Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 15

Met deze week: nog 5 vrijwilligers gezocht voor spectaculaire openingsshow Boulevardgebied, kapotte kleding wordt ook ingezameld en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Nog 5 vrijwilligers gezocht voor spectaculaire openingsshow Boulevardgebied

Donderdagavond 26 april geeft Waterfront het Boulevardgebied terug aan de stad Harderwijk. Deze ‘overdracht’ gebeurt tijdens een spektakel-show op het water door het internationale theatergezelschap CloseAct in samenwerking met luchtacrobaten van BenchaTheater. Dat wordt echt locatietheater in de nieuwe havens op je eigen Boulevard boven het water, aan kranen en op schepen!
 
Ben jij enthousiast en sportief?
Wij zoeken enthousiaste en sportieve vrijwilligers die samen met deze internationale spektakelgroep een grootse theatershow voor de opening van het boulevardgebied willen maken: voor het hanteren van theaterobjecten, voor het begeleiden van vuurspelers en het begeleiden van grote objecten. Ben jij tussen de 15 en 45 jaar en in goede fysieke gezondheid? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen aan waterfront@harderwijk.nl. Reageren kan tot en met zondag 15 april. Meer informatie op www.waterfrontharderwijk.nl

Kapotte kleding wordt ook ingezameld

Ons afval is waardevol. Als u overtollige kleding naar de textielcontainer brengt, hebben anderen er nog iets aan of levert u grondstoffen voor nieuw textiel. Kleding, textiel en schoeisel zijn te kostbaar om zomaar weg te gooien.
 
Kleding, tafellakens, schoenen en zelfs teddyberen zijn opnieuw te gebruiken. Een broek die u niet meer past en een jasje waar u op uitgekeken bent, kunnen nog in de smaak vallen bij een ander. In kringloopwinkels is veel vraag naar kleding. Er zijn diverse liefdadigheidsinstellingen die kleding inzamelen. Bijvoorbeeld voor landen waar kleding schaars is of die getroffen zijn door een natuurramp of door oorlogsgeweld.
 
Ook versleten textiel wordt ingezameld. Van versleten of kapotte kleding worden nieuwe textielproducten gemaakt. Zoals garens voor nieuwe kleding, vilt voor geluidsisolatie en vulmateriaal voor autostoelen en matrassen.
 
Afgedankte kleding, schoenen en ander textiel doet u in een gesloten plasticzak in de ondergrondse textielcontainer bij u in de buurt of geef het mee bij de periodieke huis-aan-huis inzameling. Schoeisel bindt u per paar bijeen om onnodig speurwerk te voorkomen. Ook gordijnen, vitrage, dekbedden, dekbedhoezen, lakens en dekens vallen onder de textielinzameling. Dat geldt ook voor keukentextiel en voor accessoires als riemen, hoeden en petten. Alles wat u inlevert moet schoon en droog zijn, maar mag wel stuk zijn of versleten. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 19 april vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere introductiebijeenkomst gemeentefinanciën. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Controle hondenbelasting

Wel of geen hondenweer, wij controleren het hele jaar door de hondenbelasting. Voor elke hond die in Harderwijk gehouden wordt, moet hondenbelasting worden betaald. Uitzonderingen op deze regel zijn onder andere de blindengeleidehond en de gehandicaptenhond. De controleurs bellen bij de betreffende adressen aan en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald. De controleurs kunnen zich legitimeren. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief per hond per jaar bedraagt in 2018 € 58,50.
 
Elke hondenbezitter is verplicht van dit bezit aangifte te doen. Heeft u één of meerdere honden en is daarvan nog geen aangifte gedaan? Dan kunt u dit alsnog doen via www.harderwijk.nl/hondenbelasting. U kunt hier uw hond aanmelden. Vergeet niet door te geven als het aantal honden wijzigt, de belastingplicht wordt daardoor immers hoger of lager. U kunt ook telefonisch een aangiftebiljet aanvragen via tel. 411 911. 

Ruiming zeilboot

De gemeente Harderwijk is voornemens de blauw wit gekleurde zeilboot, voorzien van een kleine kajuit, te gaan ruimen in het kader van de Wrakkenwet. De zeilboot ligt al geruime tijd aan de kade bij het Strandeiland. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Stadstoezicht, tel. 411 220 en de havenmeester, tel. 411 339.

Eén ei is geen ei…

Buurtbewoners Tinnegieter en PC Boutenslaan-Schrijverswijk houden traditie van het zoeken naar eieren met Pasen in ere. Ruim 50 kinderen blij! Het buurtteam PC Boutenslaan-Schrijverswijk en buurtplatform Tinnegieter organiseerden samen met bewoners voor de kinderen in de buurt het zoeken naar eieren. Net als vele voorgaande jaren was ook Co de Paashaas weer op bezoek. Kinderen kregen na het inleveren van de gevonden eieren een presentje mee naar huis.
 
