Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 25

Met deze week: Hoe ziet u de toekomst van Harderwijk? Fietsdag voor oudere actieve fietsers en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Hoe ziet u de toekomst van Harderwijk?

We hebben al twee stellingen geplaatst over de toekomst van onze gemeente. Daarop kon u reageren. We zijn bezig om plannen te maken voor de toekomst. Omdat het de toekomst is van uw leefomgeving en die van toekomstige generaties, zijn we heel benieuwd naar uw visie en ideeën! Samen met inwoners en ondernemers willen we uitstippelen welke kant het met de gemeente Harderwijk op moet.
 
Stellingen van Harderwijk
Aan de hand van stellingen kunt u laten weten wat uw ideeën zijn over de toekomst van Harderwijk en Hierden. De stellingen publiceren we vier weken lang op Facebook, op www.harderwijk.nl en in Het Kontakt. Als u geen Facebook heeft, dan kunt u uw reactie mailen naar omgevingsvisie@harderwijk.nl. En in het Huis van de Stad kunt u reageren via een I-pad zuil. Elke week één stelling. Deze week de derde stelling.
 
Geef uw mening op de stelling van deze week
“De gemeente moet zich bemoeien met de leefstijl van haar inwoners, denk hierbij aan sport, bewegen, openingstijden horeca en fastfood vestigingen”. 

Minister De Jonge presenteert programma ‘Langer Thuis’

Afgelopen maandag presenteerde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Harderwijk zijn programma ‘Langer Thuis’. Het doel van het programma is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

Daaraan voorafgaand bracht hij per fiets een inspirerend werkbezoek aan de gemeente Harderwijk. De fietsroute deed hij samen met onder meer een wijkverpleegkundige. De minister maakte op die manier kennis met de samenwerking binnen GezondVeluwe. GezondVeluwe is volgens de minister een voorbeeld van samenwerking dat ervoor zorgt dat de zorg in de wijk echt werkt. Gezond Veluwe is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, patiënt- en cliëntorganisaties en zorgverzekeraars met als doel integrale zorg en ondersteuning te bieden afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners. 

Team Handhaving start hondenproject

Het is nog steeds een grote ergernis van veel inwoners van Harderwijk: loslopende honden en hondenpoep. Team Handhaving van de gemeente Harderwijk start daarom een hondenproject. Door een combinatie van voorlichting en handhaving wil het team het gedrag van hondenbezitters veranderen en daarmee de leefbaarheid van de stad verbeteren. Wat dit inhoudt legt Jeroen Lourens (buitengewoon opsporingsambtenaar) in het kort uit: “Er zijn ongeveer 3.000 geregistreerde honden in Harderwijk.

Wij gaan hondenpoepzakjeshouders uitdelen aan de bezitters hiervan. We hebben dan meteen een mogelijkheid om in gesprek te gaan over de regels die in Harderwijk gelden voor hondenbezitters. Daarnaast zullen onze boa’s uiteraard waar nodig handhavend optreden.” De regels die gelden voor bijvoorbeeld het uitlaten van honden en het opruimen van hondenpoep zijn te vinden in de Hondenwijzer. Deze is te vinden op www.harderwijk.nl. Ook zijn hondenbezitterbezitters welkom om een gedrukt exemplaar van de Hondenwijzer af te halen op het spreekuur van team Handhaving, dagelijks van 15:30-16:00 uur in het kantoor aan de Havendam 58. 

Streekarchief en historisch kenniscentrum in Huis van de Stad

Op vrijdag 15 juni opende wethouder Jeroen de Jong in het Huis van de Stad het nieuwe onderkomen van het Streekarchivariaat. Na de ingrijpende verbouwing van het stadhuis van Harderwijk zijn inmiddels ook de archiefbewaarplaats, de studiezaal en de kantoorruimten van het Streekarchivariaat grondig gemoderniseerd. Met de opening van het streekarchivariaat is er ook ruimte voor het historisch kenniscentrum. Dat laatste is een initiatief van de historische vereniging ´Herderewich´, het Stadsmuseum Harderwijk en het Streekarchivariaat. Het kenniscentrum is bedoeld om de belangstelling voor de Harderwijker geschiedenis te vergroten, en om onderzoek naar het Harderwijker verleden te stimuleren. 

