Gemeente nieuwsberichten week 37

Nieuws vanuit de gemeente met deze week: Gerestaureerde Kiekmuur op de boulevard geopend, activiteiten in de week van dementie, minder papier door de brievenbus, gratis ophaal service snoeihout, takken en blad en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Gerestaureerde Kiekmuur op Boulevard geopend

Op vrijdag 7 september heeft wethouder Christianne van der Wal op de vernieuwde Boulevard de gerestaureerde Kiekmuur (het voormalig bastion) officieel geopend. Ze onthulde het tafelbord dat bezoekers uitleg geeft over de geschiedenis van de Kiekmuur. Hiermee is Harderwijk een prachtig monument, toeristische trekpleister én ontmoetingsplek voor de lokale bevolking van Harderwijk rijker. De restauratie is mede met subsidie van de Provincie Gelderland tot stand gekomen.
 
Op het gerestaureerde verdedigingsbolwerk staan aan drie kanten muren van ongeveer een meter hoog. Om het onderscheid tussen het oorspronkelijke en nieuwe gedeelte duidelijk te maken is gekozen voor een andere kleur en steentextuur. De contouren van de voormalige geschutstoren zijn in de straat aangebracht. Aan de landzijde geven enkele traptreden toegang tot het lager gelegen gedeelte.
 
De restanten van het bastion (een voormalige zeetoren) werden in 2013 en 2014 ontdekt tijdens opgravingen voor de aanleg van de nieuwe Boulevard. In 2017 werd besloten het op te nemen in het nieuwe Waterfront, de oude kiekmuur weer terug te laten komen en er een markante bezienswaardigheid van te maken. Vlak voor de zomervakantie van 2018 is de restauratie van het meer dan 500 jaar oude bastion afgerond.

Activiteiten in de Week over Dementie

Van vrijdag 21 september tot en met 28 september is de Conferentieweek over dementie. Ook in Harderwijk besteden we aandacht aan dementie door diverse activiteiten te organiseren.
 
Vrijdag 21 september, 10.00 uur: Opening van de week met een foto-expositie in de raadzaal van het Huis van de Stad en een voordracht van Stadsdichter Wietse Hummel.
Vrijdag 21 september, 20.00 uur:  Lezing van professor Douwe Draaisma over de werking van ons geheugen in de bibliotheek.
Zondag 23 september: Vertoning documentaire ‘Dementie en wat nu?’ op HK13TV
Maandag 24 september: Filmhuis Harderwijk vertoont de film Robot & Frank in het Catharinakapel en een live vraaggesprek over dementie op VeluweFM Harderwijk.
Dinsdag 25 september, 20.15 uur: Top voor dementie, een op toneel (ver)beeldende workshop in het Theater Harderwijk
Donderdag 27 september, 14.00 uur: Mark Haayema, komt voor de kleinste kindjes vertellen met zijn oma-pop over dementie in de bibliotheek
Vrijdag 28 september, 16.00 uur: Vraaggesprek met Heleen van Royen over haar documentaire ‘Het doet zo zeer’ in de raadzaal van het Huis van de Stad
Vrijdag 28 september: Afsluiting van de conferentieweek door wethouder Gert Jan van Noort in het Huis van de Stad.

Voor de laatste informatie verwijzen wij u naar www.bibliotheeknwveluwe.nl en Facebook ‘Conferentieweek over dementie Harderwijk’.

Harderwijk zijn wij Samen

Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij samen’ werkt de gemeente met haar inwoners graag samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Het is belangrijk is dat inwoners prettig en veilig wonen in hun wijk of buurt. Een aangename leefomgeving maken we met elkaar. Als mensen elkaar beter kennen, kijken zij ook meer naar elkaar om. Wijkbewoners hebben zelf het beste zicht op wat er speelt in de eigen wijk.

Mooi voorbeeld
Een goed initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven in hun buurt, wijk of gemeente. De koffie ochtend in Kiekmure is daar een mooi voorbeeld van.

De bewonerscommissie van de Thijmflat organiseert deze ontmoeting regelmatig voor de bewoners van de Thijmflat. Bewoners spreken elkaar onder het genot van een kop koffie of thee en natuurlijk iets lekkers. Het bevordert ‘het omzien naar elkaar’. De bewonerscommissie organiseert ook andere activiteiten zoals het maken van een bloemstukje in de tijd van Pasen of Kerst. Of de burenlunch tijdens nationale Burendag op zaterdag 23 september aanstaande.
 
Hebt u goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk? Of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen! Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl.

Minder papier door de brievenbus

Regelmatig vallen folders van supermarkten, de speelgoedwinkel of de woonwinkel bij u op de mat. U ontvangt op die manier jaarlijks wel 34 kilo papier. Vaak worden die folders niet eens gelezen. Dat betekent verspilling van productie-energie en onnodig veel afval. Door een nee/nee- of nee/ja-sticker op uw brievenbus te plakken gaat u deze onnodige belasting van het milieu tegen. En de aanbiedingen zoekt u op via internet! U vindt de reclamefolders o.a. op www.folderplaats.nl, www.folderz.nl en www.reclamefolder.nl.
 
Plak een nee/ja-sticker op uw brievenbus als u geen reclamefolders wilt ontvangen. Als u een nee/nee sticker opplakt, dan ontvangt u ook geen huis-aan-huisbladen met gemeentelijke informatie. De stickers kunt u gratis afhalen in het Huis van de Stad.

