Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 48

Met deze week:  Vrijwilligers gezocht voor Boomfeestdag 2018, JOGG Smaakkerstival 13 december en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Lisanne Spaander krijgt jeugdlintje 2017 (video)

Vrijdag 24 november reikte burgemeester Harm-Jan van Schaik in de Catharinakapel het jeugdlintje 2017 uit aan de 19-jarige Lisanne Spaander. Lisanne heeft zich op een uitzonderlijke manier ingezet voor de samenleving. Door de strijd aan te gaan met kanker en haar ervaringen met anderen te delen, helpt ze om de ziekte bespreekbaar te maken en steekt ze patiënten en hun familieleden een hart onder de riem.
 
In 2016 schreef ze het nummer Vechtersbaas en bracht ze haar CD ‘Mijn Strijd’ uit. Door haar verhaal te vertellen met muziek en lezingen, wil ze mensen die in aanraking komen met kanker een hart onder de riem steken. Ook zet ze zich onder meer in voor Samenloop voor hoop, een stichting die sponsorlopen organiseert om geld in te zamelen voor de bestrijding van kanker.
 
Met het jeugdlintje waardeert de gemeente jaarlijks  jongeren tussen de 6 en 23 jaar die zich actief inzetten voor de samenleving en een voorbeeld voor anderen zijn.
 

Vrijwilligers gezocht voor Boomfeestdag 2018

In 2018 wordt de jaarlijkse boomfeestdag op 14 maart extra groots aangepakt. De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu, biedt samen met de gemeente Harderwijk aan basisscholen een exclusief lespakket voor de groepen 6, 7 en 8. Met het lesmateriaal leren kinderen de grote waarde van bomen kennen en krijgt de boomfeestdag meer inhoud. 16 basisscholen hebben belangstelling getoond voor het lespakket.

Buitenactiviteiten                                                                                                                                                   
Op de boomfeestdag zelf, woensdag 14 maart, wordt door leerlingen van groep 8 een boom geplant. De groepen 6 en 7 doen in de dagen ervoor en erna mee aan speciale buitenactiviteiten zoals een bomenwandeling en een bosbeheeractiviteit. Om de leerlingen te begeleiden bij deze activiteiten worden er vrijwilligers gezocht.
 
Vrijwilligers                                                                                                                                                             
Heeft u in de week van 12 maart 2018 tijd beschikbaar en vindt u het leuk om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor de natuur en het bos, meld u dan zo spoedig mogelijk met uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer aan via info@harderwijk.nl ter attentie van dhr. K.J. Bakema. 

Wijkspreekuur Stadsdennen

Voor alle bewoners van de wijk Stadsdennen vindt op dinsdag 5 december het wijkspreekuur van Stadsdennen plaats. Het spreekuur is van 16.00 tot 17.00 uur in het winkelcentrum Stadsdennen. Kom langs en laat weten wat u bezig houdt in de wijk en wat er beter kan!

Raadsinformatie

De vergadering van de commissie Beleid Algemeen van donderdag 7 december is geannuleerd. 

JOGG Smaakkerstival 13 december

Op woensdag 13 december kunnen jongens en meisjes uit Harderwijk meedoen aan het JOGG Smaakkerstival. Van 13.00 tot 16.00 uur gaan zij samen met de Buurtsportcoaches van JOGG-Harderwijk lekkere kerstsnacks maken en opeten. Het JOGG Smaakkerstival vindt plaats in de gemeentelijke gymzaal aan de Vondellaan. Natuurlijk kan er ook lekker worden gesport, dus neem sportkleding mee. Opgeven kan via www.jogg-harderwijk.nl of via één van de buurtsportcoaches. Meedoen is gratis. 

Vergadering Algemeen Bestuur Sociale Dienst Veluwerand

Het algemeen bestuur van Sociale Dienst Veluwerand vergadert op maandag 11 december vanaf 16.30 uur in het stadhuis, Havendam 56. Deze vergadering is openbaar. De agenda en de bijbehorende stukken kunt u vinden op www.socialedienstveluwerand.nl/AB. Informatie bij het directiesecretariaat van SDV, tel. 0341 462 507.

Onderhoud diverse wegen

Van 20 november tot 15 december is er sprake van verkeershinder vanwege vervanging van de asfaltoplaag:
 
 • Waterplaspad                                       20 november t/m 6 december
 • Tonselsedreef                                      22 november t/m 7 december
 • Langekamp                                          30 november t/m 7 december
 • Deventerweg (t.h.v.Thorbeckelaan)     4 december t/m  7 december   
 • Wijtgraaf en Hogevaren                       8 december t/m 15 december     
 • Wittenhagen                                        11 december t/m 14 december
De asfaltschades in de rijbaan worden gerepareerd om de veiligheid te waarborgen. Het verkeer wordt met verwijsbebording omgeleid. Informatie: Snel Herstel, tel. 0341 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 13-11-2017 Luttekepoortstraat 47A: reclame (1 object)
 • 15-11-2017 Bruggestraat 1: barbershop in strijd regels ro
 • 15-11-2017 Waterfront NE kavel 1: woning
 • 18-11-2017 Ir. Lelystraat 15: kappen 1 boom
 • 16-11-2017 Lorentzstraat 5: inrit
 • 15-11-2017 Stadsweiden en Binnenstad: ondergrondse containers
 • 16-11-2017 Zuiderzeestraatweg 147: strijdig gebruiken gedeelte pand als schoonheidssalon
 • 14-11-2017 Parallelweg 26-67: kappen 7 bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 21-11-2017 Van Leeuwenhoekstraat 14-1: gebruik pand in strijd regels ro
 • 21-11-2017 Archimedesstraat 5: bedrijfspand in strijd regels ro
 • 22-11-2017 Ir. Wortmanstraat 22: dakopbouw
 • 22-11-2017 Paardenbloemdreef 23: woning
 • 22-11-2017 Industrieweg 24: uitbreiden bedrijfspand 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 10-11-2017: Seldenrijk BV, Zuiderbreedte 22, 3845 MC Harderwijk, voor het schoonmaken en verhandelen van autovoertuigen.
En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:
 • 01-11-2017: Hoveniersbedrijf/kwekerij Martin Kleermaker, Grevenhofsweg 12, 3849 NB Hierden voor het slopen van een diverse bijgebouwen.
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure:
- Lorentz III: nieuwbouw distributiecentrum; 5-1-2018 ex termijn verzoek om stukken.
- Zuiderzeestraatweg 98A (concept): het oprichten van een woning; 6-1-2018.
 
Melding extra collectieve festiviteit op 8 december 2017

Het college wijst jaarlijks een tiental collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden. Na 0.30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid en gelden de normale geluidnormen van het Activiteitenbesluit weer. Spelregels gedurende deze ontheffing: van toepassing voor binnen de inrichting. Ramen en deuren moet u gesloten houden, behalve voor komende en gaande bezoekers. 
 
Voor Harderwijk heeft het college voor 2017 al 5 dagen aanwezen, 5 dagen resteerden nog en kunnen flexibel worden ingevuld. Als collectieve festiviteit is 8 december aangewezen.