslaan 108: wijzigen uitrit
10-9-2018 Parallelweg 26-199: kappen 1 boom
10-9-2018 Klarinetdreef 46: dakkapel (voorzijde)
11-9-2018 Beukenlaan 5: verplaatsen uitrit en verhogen garage in strijd regels ro
11-9-2018 Waterfront Noordereiland fase 2 (Langezand 15, 17, 25, 73, 79, 81, 89, 91, 38, 52 t/m 62, 70, 72, 80 t/m 84 en Vogelzand 16): oprichten 21 woningen
13-9-2018 Lorentz I: kappen 81 bomen
13-9-2018 Roemer Visscherstraat 24: dakkapel (voorzijde)
13-9-2018 Waterfront Noordereiland fase 2 (Vogelzand 1 t/m 13, 2 t/m 14, Vrouwenzand 1 t/m 11, Langezand 40 t/m 50, 64 t/m 68, 74 t/m 78, 86 t/m 90): oprichten 35 woningen
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
27-8-2018: Duinweg 10, 3849 NJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een recreatiewoning
7-9-2018: Breewijd 3, 3844 MH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verordening Winkeltijden Harderwijk

Donderdag 13 september 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening Winkeltijden Harderwijk vastgesteld. Deze wordt bekend gemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad en treedt vanaf 1 oktober 2018 in werking. Het internetadres waarop u deze bekendmaking kunt raadplegen luidt: www.officielebekendmakingen.nl.
 
De Verordening Winkeltijden Harderwijk (zomeropenstelling) wordt ingetrokken op 2 oktober 2018, de dag na inwerkingtreding van deze Verordening Winkeltijden Harderwijk (n.a.v. coalitieakkoord). De Verordening Winkeltijden Harderwijk maakt het mogelijk dat vanaf 1 oktober 2018 de supermarkten, bouwmarkten en tuincentra elke zondag tussen 12.00 uur en 18.00 uur geopend mogen zijn. En dat bepaalde branches (warenhuizen, keukenwinkels, woonwinkels en artikelen voor woninginrichting) op de PDV locaties (Deventerweg, Zuiderbreedte of Marie Curiestraat) elke zondag geopend mogen zijn.
 
Voor de overige winkels in Harderwijk geldt een maximum van 26 openstellingen op zondag per jaar met als uitgangspunten:
     - één zondag per maand;
     - intensivering van het aantal zondag openstellingen in het toeristenseizoen en in de maand december;
     - maximaal 5 zondag openstellingen vrij in te vullen gekoppeld aan een evenement.
Informatie: mevr. S. van Itegem: tel. 0341 411 911 of s.vanitegem@harderwijk.nl.

Vaststelling koopzondagen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 juli 2018 hebben besloten om een aantal koopzondagen vast te stellen. In de periode 1 oktober 2018 t/m 30 april 2019 heeft het college 12 zondagen aangewezen waarop alle winkels in Harderwijk/Hierden open mogen zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Het betreft de openstelling van winkels die niet elke zondag open mogen. Winkels die wel elke zondag open mogen zijn supermarkten, bouwmarkten en tuincentra. En de warenhuizen, keukenwinkels, woonwinkels en artikelen voor woninginrichting gelegen op de PDV locaties (Deventerweg, Zuiderbreedte of Marie Curiestraat). Het vaststellen van deze koopzondagen gebeurt op grond van artikel 7b (aanwijzing koopzondagen) van de Verordening Winkeltijden Harderwijk die op donderdag 13 september 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft de volgende zondagen:
-        zondag 7 oktober 2018
-        zondag 4 november 2018
-        zondag 2 december 2018
-        zondag 9 december 2018
-        zondag 16 december 2018
-        zondag 23 december 2018
-        zondag 30 december 2018
-        zondag 6 januari 2019
-        zondag 3 februari 2019
-        zondag 3 maart 2019
-        zondag 7 april 2019
-        zondag 28 april 2019
Bent u belanghebbenden en het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a secretariaat bezwaarschriftencommissie Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan de dag na deze publicatie. Informatie: mevr. S. van Itegem, tel. 0341 411 911 of s.vanitegem@harderwijk.nl.