Een goed initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven in hun buurt, wijk of gemeente. Heeft u zelf goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen! 

Koningsdag 27 april in Harderwijk

Kijk voor de nieuwe spelregels op www.harderwijk.nl/koningsdag en voor het programma op www.oranjeverenigingharderwijk.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 27-3-2018 Parallelweg 25-22, 23, 25, 26 en 51: kappen 24 bomen
 • 28-3-2018 Beneluxlaan 44: bouwen dakkapel
 • 28-3-2018 Broeklaan 88: verbreden uitrit
 • 28-3-2018 Strandboulevard Oost 8: inrichten terras in strijd regels ro
 • 28-3-2018 Strandboulevard Oost 12: inrichten terras in strijd regels ro
 • 28-3-2018 Strandboulevard West 1 : inrichten terras in strijd regels ro
 • 28-3-2018 Strandboulevard West 8: inrichten terras in strijd regels ro
 • 27-3-2018 Buiten De Bruggepoort 3: inrichten terras in strijd regels ro
 • 29-3-2018 achter Wethouder Jansenlaan 53 t/m 71: uitbreiden fietsenstalling
 • 29-3-2018 Korhoenlaan 1-35: van 2 bomen
 • 3-4-2018 harderweide kavel 22: woning
 • 3-4-2018 Korhoenlaan 1-137: van 2 bomen
 • 4-4-2018 Luttekepoortstraat 92: wijzigen gebruik pand
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 29-3-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen bedrijfsgebouw
 • 29-3-2018 Duinweg 8: schuur en inrit
 • 29-3-2018 Stadshaven Strandboulevard: drijvende sanitair unit (tijdelijk, 5 jaar)
 • 3-4-2018 Korhoenlaan 1-143: kappen 2 bomen
 • 3-4-2018 Vijhestraat 3: vervangen reclame (3 objecten) op GM
 • 3-4-2018 Horloseweg 10: keerwand
 • 3-4-2018 Oranjelaan 31: verbouwen gemeentelijk monument en plaatsen reclame
 • 3-4-2018 Korenlaan: tijdelijke huisvesting in strijd regels ro
 • 3-4-2018 Langezand 23 (kavel B): woning
 • 4-4-2018 Van Maerlantlaan 11: aanpassen carport
 • 4-4-2018 Stationslaan 22: herstellen voegwerk (GM)
 • 4-4-2018 Beneluxlaan 44: bouwen dakkapel
 • 4-4-2018 Kastanjelaan 13: eenzijdige nokverhoging met dakkapel achter en dakkapel voor
 • 5-4-2018 Weisteeg 2: legalisatie blokhut en stal (strijdigheid)
 • 5-4-2018 Parallelweg 26-138: kappen 1 boom
 • 5-4-2018 Enkweg 41: uitbreiden woning
 • 5-4-2018 Waterstadboulevard 128: maken dakterras en dubbele openslaande deuren
 • 5-4-2018 Waterstadboulevard 126: maken dakterras met trap
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 3-4-2018 Korhoenlaan 1-103: kappen 1 boom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
 • 5-4-2018 Buys Ballotstraat 7: uitbreiden slachterij en milieuvergunning, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Zandlaan 7: bouwen loods in strijd regels ro; 10-5-2018
 • Braillestraat 5 (concept): bedrijfspand in strijd regels ro en aanleggen inrit; 30-5-2018 - Lorentz III fase 2: keerwand; 21-5-2018
Mandaatbesluit schuldhulpverlening
Burgemeester en wethouders hebben op 3 april 2018 besloten om een (aanvullend) mandaatbesluit te nemen. Het betreft de bevoegdheid om te beslissen op aanvragen schuldhulpverlening, waaronder ook het beëindigen van een reeds eerder toegekend schuldhulpverleningstraject, zoals bedoeld in artikel 3 van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de medewerkers van Westerbeek C.O.D. B.V. Voor het overige is het Mandaatbesluit 2015 van toepassing. Het mandaatbesluit ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis Harderwijk en is ook te vinden op onze website www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
28-3-2018: De Stadsoogst Harderwijk Tuindersbrink 5, 3845 LA in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in oogsten en verwerken van verse producten.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 3-4-2018: Zeestraat 65, 3841 JL in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning en omliggend terrein;
 • 22-3-2018: Touwbaan 88, 3841 GA in Harderwijk, voor het slopen van een kantoorpand;
 • 22-3-2018: Volgers Spel + Hobby Hondegatstraat 4, 3841 CG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Leuvenumsebos: aanleg MTB-route
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 april gedurende 6 weken tot en met 23 mei ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Eenrichtingsverkeer en parkeerverbodzone op de Dorpshuisweg e.o. te Hierden

De gemeente heeft besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Dorpshuisweg . Daarnaast wordt een parkeerverbodzone ingesteld op de Dorpshuisweg en (een gedeelte van) de Kleine Mheenweg, Ruimelsweg en Ruimelsdwarsweg.
 
De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.