Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 40

Met deze week: Boulevard ook in oktober autovrij, JOGG stimuleert kinderen om meer groente te eten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Boulevard ook in oktober autovrij

Tot 1 november blijft de Boulevard afgesloten voor autoverkeer en parkeren. Ook in oktober tijdens de herfstvakantie kunnen voetgangers nog volop genieten van de mooie Boulevard. Vanaf 1 november is de Boulevard alleen nog in de weekenden afgesloten voor het autoverkeer. De gemeente heeft dit besloten op verzoek van de ondernemers op de Boulevard. Voor het laden en lossen en voor automobilisten met een pasje verandert er niets.
 
Situatie tot 1 november
Tot 1 november kunnen bezoekers, net zoals dat het geval was tijdens de zomermaanden, hun auto parkeren op P1 Havendijk (blauwe zone - maximaal 3 uur gratis parkeren), P2 Lelykade (lang parkeren) of P6 Dolfinarium eiland (maximaal 3 uur).
 
Situatie van 1 november tot 1 april
Vanaf 1 november is de Boulevard van maandag tot en met vrijdag voor autoverkeer toegankelijk en kunnen bezoekers hun auto parkeren op P5 Boulevard of P6 Boulevard (maximaal 3 uur).  
 
Weekend
Tijdens de weekenden is de Boulevard voor autoverkeer afgesloten. De Boulevard is wel toegankelijk voor laden en lossen en voor automobilisten met een pasje.
 
Meer informatie over parkeren en de route van en naar de Boulevard tijdens de periode van openstelling is te vinden op www.harderwijk.nl/parkerenboulevard

Dag van de duurzaamheid variëteit aan activiteiten

Op woensdag 10 oktober is het de tiende editie van de Dag van de Duurzaamheid. Er worden door allerlei organisaties activiteiten georganiseerd. Voor jong en oud en voor elke inwoner van Harderwijk en Hierden.
 
Lokale politici lezen voor op basisscholen
De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu in Harderwijk sluit aan bij de landelijke voorleesactie van de Dag van de Duurzaamheid op basisscholen. Zo gaat wethouder Gert Jan van Noort voorlezen basisschool De Veste en gaan andere politici voorlezen op De Parel, De Brug en De Willem Alexander. Na het voorlezen wordt er met de kinderen gesproken over natuur, milieu en duurzaamheid. Speciaal voor deze tiende editie van de Voorleesactie verschijnt een nieuw boek over duurzame energie, verhalenbundel 'De kracht van nieuwe Energie'.  Voor meer informatie kunt u terecht op  www.hortusharderwijk.nl/lokale-politici-lezen-voor-op-basisscholen.
 
Voedselbank met actie tegen voedselverspilling
Ook de voedselbank in Harderwijk doet mee aan deze dag. Onder het motto “Kijk eens in je keukenkastje!” roept de voedselbank alle inwoners op om spullen naar de voedselbank te brengen. Dat kan die dag tussen 9.00 en 13.00 uur en ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur aan de Nobelstraat 9. Het moet wel om voedsel gaan dat houdbaar is. Het doel van de actie is om voedselverspilling tegen te gaan.  Kijk voor meer informatie op www.voedselbankharderwijk.nl.
 
Informatiemarkt Huis van de Stad
Diverse organisaties presenteren informatie en wisselen graag ideeën uit met inwoners over duurzaamheid. Dat gebeurt tijdens een informatiemarkt in het Huis van de Stad tussen 15.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.veluweduurzaam.nl

Energiecafé

Endura organiseert op de dag van de duurzaamheid een energiecafé in het gebouw van California Deventerweg 2a. Inwoner Evert Raaijen houdt een inleiding net als Tweede Kamerlid Dilan Yesilgös (VVD). Zij gaat met onze wethouder Christianne van der Wal met bezoekers in gesprek over energie en klimaat. Verder krijgen bezoekers informatie en kunnen ze ervaringen uitwisselen over de verduurzaming van het huis, de wijk of onze lokale energievoorziening. U kunt u aanmelden via info@endura-harderwijk.nl. De entree is gratis, de deur staat open voor iedereen en het café is open vanaf 19.30 uur. Aanvang van de avond is 20.00 uur en het café sluit uiterlijk om 22.00 uur. 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 11 oktober vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de nota toegankelijkheid buitenruimte. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

JOGG stimuleert kinderen om meer groente te snoepen!

Deze week start de ‘SnoepGroente!’ campagne van JOGG in de regio Noord-Veluwe en dus ook in Harderwijk. Tijdens de campagne, die van week 40 t/m 46 loopt, worden kinderen uit het basisonderwijs gestimuleerd om meer groente en vaker te eten. Voor de editie van 2018 hebben zich 16 Harderwijkse basisscholen zich opgegeven.
 
Leerlingen leren door middel van lespakketten en leuke workshops meer over groente. Deelnemende partijen zijn Hortus Harderwijk, Jumbo Harderwijk, Nutriwijzer, Stadsoogst Harderwijk, Restaurant de Basiliek, en de Bibliotheek Noordwest Veluwe. In samenwerking met de bovenstaande bedrijven hoopt JOGG-Harderwijk de Harderwijkse kinderen stimuleren om meer groente te snacken! De kinderen worden uitgenodigd via de scholen. Meer lezen? Kijk op www.jogg-harderwijk.nl.