Fietsdag voor oudere actieve fietsers

Fietsen is leuk, veilig en gezond! Wilt u voorlichting over de mogelijkheden om veilig en plezierig te blijven fietsen? Kom naar de Fietsinformatiedag op woensdag 27 juni aan de Daltonstraat 23. De informatiedag is van 9.30 uur tot 15.30 uur en bestaat uit verschillende onderdelen, zoals:
 • E-bikes uitproberen en voorlichting van een fietsenmaker;
 • fietsvaardigheid oefenen op een fietsparcours;
 • informatie over lokale verkeerssituatie
 • fietsgymnastiek en een gezamenlijke fietstocht.
U kunt met uw eigen fiets of e-bike deelnemen. Kosten: €5,- (inclusief koffie, thee en lunch). De Fietsinformatiedag wordt u aangeboden door de gemeente Harderwijk, de Rov Oost Nederland en de Fietsersbond.
Aanmelden

U kunt u aanmelden bij de Fietsersbond. Telefonisch via (030)2918171, of via de website www.fietsersbond.nl (ga naar onderweg > fietsschool > de fietsschool voor senioren, onderaan de pagina vindt u het aanmeldformulier). Het maximum is 36 deelnemers, dus meldt u snel aan. 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 28 juni a.s.; aanvang 19.30 uur. Op de agenda staat o.a. het voorstel over bestemmingsplan binnenstad Havendijk. De complete agenda leest u op www.harderwijk.nl. U bent van harte welkom!
 
De fractie van D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over ‘Nieuwbouw Strandboulevard-Oost / Havendam’. De fractie van Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over ‘uitbreiding SOA-spreekuur GGD Harderwijk’.
De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Wijkcafé 26 juni Verkeersveiligheid

Dinsdag 26 juni om 19.00 uur staat de verkeersveiligheid centraal in het Wijkcafé in Centrum De Zin, Stationslaan 32 in Harderwijk. Iedereen is welkom. Informatie: www.harderwijk.nl. 

Vrijwilligersinformatiemarkt

​​Op woensdag 20 juni organiseert Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk een vrijwilligersinformatiemarkt in het Huis van de Stad​, ​van 20.00 tot 21.30 uur​. Verschillende werkgroepen laten u kennis maken met het vrijwilligerswerk en de activiteiten die het platform organiseert voor vluchtelingen van het AZC. Informatie: www.wvharderwijk.nl.

‘NIX onder de 18’ ook in de zomer!

De zomer is voor veel pubers een prachtige tijd. Feestjes, festivals, evenementen of samen met vrienden op vakantie. Maar… verleidingen liggen op de loer. Dat maakt het voor veel ouders ook een spannende tijd. Hoe gaat uw kind om met drank, drugs en tabak als u er niet bij bent? En wat kunt u doen om uw kind hierbij te helpen?

Enkele tips:
Spreek van tevoren af dat uw kind tijdens het feest, festival of op vakantie geen alcohol drinkt en niet rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit veel helpt. Kinderen nemen meer van u aan dan u denkt!
 • Beloon uw kind als het zich aan de afspraak houdt.
 • Heeft uw kind toch gedronken of gerookt?
 • Bespreek dit dan op een rustig moment.
 • Geef duidelijk aan dat u niet wilt dat uw kind alcohol drinkt en leg ook uit waarom u deze regel heeft.
 • Kijk op www.hoepakjijdataan.nl voor meer tips, filmpjes en oefeningen.

Laatste eer bij eenzame uitvaarten door literaire kring Apollo

 De gemeente Harderwijk wil een waardig en respectvol afscheid bieden aan overledenen, die het ontbreekt aan familie, vrienden of een sociaal netwerk. Dit vanuit de gedachte dat ieder mens de moeite waard is om over na te denken en het verdient om met speciaal voor hem of haar gekozen woorden begraven te worden.

Literaire kring Apollo uit Harderwijk verzorgt de invulling tijdens de uitvaart omdat zij dit initiatief van de gemeente Harderwijk van harte ondersteunen. Eind mei 2018 heeft een eerste begrafenis plaatsgevonden waarbij een dichter van Apollo door het voordragen van een passend gedicht, op een respectvolle manier stilstond bij het leven en overlijden van de betreffende persoon.

