Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 44

Met deze week: controle hondenbelasting, kent u iemand die de Piet Dijkstra Prijs 2019 verdient en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Reminder: gedeeltelijke openstelling Boulevard vanaf 1 november

De Boulevard wordt op 1 november opengesteld voor gemotoriseerd verkeer van maandag tot en met vrijdag. In het weekend is de Boulevard afgesloten voor het verkeer en mag er niet worden geparkeerd op P5. Deze winteropenstelling is van kracht tot 1 april. Vanaf 1 april treedt de zomerregeling weer in werking.
 
Route Boulevard: maandag tot en met vrijdag vanaf 1 november
Het gemotoriseerde verkeer van de Havendam naar de Boulevard/Rabbistraat/Hoogstraat en terug moet gebruik maken van de route over het Dolfinariumeiland via de route Havendam-Dolfinariumbrug-Zuiderzeeboulevard (langs P6)-Vischpoortbrug naar de Boulevard. De afsluiting met de piramide ter hoogte van de kruising Havendam/Boulevard (Restaurant ‘Kokkie’) blijft ook in de winterperiode van kracht. De piramide Boulevard/Hoogstraat is alleen naar beneden van maandag tot en met vrijdag. 
 
Route Boulevard: zaterdag en zondag vanaf 1 november
Op zaterdag en zondag is de Boulevard afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De route zoals beschreven over de Dolfinariumbrug-Vischpoortbrug is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door middel van insteekpalen ter hoogte van de Vischpoortbrug. De parkeerterreinen P6 en P6a blijven bereikbaar via de Dolfinariumbrug. Parkeren op P5 is dan niet toegestaan. In deze periode is de piramide in de Boulevard/Hoogstraat omhoog.     
 
Route voor ontheffinghouders en laden en lossen Boulevard 
De ontheffinghouders kunnen, naast de route over het Dolfinariumeiland, ook gebruik maken van de route via de Strandboulevard-Oost. Tussen 6.00 en 11.00 uur is laden en lossen mogelijk via de huidige route over de Strandboulevard-Oost via de piramide bij de kruising Havendam/Boulevard.
 
Aanleiding wijziging openstelling en route
De ondernemers van de Boulevard hebben een verzoek gedaan om de Boulevard vanaf 1 november slechts gedeeltelijk open te stellen op maandag tot en met vrijdag. In het weekend blijft de Boulevard dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en voor parkeren. Dit geldt ook voor taxi’s. Op deze wijze blijft de Boulevard in de weekenden goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het huidige verkeersbesluit Boulevard wordt de komende periode gewijzigd, zoals bovenstaand beschreven. De route over het Dolfinariumeiland is tijdelijk vanwege de toekomstige bouwwerkzaamheden op het Dolfinariumeiland. 

Kent u iemand die de Piet Dijkstra Prijs 2019 verdient?

Het jaar 2019 is bijzonder voor de Piet Dijkstra Prijs. Het initiatief uit de Harderwijkse samenleving bestaat dan 5 jaar. De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van onschatbare waarde voor de samenleving, de prijs in ontvangst genomen. De Piet Dijkstra Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner van de gemeente Harderwijk, die zich vrijwillig inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners. Gemeente Harderwijk is voor dit jaar weer op zoek naar kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.
 
Piet Dijkstra
Piet Dijkstra zag in dat de gemeente niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het welzijn van iedere inwoner. Dat is ieders verantwoordelijkheid en betekent vertrouwen op de eigen kracht van de samenleving. Hij was het grote voorbeeld voor goed burgerschap. De Piet Dijkstra Prijs is een initiatief uit de Harderwijker samenleving en wordt daarom ook door inwoners uit Harderwijk gekozen.
 
Aanmelding tot 23 november
Kent u iemand die zich vrijwillig en zonder eigen belang inzet voor de Harderwijkse samenleving? Dan kunt u deze persoon voordragen voor de Piet Dijkstra Prijs via het formulier ‘Kandidatuur Piet Dijkstra Prijs’ op www.harderwijk.nl/pietdijkstraprijs. U kunt tot 23 november iemand voordragen voor de prijs. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 8 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere een debat over het collegeprogramma en besluitvorming over de themabegroting. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Verstrekken vergunning bij evenementen. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Controle hondenbelasting

De gemeente Harderwijk controleert het hele jaar door de hondenbelasting. Voor elke hond die in Harderwijk gehouden wordt, moet hondenbelasting worden betaald. Uitzonderingen op deze regel zijn onder andere de blindengeleidehond en de gehandicaptenhond. De controleurs bellen bij de betreffende adressen aan en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald. De controleurs kunnen zich legitimeren.
 
Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief per hond per jaar bedraagt in 2018 € 58,50. Elke hondenbezitter is verplicht aangifte te doen. Heeft u één of meerdere honden en is daarvan nog geen aangifte gedaan? Dan kunt u dit alsnog doen via www.meerinzicht.nl/hondenbelasting. U kunt hier een formulier downloaden of digitaal versturen met behulp van DigiD. U kunt ook telefonisch een aangiftebiljet aanvragen via tel. 411 911. Vergeet niet door te geven als het aantal honden wijzigt, de belastingplicht wordt daardoor immers hoger of lager. 

Ronald Giphart bij Netwerk Harderwijk Hierden

Maandag 12 november komt Ronald Giphart naar Harderwijk voor een VIP-avond voor leden van Netwerk Harderwijk Hierden. November is de maand van 'Nederland Leest' met als thema Voeding. De avond start om 20.00 uur in Het Huis van de Stad in de Bibliotheek. Ronald Giphart vertelt over zijn nieuwste boek 'Smakelijk, de lekkerste verhalen'. Wilt u ook kans maken op deze gratis toegankelijke VIP-avond? Stuur dan een mail naar jose.maas@hccnet.nl. Er is plek voor 75 mensen. U ontvangt een bevestiging van uw aanwezigheid. 

Rijvaardigheidsritten 65+

Donderdag 8 november organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Harderwijk/Hierden weer rijvaardigheidsritten voor 65-plussers. Voorafgaand aan deze ritten wordt op dinsdag 6 november een theorieavond gehouden. Deze begint om 19.30 uur in de ‘Kiekmure’, Tesselschadelaan1. De cursus en de praktijkritten zijn een uitstekende manier om uw theoretische kennis bij te spijkeren en om uw rijvaardigheid te testen. Door de jaren heen zijn er diverse verkeersregels veranderd en is het verkeer drukker geworden. Dit zou voor u een reden kunnen zijn om uw kennis te laten testen. Voor deelname wordt een eigenbijdrage van 15 euro gevraagd.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaande bon en deze sturen naar H. Sneevliet, Hoenderkamp 4, 3848 AS Harderwijk, tel. 06 46 14 02 55. U kunt uw gegevens ook mailen naar: h.sneevliet@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres telefoonnummer en uw geboorte datum.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 10-9-2018 Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf
 • 19-10-2018 Oldenallerhout 160: beachvlag met bedrijfslogo
 • 19-10-2018 Hertog Reinoudlaan: bedrijfspand, uitweg en reclame
 • 18-10-2018 Korhoenlaan 1-96: kapschuur
 • 22-10-2018 Selhorstweg 1: kappen 1 boom
 • 22-10-2018 Mandenmakerstraat 155: dakkapel (voorzijde)
 • 22-10-2018 Evertsenlaan 33: vervangen kozijnen
 • 23-10-2018 Zuiderbreedte 4: reclame
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 22-10-2018 Badweg 26: dakkapel (voorzijde)
 • 23-10-2018 Zuiderzeestraatweg 86 en 86a: herindelen boerderij
 • 23-10-2018 Daltonstraat 29: veevoederfabriek
 • 23-10-2018 Korhoenlaan 1-96: kapschuur
 • 24-10-2018 Industrieweg 26: maken ramen in gevel op verdieping
 • 24-10-2018 Vondellaan 31: uitbouwen schuur en carport in strijd regels ro
 • 19-10-2018 Schippersmeen 117: dakkapel (voorzijde)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Besluit intrekken rookverbod
Burgemeesters en wethouders hebben op 15 oktober 2018 besloten het rookverbod ingesteld op 26 juli 2018 in te trekken. Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Gelet op de actuele weersituatie is er geen aanleiding meer om het rookverbod langer in stand te houden. Het besluit is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: Domein Bestuur & organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Ondermandaatbesluit Domein Ruimte 4 teamleiders
De directeur van het Domein Ruimte heeft op 8 oktober 2018 besloten een ondermandaatbesluit te nemen ten aanzien van de bevoegdheden die zijn toegekend in het Mandaatbesluit Harderwijk 2015. Het ondermandaat is verleend aan de 4 teamleiders binnen het domein Ruimte, voor zover de bevoegdheden horen tot de taken van het aan de teamleider toegewezen team. Concreet betekent dit dat de teamleiders bevoegd zijn bepaalde besluiten te nemen namens burgemeester en wethouders. Het ondermandaatbesluit treedt daags na deze publicatie in werking en is te vinden op onze website www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 5-9-2018: Carglass Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20, 3846 CB in Harderwijk voor het starten van het bedrijf voor het herstellen van autoruitschade
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 18-10-2018: Wouter van Damstraat 13, 19 en Laan 1940-1945 29, 3841 JH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen
 • 12-10-2018: K. Petersen, Brouwersbosweg 20, 3849 NG in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit stallen
 • 17-10-2018: Vondellaan 44, 44 A en 46, 3842 EH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand
 • 18-10-2018: Oltmanstraat 1, 3842 ZW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.