Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 47

Met deze week: Marijn Fidder krijgt Harderwijks jeugdlintje 2018, voorkom verstopping van het riool en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Marijn Fidder krijgt Harderwijks jeugdlintje 2018Maandag 19 november reikte burgemeester Harm-Jan van Schaik het Jeugdlintje uit aan de 21-jarige Marijn Fidder.

Marijn heeft zich op een uitzonderlijke manier ingezet voor de samenleving in Nederland en daarbuiten. Met de organisatie ‘Geef een lach’ tovert zij samen met haar vriend Job Burger een lach op de gezichten van kinderen in Moldavië. Samen met de lokale bevolking zorgt ‘Geef een Lach’ ervoor dat kinderen die in armoede leven een maaltijd, kleding en speelgoed krijgen.
 
Met de fotografische documentaire Stoute Cellen, waarmee zij dit jaar de BEAM-award won, zet zij kinderen met kanker op de foto. Hiermee geeft zij kinderen en ouders een waardevolle herinnering. Ook zet Marijn zich in voor het inzamelen van geld voor Stichting Kanjer Wens en stichting Kika.
 
Marijn is hiermee een inspiratie voor andere jongeren. Met het jeugdlintje waardeert de gemeente jaarlijks jongeren tussen de 6 en 23 jaar die zich actief inzetten voor de samenleving en een voorbeeld voor anderen zijn.

Marijn Fidder jeugdlintje 2018 Harderwijk
 

Start Wind Challenge scholieren

Woensdag 14 november gaf wethouder Christianne van der Wal in het Huis van de Stad het startsein voor de Wind Challenge voor scholieren. Een aantal leerlingen van Christelijk College Nassau Veluwe en RSG ’t Slingerbos zijn uitgedaagd een fonds voor de opbrengsten van de windmolens uit te werken. Zij presenteren eind januari volgend jaar hun uitwerkingen en ideeën hierover. Het beste idee wint de Wind Challenge en krijgt een prijs.
 
Windenergie in Harderwijk
In Harderwijk wordt gewerkt aan het plaatsen van 3 windmolens op het industrieterrein Lorentz. Dat wil de gemeente doen samen met inwoners en het bedrijfsleven: “ook via het onderwijs willen we graag leerlingen betrekken en laten nadenken over een duurzame toekomst. Wij zetten verschillende middelen in om inwoners voldoende gelegenheid te geven om mee te denken en praten over de ontwikkeling van windenergie in de gemeente”, aldus wethouder Christianne van der Wal.
 
Inwoners kunnen financieel deelnemen aan de ontwikkeling van windenergie. Eén van de mogelijke manieren is een fonds. Een deel van de opbrengst van de windmolens wordt  geïnvesteerd in duurzame projecten in Harderwijk en/of Hierden. De leerlingen zijn niet alleen uitgedaagd opbrengsten van de windmolens te berekenen maar ook met de vraag hoe nu zo’n fonds eruit kan zien. 

Voorkom verstopping van het riool

 Al het water dat u wegspoelt uit keuken, toilet, bad en wastafel verdwijnt in het riool. Hoe gemakkelijk dat is, ontdekt u als de afvoer verstopt raakt. Dat voorkomt u door geen maandverband, luiers en rollen toiletpapier in uw riool te gooien. Ook vetten en oliën zijn funest! Na stolling blijft een vette koek aan de binnenkant van de riolering achter waarin zich vuil gaat ophopen. U kunt vetten en oliën na gebruik beter laten stollen en weggooien in de grijze container in bijvoorbeeld een leeg melkpak. Ook mag u dit gratis inleveren bij het chemodepot, Daltonstraat 23.
 
Waar zit de verstopping?
 • Zoek het ontstoppingsstuk of -putje op. Op www.ontstoppingsput.nl is van veel woningen informatie beschikbaar. Meestal is het ontstoppingsstuk of -putje bloot te leggen op de grens van uw tuin en de openbare weg. In enkele gevallen zit het ontstoppingsstuk in de buurt van de voordeur. Het laten opzoeken van dat putje is voor uw rekening. 
 • Stel vast of ontstoppingsputje en riool droog of nat zijn.
 • Is het ontstoppingsputje op de erfgrens droog/leeg, dan zit de verstopping op uw eigen terrein of in/onder uw eigen woning. U verhelpt het probleem zelf of neemt contact op met een loodgieter, eventuele kosten komen voor uw rekening.
Op gemeenteterrein? Bel Snel Herstel!
 • Staat het ontstoppingsputje vol, dan zit de verstopping op gemeenteterrein. U belt de gemeente via Snel Herstel die kosteloos de verstopping verhelpt. De gemeente biedt een 24-uur service en beschikt over de benodigde hulpmiddelen. Let op: Als u een verstopping op gemeenteterrein zelf op laat lossen, zijn de kosten voor uw rekening. Bel daarom altijd eerst Snel Herstel. Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.
U kunt nog tot vrijdag 23 november iemand voordragen voor de Piet Dijkstra prijs. Kent u iemand die zich vrijwillig en zonder eigen belang inzet voor de mede-inwoners? Draag diegene dan voor via www.harderwijk.nl/pietdijkstraprijs.