 
Vrijwilligersmarkt Harderwijk


Het Servicepunt Vrijwilligerswerk van ZorgDat organiseert op dinsdag 26 juni 2018 de jaarlijkse vrijwilligersmarkt, van 15.00 uur tot 17.00 uur in MC de Kiekmure, Tesselschadelaan 1. Benieuwd naar wat Harderwijk te bieden heeft op het gebied van vrijwilligerswerk? Wilt u graag iets doen voor een ander, maar weet u niet nog niet precies bij welke organisatie? Kom naar de vrijwilligersmarkt. Op www.zorgdat.nl staat een overzicht van de deelnemende vrijwilligersorganisaties.

Heeft u als vrijwilligersorganisatie interesse om deel te nemen aan de vrijwilligersmarkt? Neem dan contact op met het Servicepunt Vrijwilligerswerk via tel. (0341)410477 of via e-mailadres esmeebouyaddou@zorgdat.nl. 

Inschrijving huttenfeest van start

Het huttenfeest komt er weer aan! Op het huttenfeest is plek voor 500 kinderen uit de gemeente Harderwijk in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Het huttenfeest vindt dit jaar plaats op 21, 22 en 23 augustus op het evenemententerrein aan de Deventerweg in Harderwijk.
Er zijn 100 vrijkaartjes voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Via ZorgDat is hiervoor een formulier op te vragen. Dit kan telefonisch via (0341)434656 of per e-mail: elsevanwerven@zorgdat.nl. Mensen die hiervan gebruik maken hoeven dit niet te verantwoorden en het is op geen enkele manier zichtbaar dat zij gebruik maken van een vrijkaartje.

Inschrijven
Het inschrijfgeld voor het huttenfeest bedraagt €12,50 per kind voor drie dagen. Kijk voor alle actuele informatie en inschrijven op www.zorgdat.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 7-6-2018 Bovenweg 8: legaliseren hekwerk
 • 8-6-2018 Celsiusstraat 9: loods
 • 8-6-2018 Waterfront Noordereiland fase 2: oprichten 35 woningen
 • 8-6-2018 Parkweg 8: tijdelijke containers t.b.v. opslag
 • 10-6-2018 Waterfront NE kv D: woning en inrit
 • 11-6-2018 Korhoenlaan 2: receptie gebouw
 • 11-6-2018 Mecklenburglaan 3: verbouwen 1e verdieping van gebouw 30
 • 11-6-2018 brug Waterfront en Houtwal: 2x 3 banieren
 • 12-6-2018 Harderweide kv 39: woning
 • 13-6-2018 Hondegatstraat 3 en 5: plaatsen/vervangen dakkapellen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
 • 11-06-2018 Duinweg 6: kappen 9 bomen
 • 11-06-2018 Robbenzand 87 (ZE kv H): woning en uitrit
 • 11-06-2018 Nijborgmeen 1: raam
 • 11-06-2018 Grevenhofsweg: kappen 4 bomen
 • 11-06-2018 Keplerstraat 5: bedrijfspand in strijd regels RO en inrit
 • 11-06-2018 Van Leeuwenhoekstraat 20: aanpassen gevel en reclame
 • 11-06-2018 P.C. Boutenslaan (6 flats): groot onderhoud
 • 12-06-2018 Weisteeg 4: tuinhuis in strijd regels RO
 • 14-06-2018 Paardenbloemdreef 39 (kv 33): woning en uitrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 • 13-6-2018 Anne Franklaan 7: vergunning brandveiliggebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvraag  hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn is 25 juli 2017.
 • Verdaging reguliere procedure - Duinweg 6: het aanleggen van een inrit

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:
- parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen nabij de adressen Kievitmeen 81 en Anne Franklaan 8;
- een algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen nabij het adres Kennedylaan 22.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911. 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Activiteitenbesluit:
6-6-2018: R.S.G. Slingerbos Eisenhowerlaan 59, plaatsen 4 noodlokalen voor 4 jaar.
 
sloop/asbest:
5-6-2018: Roggelaan 8, verwijderen asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Meer informatie: tel. 411 911.