Bekijk ook het filmpje op Veluwse Zaken TV
 

Start fietsenkeuring in Harderwijk

Vorige week heeft basisschool 'het Startblok' de aftrap gedaan van de fietsenkeuringsactie. Ongeveer 270 fietsen zijn toen aangeboden aan het team van deskundige vrijwilligers van VVN afdeling Harderwijk. Bijna alle basisscholen volgen het voorbeeld van 'het Startblok' Binnen twee weken komt het team op 20 scholen. Op woensdag 17 oktober overhandigt wethouder Jeroen de Jong een beker aan de school die de meeste progressie heeft gemaakt.
 
"Werken jouw remmen, doet jouw bel het, doen voor,- en achterlichten het? Ben je goed zichtbaar in het donker, val je op? Heeft jouw fiets reflectoren in de wielen, zitten alle onderdelen goed vast?” Alle punten van de VVN-checklijst komen bij elke fiets aan de beurt. Pas als alles goed is ontvangen de leerling de felbegeerde OK-sticker.

Hoge opkomst nieuwe inwoners in het Huis van de Stad

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heette ruim 165 nieuwe inwoners welkom tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Stad. Op verschillende manieren maakten zij afgelopen zaterdag kennis met Harderwijk en Hierden en de plaatselijke verenigingen.
 
De nieuwe inwoners kregen een gevarieerd programma. De bijeenkomst begon met een kennismaking met raadsleden, college van B&W en de gemeentesecretaris. Onder leiding van Margreet Bos namen zij deel aan een quiz met vragen over Harderwijk. Grote belangstelling was er voor de ideeënmuur. Tim Smit van Cultuurkust maakte live een illustratie van de ideeën van inwoners op een paneel. De bijeenkomst werd afgesloten met vijf rondleidingen door Harderwijk en Hierden, begeleid door raadsleden en collegeleden. Inwoners namen deel aan een bustoer, boottocht langs het Waterfront, fietstocht, horeca- en culinaire wandeling en culturele wandeling door de binnenstad.
 
De nieuwe inwoners waren erg enthousiast over dit initiatief van de gemeente, zo bleek uit de eerste reacties na afloop van de bijeenkomst. 

Wijkcafé 17 oktober - Samen voor een mooie wijk

Woensdag 17 oktober staat de inrichting van de straat waar u woont centraal.  Het zogenaamde ‘grijs en groen buiten’. Met de daarbij aanwezig bomen, struiken en onkruid. Wat staat hierover in het gemeentelijk ‘beheerplan openbare ruimte’? Wat willen en kunnen inwoners zelf doen? Tijdens het wijkcafé kunt u ervaringen uitwisselen over wat in andere wijken is gerealiseerd. En kunt u met praktische tips aan de slag.
 
Het Wijkcafé opent woensdag 17 oktober om 19.00 uur haar deuren in Centrum de Zin, Stationslaan 32 in Harderwijk. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet verplicht maar wel handig, dit kan via een mail aan m.apel@harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 20-9-2018 Parkweg 8: kappen 10 bomen
 • 20-9-2018 Houtwal t.h.v. Vitringasingel 25: drie vlaggenmasten
 • 20-9-2018 Piet Heinlaan 31: uitbreiden overkapping
 • 25-9-2018 Molenstraat 12: stucen gevel
 • 26-9-2018 Trompetdreef 20: vergroten uitrit
 • 26-9-2018 Roemer Visscherstraat 22: erker voorzijde
 • 26-9-2018 Lorentzstraat 25: verbouwen en plaatsen reclame
 • 27-9-2018 Oosteinde 12: aanpassen gevel
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 24-9-2018 Vollenhovemeen 5: wijzigen uitrit
 • 24-9-2018 Korhoenlaan 1-117: kappen 1 boom
 • 24-9-2018 Varenweg 16: uitweg
 • 27-9-2018 Leuvenumseweg 81: uitbreiden slaapkamer en overkapping in strijd regels ro 27-9-2018 Lammertkamp 2: schutting
 • 27-9-2018 Mandenmakerstraat 109: zonnepanelen
 • 27-9-2018 Mandenmakerstraat 91 en 93: gekoppelde dakkapel 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
 • 27-9-2018 Lage Enkweg 13: woning in strijd regels ro. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Omgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van één nieuwe woning op het perceel Lage Enkweg 13. Het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op de betreffende locatie één woning te realiseren.
 
De omgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 ligt met ingang van 4 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00225-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00225-/NL.IMRO.0243.PB00225-0002). De omgevingsvergunning is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Watersportboulevard en de Bakens: oprichten 2 x 10 appartementen; 16-11-2018
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Coornhertstraat 10 en
 • 4 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het elektrisch opladen van auto’s op parkeerterrein Scheepssingel (P9).
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 10-9-2018: G. van der Vaart Holding B.V. Zeppelinstraat 12, 3846 CL in Harderwijk voor het starten van een schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
 • 11-9-2018: Bettina’s Trimschuurtje Kamperfoeliedreef 9, 3845 KR in Harderwijk voor het starten van een trimsalon
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 19-9-2018: Kuilpad 10, 3844 KL in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 19-9-2018: Breewijd 33, 3844 MK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:
 • McHarderwijk, Knardijk West 4, 3841 LA  Harderwijk. De vergunning is afgegeven op 20-09-2018
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken kunt u inzien tot en met liggen vanaf 3 oktober tot en met 1 november 2018. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.