Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 13

Met deze week: nieuwe gemeenteraad treedt aan, het Harderwijker bos in met uw hond aan de lijn en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Nieuwe gemeenteraad treedt aan

U heeft zich als kiezer uitgesproken voor de nieuwe Harderwijker gemeenteraad. Het opkomstpercentage in de gemeente Harderwijk was 61%. Hoe ziet de gemeenteraad er in de komende periode uit:
 • Harderwijk Anders 6 zetels
 • VVD 6 zetels
 • ChristenUnie 5 zetels
 • CDA 4 zetels
 • Democraten 66 (D66) 3 zetels
 • Partij van de Arbeid (PvdA) 2 zetels
 • GroenLinks 1 zetel
 • Gemeentebelang Harderwijk-Hierden 1 zetel
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 zetel
In de (bijzondere) raadsvergadering van dinsdag 27 maart namen 14 raadsleden afscheid. Nog enkele verschuivingen zullen volgen wanneer naar verwachting enkele raadsleden toetreden tot het nieuwe college van burgemeester en wethouders.
 
Donderdag 29 maart treedt de nieuwe gemeenteraad van Harderwijk aan na de installatie van de nieuwe raadsleden.
 • Harderwijk Anders: Gert Jan van Noort, Burak Özdemir, Kimberley Siccama-van Eijkel, Henk Vermeer, Gertien Koster, Edwin Enklaar
 • VVD: Christianne van der Wal-Zeggelink, Peter de Groot, Bert van Bijsteren, Menno Doppenberg, Noha  Lammerts Van Bueren, Maarten van Panhuis
 • ChristenUnie: Marcel Companjen, Mirjam Driest-Wijnholds, Jos Aikema, Bart Jonkman, Ilonka Donker-Jak
 • CDA: Peter Sels, Jeroen de Jong, Gerdien Morren-Holstege, Wilco Mazier
 • D66: Martijn Pijnenburg, Anke Buurman-Kuiper, Thijs Melkert
 • PvdA: Wilco Bos, Laurens de Kleine
 • GroenLinks: Yvonne Klein Rouweler
 • Gemeentebelang H-H: Gerrit Kevelam
 • SGP: Jan van Panhuis
Informatieproces
Harderwijk Anders is de grootste partij gevolgd door de VVD. Beide partijen hebben ieder 6 zetels in de gemeenteraad. Harderwijk Anders heeft de meeste stemmen behaald bij de verkiezingen. Deze partij leidt daarom de onderhandelingen in het informatieproces en de vorming van het nieuwe college van B&W. Meer informatie, inclusief de gedetailleerde lijst met de verkiezingsuitslagen, vindt u op www.harderwijk.nl/actueel. 

Harderwijker uitslag Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bekend

De uitslag in de gemeente Harderwijk van het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is bekend. In totaal hebben 20.207 mensen hun stem uitgebracht, waarvan 10.258 stemmen (51%) voor en 9.136 stemmen (45%) tegen; 36 stemmen ongeldig en 777 blanco stemmen. Dat is een opkomstpercentage van 58%.
 
Vaststelling officiële uitslag
De Kiesraad (Centraal Stembureau) heeft de officiële uitslag van het Referendum afgelopen donderdag 29 maart vastgesteld in een openbare zitting. Meer informatie over het Referendum vindt u op www.kiesraad.nl

Wij wensen u fijne Paasdagen

De Stadswinkel van het stadhuis is gesloten op Goede Vrijdag (vrijdag 30 maart)
en tweede paasdag (maandag 2 april). Het Milieupark aan de Daltonstraat is op Goede vrijdag geopend en tweede paasdag gesloten. Voor overige openingstijden: zie www.harderwijk.nl/contact. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 5  april vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Begrotingswijziging Maatschappelijke opvang. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Ontwikkelingen Struikterrein. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Gratis ophaalservice snoeihout en takken op dinsdag 10 april en dinsdag 1 mei

Ook dit voorjaar kunt u gratis uw grof tuinafval zoals snoeihout en takken laten ophalen. Dit kan op dinsdag 10 april en 1 mei. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de ophaaldag, vóór 12.00 uur, aan bij ABL Boomverzorging, via info@ablboomverzorging.nl of tel. 0318 614 227.
 
Spelregels

Het tak- en snoeihout biedt u langs de openbare weg als volgt aan:
 • bundel het tak- en snoeihout in bundels  van maximaal 1 meter lengte en  met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
 • per keer maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
 • géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond.
 • zet het tuinafval op de ophaaldag voor 07.30 uur langs de weg.
Wanneer het aangeboden grof tuinafval niet op deze manier wordt aangeboden, wordt het tuinafval niet meegenomen.
 
Vragen over de inzameling: Snel Herstel, tel. 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl. 

Wat vindt u van onze communicatie?

Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze communicatie en informatievoorziening. Daarom onderzoeken wij hoe de (media)kanalen gebruikt worden en ook hoe de communicatie richting de samenleving ervaren wordt. Hiervoor is het belangrijk om meningen van inwoners, organisaties en toeristen te verzamelen. U kunt de enquête invullen op www.harderwijk.nl/enquete. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Veldkampvijver blijft

Onlangs hebben bewoners van de Veldkamp, in samenwerking met de gemeente, de bosstrook langs de Veldkampvijver aangepakt en opgeschoond. Een lang gekoesterde wens van bewoners om het park opener, schoner en ruimer te maken, werd hiermee ingevuld. Met als resultaat een prachtige verbinding met de Veldkamptuin. Het park nodigt nog meer uit om te verblijven en te ontmoeten. Benieuwd naar hoe het park er nu uit ziet? Kijk dan op www.harderwijk.nl en lees daar het volledige artikel.

Een goed initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven in hun buurt, wijk of gemeente. Heeft u zelf goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen! 

 Het Harderwijker bos in met uw hond aan de lijn

Nu de lente is aangebroken krijgt menigeen weer zin om eropuit te trekken. Met de hond de Veluwe op en genieten. In Harderwijk en Hierden - en in bijna alle Veluwse bossen - moeten honden wel aangelijnd lopen. Dit is in het belang van de veiligheid van het verkeer, van kleine kinderen en ter bescherming van andere dieren.
 
Als u op de sporen let, dan ziet u hoeveel reeën, edelherten, dassen, vossen en ander wild er in het Harderwijker Bos en over het Beekhuizerzand trekken. Loslopende honden jagen het wild op. Het wild wordt er onrustig van en gaat op de loop. Op hun vlucht kunnen ze betrokken raken bij een verkeersongeval. De schaapherder kan er ook zijn met ongeveer tweehonderd schapen en wat geiten voor het begrazen van het gebied tussen het Stuifzand en het bos.
 
Wilt u uw hond eens lekker laten uitrennen? Daarvoor zijn in Harderwijk speciale plaatsen aangewezen. Zoals in het Strokelbos, het gebied ten zuiden van de Leuvenumseweg, tussen de Koeweg en de Plaggenweg. Maar ook daar moeten hondenbezitters ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd en hun hond onder appèl staat, in het zicht en op de paden blijft. Laat een hond nooit ongecontroleerd door de bosvakken raggen, want ook daar zit wild.
 
Het aanlijngebod zal worden gehandhaafd met mogelijk een boete als gevolg. Meer informatie bij Snel Herstel telefoon 411 333 of via een mail aan snelherstel@harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 16-3-2018 Fokko Kortlanglaan 191: kappen 6 bomen
 • 18-3-2018 Parallelweg 26-200: kappen 10 bomen
 • 19-3-2018 Hoogstraat 4: twee dakramen
 • 19-3-2018 Provenierslaan 1: carport
 • 14-3-2018 Korhoenlaan 1-106: kappen 5 bomen
 • 12-3-2018 Johanniterlaan 1: appartementencomplex (alleen strijd RO)
 • 20-3-2018 Lageweg 4: dakkapel (achterzijde)
 • 21-3-2018 Grevenhofsweg 6: dakverhoging
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 19-3-2018 Stadswei: kappen 2 bomen
 • 19-3-2018 Donkerstraat 14: plaatsen V bord (reclame 1 object)
 • 19-3-2018 Horlosebrink 10 kv.7: woning in strijd regels ro
 • 19-3-2018 Hondegatstraat 12: schilderen monumentaal pand
 • 20-3-2018 Schapenhoek 5: verbouwen van het pand tot B&B in strijd regels ro
 • 20-3-2018 Paardenbloemdreef 9 kv.11 : woning
 • 20-3-2018 Randweg 22: wijzigen uitrit
 • 22-3-2018 Gelreweg 1: autoshowroom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 18-03-2018: Sloopmelding Hoge Varenweg 6, 3849 RH in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een veldschuur.
 • 14-03-2018: Sloopmelding Schippersmeen 189, 3844 CP  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 13-03-2018: Sloopmelding Linnaeuslaan 10, 3843BL in Harderwijk, voor het slopen van een woning.
 • Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
Algemene gehandicaptenparkeerplaats bij Willem de Zwijgerlaan 11
De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Willem de Zwijgerlaan 11.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid - Appartementen WSB en Bakens
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van twee appartementencomplexen met ieder 10 appartementen op de hoek van deelplan de Bakens en deelplan Watersportboulevard (WSB). Het plangebied is globaal gelegen ten zuiden van de N302 nabij de rotonde Flevoweg-Vuurtorenweg (tussen de percelen Vuurbaak 11 en 18 en Noorderhoofd 41 en 39)
 
De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Appartementen WSB en Bakens ligt met ingang van 29 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/Nl.IMRO.0243.PB00216-/NL.IMRO.0243.PB00216-0001) en op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied - Duinweg 10 en Lage Enkweg 15
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan Buitengebied - Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 wordt voorbereid.
 
Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0243.BP00198-0001) zal naar verwachting medio mei/juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt en op de gemeentepagina www.harderwijk.nl. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel 411 911.