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 20 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere eindrapport van de rekenkamercommissie over recreatie en toerisme en de bestuursrapportage. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

Gratis ophaalservice snoeihout, takken en blad

Ook dit najaar kunt u gratis uw grof tuinafval, zoals snoeihout takken en blad, laten ophalen. Dit kan op dinsdag 2 oktober, 6 november en 4 december. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ophaaldag vóór 12.00 uur aan bij ABL Boomverzorging, mail naar info@ablboomverzorging.nl of bel 0318 614 227.
 
Spelregels
U biedt het tak- en snoeihout langs de openbare weg als volgt aan:

  • Bundel het tak- en snoeihout in bundels van maximaal 1 meter lengte en met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
  • Per keer mag u maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
  • Biedt géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond aan.
  • Doe bladafval in vuilniszakken. Ander tuinvuil dan bladeren mag niet in de vuilniszakken zitten (de plastic vuilniszakken worden door de inzamelaar gescheiden van het tuinvuil).
  • Zet het tuinafval op de ophaaldag voor 07.30 uur langs de weg.

Indien het aangeboden grof tuinafval niet op deze manier wordt aangeboden, kan het niet worden meegenomen. 
Voor vragen en of informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Hoe maakt u een succes van de dag van de duurzaamheid?

Woensdag 10 oktober is de landelijke dag van de duurzaamheid. Ook Harderwijk doet mee!
 
Heeft u een goed idee voor een opvallende actie op die dag? Bespreek het met de gemeente. De gemeente ondersteunt activiteiten eenmalig financieel of op andere wijze. Organisaties of particulieren die iets speciaals willen doen, kunnen zich uiterlijk 1 oktober melden. Gekeken wordt of de plannen bijdragen aan vermindering van CO2 uitstoot, een duidelijke voorbeeldfunctie hebben en gebaseerd zijn op samenwerking. Heeft u een plan? Bel de gemeente Harderwijk 0341 411 911 en vraag naar Bram Oudejans.

Kookworkshops voor mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Aandacht is één, maar om hier een praktische en nuttige invulling aan te geven, organiseert natuurvoedingskundige Krista Boots leerzame kookworkshops. Afgelopen vrijdag 7 september bezocht wethouder Gert Jan van Noort de eerste kookworkshop in de kookstudio van Harderwijk.
 
Een voor iedereen terugkerend reden is natuurlijk de weinige tijd en daarnaast vergeten aandacht voor voeding. Wij weten allemaal wel dat het juist in zo’n stressvolle periode belangrijk is gezond te eten. Als er tijd moet worden vrijgemaakt om de dierbare naaste te verzorgen, schiet het eigen gezin er vaak bij in. Vandaar dat de gemeente heeft besloten om Krista Boots vijf simpele kooklessen te laten verzorgen.  De serie van vijf gratis kooklessen vinden plaats in september en oktober 2018. Informatie: info@kristaboots.nl.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
3-9-2018 Markt 1: restauratie goudleer
3-9-2018 Coornhertstraat 2: verhoogde nok achterzijde
31-8-2018 J.P. Heyelaan 35: dakkapel voorzijde
6-9-2018 Grote Marktstraat 23: dakkapel en wijzigen kozijn
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
30-8-2018 Jac. Perkstraat 8: vervangen kap
30-8-2018 Van Maerlantlaan 4: dakterras
30-8-2018 Middenlaan 2 en Slingerlaantje 1A: splitsen woning in strijd regels ro
3-9-2018 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen
3-9-2018 Korhoenlaan 1-124: kappen 2 bomen
3-9-2018 Korhoenlaan 1-115: kappen 1 boom
4-9-2018 Celsiusstraat 9: nieuwbouw loods
4-9-2018 Parallelweg 26-158: kappen 1 boom
4-9-2018 Coornhertstraat 2: verhoogde nok achterzijde
4-9-2018 Ln der Verenigde Naties 18: erker (voorzijde)
4-9-2018 Stationslaan 89: het in strijd uitbouwen van de woning
6-9-2018 Mecklenburglaan 3: klimtoren
6-9-2018 Parkweg 8: tijdelijke kantine en kleedkamerunit in strijd regels ro
6-9-2018 Korhoenlaan 1-15: kappen 2 bomen
6-9-2018 Swingdreef 29: verbreden uitrit
6-9-2018 J.P. Heyelaan 35: dakkapel voorzijde
6-9-2018 Waterfront: 3 banieren
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
18-6-2018: Sportcafé de Sypel, Parkweg 4, 3842 AD in Harderwijk, voor de uitvoering van een café t.b.v. bezoekers van het sportcentrum en zwembad
27-8-2018: ENDC B.V., Pascalstraat 7, 3846 AL in Harderwijk, voor het veranderen van een bedrijf voor consultancy in de farma & food sector
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
28-8-2018: Zuiderzeestraatweg 79, 3849 AB in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuur/loods
28-8-2018: Lauwers 15, 3844 MA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
31-8-2018: Celsiusstraat 37, 3846 BK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een afdak
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Mandaatbesluit ontbreken quorum

Burgemeester en wethouders hebben op 21 augustus 2018 besloten in (reces)perioden van het college, indien er geen quorum is, de (loco)burgemeester op te dragen de noodzakelijk besluiten te nemen. De publicatie hiervan kan ook plaatsvinden in het Elektronisch Gemeenteblad van Harderwijk. Het mandaatbesluit is te vinden op onze website www.harderwijk.nl/beleidsregels. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.