Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 3

Met deze week: Gezocht: pioniers voor tiny houses, Gedeputeerde Josan Mijers op bezoek in Grote kerk en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Gedeputeerde Josan Mijers op bezoek in Grote kerk 

Gedeputeerde van Gelderland mevrouw Josan Meijers was afgelopen vrijdag 11 januari op werkbezoek in de Grote Kerk van Harderwijk. Zij liet zich in aanwezigheid van burgemeester Harm-Jan van Schaik en wethouder Jeroen de Jong informeren over de voortgang van de grootscheepse restauratie in de kerk. De provincie Gelderland stelde  vorig jaar een bedrag beschikbaar voor de restauratie. Herman Bron van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG), kerkrentmeester Drees Timmer en restaurateurs Aafje Bouwhuis en Nanon Journee gaven mevrouw Meijers uitleg over de restauratie van de oude schilderingen uit 1562 en de kapconstructie De komende maanden gaan de restaurateurs aan de slag om de koorgewelven aan te pakken. Hiertoe is een 20 meter hoge steiger gebouwd op het koor met daarop een werkvloer.
 
De gedeputeerde toonde zich na afloop bijzonder tevreden over het bezoek aan de Grote Kerk. “Prachtig erfgoed in deze gotische kerk. Twee deskundige vrouwen restaureren vijf eeuwen oud stucwerk. Als je van mooi religieus erfgoed houdt hoef je niet op buitenlandse vakantie: op naar de Veluwe en deze kerk bezoeken!”, aldus gedeputeerde Josan Meijers.  

Josan Meijers Gedeputeerde bezoek in de Grote Kerk Harderwijk
Op de foto: Gedeputeerde Josan Meijers Meijers in de Grote Kerk met restaurateur Aafje Bouwhuis (links) en haar college Nanon Journee, terwijl VGK-bestuurslid Niek de Jong toekijkt. 

Wethouder Gert Jan van Noort: “Zememfes Amanuel een echte doorzetter”

In 2016 vluchtte Zememfes Amanuel uit Eritrea naar Nederland. Toen hij in Nederland mocht blijven kwam hij in Harderwijk wonen. Zememfes ging direct aan de slag met inburgeren en zocht vrijwilligerswerk in de Zorg. In het land van herkomst was Zememfes fysiotherapeut en hij wilde graag weer aan de slag in de Zorg. Samen met vluchtelingenwerk Harderwijk was een stageplek snel gevonden. Zememfes heeft inmiddels zijn inburgering en Nederlands op B1 afgerond en is gestart met een opleiding verzorgende. Het werken in de zorg vindt hij erg leuk. Vooral de ontmoetingen met ouderen en de Nederlandse spreekwoorden die zij gebruiken.
 
Daarnaast helpt hij andere Eritreeërs door voor hen te tolken als zij iets niet begrijpen en zorgt hij voor zijn jongere broer. Op deze manier wil Zememfes zijn landgenoten helpen om in Nederland op eigen kracht mee te kunnen doen. Daarom vindt wethouder Gert Jan van Noort hem een echte doorzetter en een voorbeeld voor andere vluchtelingen die in Harderwijk wonen.  

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 24 januari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Eindbalans actieplanvisie op een andere binnenstad. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Gezocht: pioniers voor tiny houses

Wij zijn op zoek naar mensen die een off-grid tiny house willen bouwen en er in willen wonen. Een off-grid tiny house is maximaal 50m2 en is niet aangesloten op gas, water, riolering of elektriciteit (ook niet als back-up). Het gaat dan om een pilot aan het Rappad in Harderwijk.
 
 Wij zijn op zoek naar  pioniers die:
 • willen wonen in hun eigen off-grid tiny house,
 • zelf hun eigen off-grid tiny houses willen (laten) ontwerpen en bouwen,
 • duurzaamheid en innovatie centraal hebben staan in hun leefstijl,
 • de sociale en fysieke omgeving belangrijk vinden,
 • samen willen leren van de pilot.
Wordt u enthousiast, herkent u zich en wilt u samenwerken met ons om de pilot een succes te maken? Kijk dan op www.harderwijk.nl/tinyhouses. Daar vindt u meer informatie over de de pilot off-grid tiny houses en hoe u zich kan aanmelden.