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Op woensdag 2 januari 2019 houdt de gemeente Harderwijk de nieuwjaarsbijeenkomst in het Huis van de Stad. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Samen kleurrijk’ centraal en wordt de Piet Dijkstra Prijs weer uitgereikt. Een ieder is van harte welkom op 2 januari van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis van de Stad, Havendam 56.  Nadere informatie volgt begin december. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 29 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere parkeerscenario’s. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Zaterdag bent u welkom op de gemeentewerf

Zaterdag 24 november bent u tussen 9.00 en 12.00 uur van harte welkom op de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan 11 in Harderwijk. Onze medewerkers  laten u graag zien hoe goed ze voorbereid zijn op de winterperiode. De strooiwagens zijn te bezichtigen en er is informatie over wat de gemeente doet om de wegen bij vorst goed begaanbaar te houden.
 
Ook maakt u kennis met een handige app waarmee u  schade en overlast in de openbare ruimte kunt melden bij Snel Herstel. Natuurlijk is er koffie of thee en voor iedere bezoeker is er gratis een zakje strooizout. 

Succesvolle pilot Heftruckcursus voor statushouders

Zeventien statushouders uit Harderwijk, Ermelo en Zeewolde hebben de afgelopen twee weken deelgenomen aan een heftruckcursus bij Van Buuren Opleidingen in Ermelo. De pilot is een samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, Intervens en Van Buuren. Het doel is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor statushouders die graag in een magazijn, warehouse of transport willen werken. Het is een maatwerktraject waarbij de doelgroep door gerichte opleiding “werk klaar” gemaakt wordt om op de heftruck te werken. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 8-11-2018 Strekdam 82: botenlift en bergzolder
 • 8-11-2018 Kamillemeen 3: nieuwe meterkast tegen gevel sporthal
 • 8-11-2018 Korhoenlaan 1-160: overkapping
 • 12-11-2018 Weegbreemeen 24: afdak
 • 9-11-2018 Hoge Varen kv 4: woning
 • 12-11-2018 Grote Marktstraat 6: veranderen rijksmonument
 • 13-11-2018 Lorentzstraat 1a: de gevel
 • 14-11-2018 De Wittenhagen 61: wijzigen bestemming van detailhandel naar horeca
 • 14-11-2018 Korhoenlaan 1-27: kappen 4 bomen
 • 14-11-2018 Newtonweg 2: frame met wisselreclame
 • 15-11-2018 Vondellaan 90: reclame
 • 15-11-2018 Gruttomeen 23: garage/schuur
 • 8-11-2018 Paasloweg 1a: diverse opstallen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 9-11-2018 Vuurbaak 20 t/m 38 en 13 t/m 31: 2 x 10 appartementen
 • 12-11-2018 Evertsenlaan 33: vervangen kozijnen
 • 12-11-2018 Beukenlaan 5: wijzigen gevel
 • 12-11-2018 Dorpshuisweg 9a: kappen 1 boom
 • 12-11-2018 P.C. Hooftplein 10: aanpassen brandcompartimentering
 • 14-11-2018 diverse locaties Harderwijk: kappen146 bomen (kapplan 2018-2019)
 • 15-11-2018 Piet Heinlaan 31: uitbreiden overkapping
 • 15-11-2018 Kamillemeen 3: nieuwe meterkast tegen gevel sporthal
 • 15-11-2018 Stadsdennenweg 41 en Enkweg 1a: splitsen woning in strijd regels RO en maken uitrit 15-11-2018 Weegbreemeen 24: afdak
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 14-11-2018 Houtwal middenberm t.h.v. Vitringasingel 25: drie vlaggenmasten
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bestemmingsplan Binnenstad - Havendijk
Het bestemmingsplan Binnenstad - Havendijk is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00118-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00118-/NL.IMRO.0243.BP00118-0003) of op de website www.harderwijk.nl/plannenbinnenstad. Informatie: domein Ruimte, mevr. L. van der Schot, tel. 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen tegenover het adres Ir. Lelystraat 16.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Besluit niet handhavend op te treden container kade Marie Curiestraat/Pasteurhaven

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten niet handhavend op te treden tegen één (rode) container die geplaatst is nabij het adres Marie Curiestraat 30 MS. Aan dit besluit is een aantal voorwaarden verbonden. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.
Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking (toezending) van dit besluit (verzenddatum 15 november 2018). Het bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.
 
Verklaring van geen bedenkingen sportcluster Het Slingerbos
De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 besloten om de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie op het sportcluster Het Slingerbos, aan te wijzen als categorie van gevallen, als bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, Bor, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist is. Dit besluit treedt daags na deze publicatie in werking. Meer informatie: Domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.