Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 51

Met deze week: Harderwijk bedankt Commissaris van de Koning, aangepaste openingstijden Huis van de Stad en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Harderwijk bedankt Commissaris van de Koning

Donderdag 13 december bracht de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, een bezoek aan Harderwijk. Eerst was hij in gesprek met het college van B&W. Daarna was er een bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van dit bezoek. Burgemeester Harm-Jan van Schaik blikte terug op de samenwerking tussen de gemeente Harderwijk en de Commissaris in de periode 2005-2018.
 
Harderwijk heeft weer de verbinding met het water gekregen, mede in samenwerking met de provincie Gelderland. Het gebied in het Waterfront is verder ontwikkeld. Ook de vernieuwde provinciale weg N302, de verbinding met Flevoland en de opening van het vernieuwde station zijn in samenwerking met de provincie Gelderland uitgevoerd. Deze hebben Harderwijk anders op de kaart gezet. De burgemeester bedankte de Commissaris hartelijk voor de samenwerking. Hij sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de Commissaris dit mede mogelijk heeft gemaakt voor de gemeente Harderwijk. 

Havenkantoor definitieve plek op kop Havendam

Het College kiest definitief voor ontwikkeling en bouw van een Havenkantoor op het braakliggende stuk grond aan de Havendam in Harderwijk.
 
De ervaringen tijdens het afgelopen vaarseizoen hebben geleerd dat het zwaartepunt van de recreatievaart nog meer dan verwacht op de Stadshaven en Strandhaven is komen te liggen. Daarvoor bleek de locatie op de kop van de Havendam uiteindelijk het meest geschikt, ook gezien de bezwaren van bewoners en achterliggende straten tegen de eerder voorgenomen bouw van een horecagelegenheid.
 
Het Havenkantoor krijgt een Zuiderzee-uitstraling en wordt bovendien kleiner en minder hoog dan het oorspronkelijk geplande gebouw. Het Havenkantoor wordt onderdeel van een totaalplan, drie lokale architecten mogen daarvoor op korte termijn een plan bij de gemeente indienen. Als alles meezit, moet het Havenkantoor er voor het vaarseizoen 2021 staan. Of zoveel eerder als mogelijk.

Wie wordt sportman, sportvrouw, sporttalent en jeugdsportteam van het jaar? Stem op je favoriete sporter www.harderwijk.nl/sportverkiezingen.

Aangepaste openingstijden Huis van de Stad

Tijdens de feestdagen is het Huis van de Stad gesloten op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26, maandag 31 december en dinsdag 1 januari. Woensdag 2 januari is de Stadswinkel vanaf 10.00 uur weer geopend. Vanmiddag (19 december) sluiten we om 15.00 uur in verband een eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers. 

Aangepast afvalinzameling

De inzameldag van woensdag 26 december vervalt, dit afval wordt op zaterdag 29 december ingezameld. Zet uw container op zaterdag 29 december om 07.30 uur aan de stoeprand.
 
Wij wensen u fijne feestdagen!

Open huis Oude Stadhuis

Midden in het centrum aan de Markt restaureert de gemeente Harderwijk het Oude Stadhuis. Op zaterdag 15 december werden de deuren even geopend en kon het publiek alvast een kijkje nemen. Op dit moment is er een boek in voorbereiding over het Oude Stadhuis. Het boek bevat een groot aantal verhalen over het verleden van het pand, maar er is ook informatie te vinden over details van het gebouw. Er verschijnt ook een speciale editie waarop je kunt intekenen. 

Veeg geen blad meer in de berm

In het buitengebied mocht u tijdens de bladcampagne afgevallen blad van de gemeentebomen in de berm vegen. De bladcampagne is inmiddels afgelopen. Doe vanaf nu bladafval in de groene container.
 
Wist u dat het afgevallen blad van belang als voeding van uw tuin en het zorgt voor een onkruid werende laag. Heeft u een grote tuin dan is het aan te bevelen om een centrale plek te maken waar u het blad kunt composteren.

Vuurwerkafval? Ruim het samen op!

Woensdag 2 januari tussen 10.00 en 14.00 uur kan op de parkeerplaats aan de Parkweg vlakbij De Sypel vuurwerkafval worden ingeleverd. Iedere volle (vuilnis)zak beloont de gemeente met 1 euro contant. Met deze jaarlijkse actie wil de gemeente stimuleren dat in Harderwijk en Hierden het nieuwe jaar met schone straten van start gaat.
 
Spelregels
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene vuurwerkafval inleveren. Alleen vuurwerkafval wordt geaccepteerd (geen huishoudelijk afval). Begin met opruimen pas vanaf 1 januari 8.00 uur dan is er geen ontploffingsgevaar meer. Maximaal 100 zakken per persoon inleveren (maximaal € 100,- te verdienen).

Vuurwerk afsteken
Vuurwerk afsteken mag in de gemeente Harderwijk tussen 31 december, 18.00 uur en 1 januari, 02.00 uur. 

Gemeente Harderwijk is klaar voor de winter

Zodra de winter zich aandient staan ervaren medewerkers van het Stadsbedrijf van de gemeente klaar om wegen en fietspaden berijdbaar te houden. Via twitter blijft u op de hoogte van eventuele gladheid en strooiacties (@gemharderwijk). 
 
Wel of niet strooien?
Zodra de beslissing om te gaan strooien is genomen worden de medewerkers van het Stadsbedrijf opgeroepen. De gemeente probeert er altijd voor te zorgen dat zo min mogelijk weggebruikers last hebben van de gladheid. De eerste strooiacties zijn alweer uitgevoerd.
 