Herbenoeming burgemeester Harm-Jan van Schaik

Vorige week woensdag 9 januari, is burgemeester Harm-Jan van Schaik door de commissaris van de Koning, Cornielje, beëdigd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Harderwijk. De beëdiging vond plaats in het provinciehuis in Arnhem.

Burgemeester Van Schaik: “Ik ben dankbaar voor het grote vertrouwen dat de gemeenteraad in mij heeft gesteld om mijn herbenoeming als burgemeester bij de commissaris van de Koning en daarmee de minister aan te bevelen. Blij, dankbaar en vol enthousiasme wil ik mij graag de komende periode gaan inzetten voor onze mooie Hanzestad. Ik kijk terug op een periode met veel mooie momenten, bijzondere gesprekken, maar ook  verdrietige gebeurtenissen en complexe vraagstukken. Hierin heb ik in samenwerking met de gemeenteraad van Harderwijk, het college van burgemeester en wethouders, met inwoners en ondernemers mijn functie mogen vervullen. Ik wil van harte de komende jaren deze constructieve samenwerking voortzetten.”

Burgemeester Harm-Jan van Schaik Harderwijk
 
De gemeenteraad van Harderwijk had de voordracht voor de herbenoeming als burgemeester van Harderwijk unaniem besloten in de raadsvergadering van 4 oktober 2018. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 4-1-2019 Stationslaan 26: gevelrenovatie en uitbreiding overblijf
 • 4-1-2019 Bazuindreef 1: erfafscheiding en een veranda
 • 5-1-2019 Guido Gezellelaan 255: wijzigen compartimenten en gevel
 • 6-1-2019 Korhoenlaan 1-44: kappen 3 bomen
 • 5-1-2019 Annie M.G. Schmidtlaan 11: wijzigen compartimentering en gevel
 • 27-12-2018 Langezand 24: overkapping
 • 27-12-2018 Donkerstraat 27a: verbouwen pand en plaatsen reclame (3 uitingen)
 • 7-1-2019 Emdenmeen 8: vergroten balkon
 • 8-1-2019 Ruiversdam 8: dakkapel (voorzijde)
 • 8-1-2019 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 uitingen)
 • 9-1-2019 Boomkamp 24: verbreden oprit
 • 10-1-2019 Overveld 5b: inrit
 • 9-1-2019 Kennedylaan 17: schutting
 • 11-1-2019 Grote Marktstraat 6: veranderen rijksmonument
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 7-1-2019 Hertog Reinoudlaan 2 en 4: bedrijfspand in strijd regels ro, uitweg en reclame
 • 9-1-2019 diverse locaties in Harderwijk: verkiezingsborden in strijd regels ro
 • 9-1-2019 Slingerlaantje 8: carport
 • 9-1-2019 Langezand 24: overkapping
 • 10-1-2019 De Wittenhagen 61: wijzigen bestemming detailhandel naar horeca
 • 11-1-2019 Korhoenlaan 1-134: kappen 2 bomen
 • 11-1-2019 Stationslaan 16: verbouwen woning (GM)
 • 11-1-2019 Boomkamp 24: verbreden oprit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
 • Lunchroom bij Kok Tankstations, Hoofdweg 4, 3842 GZ Harderwijk. De vergunning is verzonden op 14-1-2019.
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Ontwerpbeleidsregel Schuilstallen en paardenbakken
In de gemeente Harderwijk is sprake van een toename van schuilhutten en paardenbakken in het buitengebied. Aangezien de aanwezigheid daarvan de ruimtelijke kwaliteit kan aantasten, is ervoor gekozen de beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken op te stellen waarmee zowel de ruimtelijke belangen als de belangen van dierhouders en zijn/haar dieren gewaarborgd kunnen worden.
 
De ontwerpbeleidsregel ligt met ingang van 17 januari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, dhr. Y. Maas, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel is ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.