Routes
De strooiroutes zijn te zien op www.harderwijk.nl/strooiroutes. Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Zorgkaart dementie

Heeft u zorgen om iemand uit uw omgeving? De Zorgkaart geeft een beeld waar u terecht kunt bij een vermoeden van dementie. De zorgkaart is te vinden op www.zorgdat.nl/zorgkaartdementie.
 
De zorgkaart is één van de activiteiten van de werkgroep om Harderwijk dementievriendelijk te maken. De werkgroep bestaat uit: Gemeente Harderwijk, ZorgDat, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Alzheimer Café Harderwijk, Bilan coaching & training, een betrokken burger en een afgevaardigde van de huisartsen (POH). 

Bennet Tempelman (10) ontvangt certificaat OV

Vandaag ontving de 10-jarige Bennet Tempelman uit Harderwijk een certificaat voor het zelfstandig reizen uit handen van locoburgemeester Gert Jan van Noort. Sinds dit schooljaar reist Bennet zelfstandig met het openbaar vervoer naar het speciaal onderwijs in Nunspeet. Dit in plaats van het aangepast vervoer vanuit het Leerlingenvervoer, waarbij een groep kinderen met een busje of taxi naar school wordt gebracht. Hiermee laat hij al op jonge leeftijd zien dat hij zelfstandig en zelfredzaam is en een voorbeeld voor andere kinderen. Leerlingenvervoer heeft meerdere reismogelijkheden. Per leerling wordt bekeken wat de best passende wijze van vervoer is, kan de leerling met een busje/taxi of (zelfstandig of met begeleiding) reizen met het openbaar vervoer of met de fiets. 

Kerstuitzending Veluwe FM op eerste kerstdag

Op eerste kerstdag zendt Veluwe FM om 12.00 uur een speciaal kerstprogramma uit met het thema ‘Geef mensen een gezicht’. Het programma is gemaakt door gastpresentatoren burgemeester Harm-Jan van Schaik en Jan Klein. De burgemeester kijkt samen met inwoners terug op zijn eerste periode als burgemeester van de gemeente Harderwijk. De ontwikkeling van het Waterfront, vrijwilligerswerk en initiatieven uit de samenleving zijn onderwerpen in het programma. Het programma wordt afgesloten met de kerstboodschap van de burgemeester. De uitzending voor Harderwijk is te beluisteren via de radio 107.7 FM en via de kabel 94.0 FM. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 6-12-2018 Stationslaan 16: verbouwen woning (GM)
 • 6-12-2018 Walstein 25: dakkapel (voorzijde)
 • 9-12-2018 Achterste Wei 2: een praktijk
 • 8-12-2018 Duinweg 10: woning
 • 7-12-2018 Veldkamp 28 t/m 74: renoveren balkons (GM)
 • 9-12-2018 Trombonedreef 11: vervangen kozijn
 • 3-12-2018 Waltorenstraat 5 b: strijdig gebruik pand
 • 11-12-2018 Evertsenlaan 47: dakopbouw
 • 12-12-2018 Dichterskwartier: 20 woningen
 • 12-12-2018 Van Speyklaan 292: vernieuwen dak
 • 13-12-2018 Zeppelinstraat naast nr. 12: bedrijfspand, reclame en maken inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 10-12-2018 Weisteeg 10: revisieaanvraag kapschuur nr 9 in strijd regels ro
 • 10-12-2018 Stationslaan 14: verbouwen woning (GM)
 • 10-12-2018 Duimsweg 2: kappen 1 boom
 • 10-12-2018 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom
 • 11-12-2018 Stobbeweg 13: kappen 1 boom
 • 11-12-2018 Korhoenlaan 1-27: kappen 4 bomen
 • 11-12-2018 Zuiderzeestraatweg 54: kappen 7 bomen
 • 11-12-2018 Korhoenlaan 1-84: tuinhuis met luifel
 • 11-12-2018 Beneluxlaan 1: uitbreiden gebouw in strijd regels ro
 • 11-12-2018 Korhoenlaan 1-99: overkapping
 • 13-12-2018 Paasloweg 1a : oprichten diverse opstallen in strijd regels ro
 • 13-12-2018 Boekhorstlaan: oprichten tankstation, aanbrengen reclame en maken uitrit
 • 14-12-2018 Strekdam 82: inbouwen botenlift en bergzolder
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van het Donkere Dagen Festival op de Vischmarkt heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De evenementenvergunning ligt tot en met 18 januari 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel 411 911.   
 
Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf in strijd regels RO; 26-1-2019
 
Nader regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op 11 december 2018 besloten de ‘nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III’ (opnieuw) vast te stellen. In deze nadere regels is het verhoogde subsidieplafond opgenomen. Ook zijn de nadere regels aangepast aan de Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2018. Deze nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad Harderwijk. De nadere regels zijn te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Ruimte, dhr. T. Meuwissen, tel. 411 911.
 
Gewijzigde handhavingsmatrix vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op 20 november 2018 de gewijzigde handhavingsmatrix vastgesteld. Deze matrix geeft aan welke onderwerpen een hoge, middelhoge of lage prioriteit hebben in het toezicht. Deze matrix is de bijlage bij het uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019. De gewijzigde handhavingsmatrix treedt per 1 januari 2019 in werking en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
4-12-2018: P&N Trading Celsiusstraat 5, 3846 BK in Harderwijk voor het straten van een Elektrotechnische groothandel.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.