Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 12

Met deze week: kinderen plantten 225 bomen tijdens Boomfeestdag 2018, wegwerkzaamheden aan de Wijtgraaf in Hierden en 
exploitatievergunning horeca.
 

Kinderen plantten 225 bomen tijdens Boomfeestdag 2018

Tijdens de boomfeestdag 2018 woensdag 14 maart, hebben 225 leerlingen van 9 basisscholen een boom geplant op een open plek in het Strokelbos. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Harm-Jan van Schaik en wethouder Jeroen de Jong. De Popschool zorgde voor de muzikale omlijsting. De kinderen maakten ook een woudreus met materialen uit de natuur en deden mee aan een natuurspeurtocht.
 
Naast de organisatie van de boomfeestdag heeft de gemeente samen met De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu, voor groepen 6, 7 en 8 een lespakket en buitenactiviteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk leerlingen enthousiast maken voor de natuur. Wethouder De Jong onderstreept het belang hiervan: “Het is belangrijk dat kinderen al jong kennismaken met de natuur: Het meedoen aan de boomfeestdag levert een waardevolle jeugdherinnering op en maakt kinderen bewust van de waarde van bomen voor de leefomgeving.”
 
In totaal namen vorige week 600 leerlingen deel aan een activiteit in het kader van boomfeestdag 2018. De bedoeling is dat de komende jaren de boomfeestdag in Harderwijk op dezelfde grootschalige manier wordt aangepakt.
Boomfeestdag Harderwijk 2018
 

Kies voor Harderwijk

Vandaag kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met een stempas van de gemeente Harderwijk of een kiezerspas kunt u tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in één van de stembureaus. Kijk voor de locaties en meer informatie op www.harderwijk.nl/verkiezingen. Samen bepalen we de koers. Samen maken we de toekomst van Harderwijk en Hierden. Kies voor Harderwijk en stem op 21 maart!

Uitnodiging wijkcafé 27 maart

Voor iedereen in Harderwijk en Hierden die verder kijkt dan de eigen voordeur en de eigen buurt of wijk nog mooier, veiliger en gezelliger wil maken. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in Centrum de Zin, Stationslaan 32 in Harderwijk.

Raadsinformatie

De raad vergadert op dinsdag 27 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van de “oude” gemeenteraad 2014 – 2018. In de raadsvergadering van donderdag 29 maart vindt de installatie van de “nieuwe” gemeenteraad 2018 – 2022 plaats. U bent van harte welkom. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over artikel in NRC Next: ‘Gemeente rijdt nog altijd diesel, ondanks belofte’. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Wegwerkzaamheden Wijtgraaf

Van maandag 26 maart tot en met woensdag 4 april zijn aan de Wijtgraaf tussen de Zomerweg en de Zuiderzeestraatweg wegwerkzaamheden en is de weg ter plaatse afgesloten voor verkeer. De weg wordt geasfalteerd en daarna worden bermbetonwerkzaamheden uitgevoerd.
 
Het verkeer wordt met verwijsbebording omgeleid. Overlast willen we zoveel mogelijk beperken, maar we kunnen het helaas niet uitsluiten. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar de aannemer: a.nieuwenhuis@schageninfra.nl. 

Panelbijeenkomst Sociale Kaart professionals

Op de Sociale kaart voor de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde kunnen inwoners en professionals snel en gemakkelijk informatie over wonen, zorg, welzijn, jeugd, gezin, werk en inkomen vinden. De informatie is te vinden via www.harderwijk.socialekaartnederland.nl.
 
Heeft u als professional gewerkt met de Sociale kaart? Dan horen wij graag wat uw ervaringen met het gebruik van de kaart zijn. U bent van harte uitgenodigd voor een panelbijeenkomst voor professionals op maandag 26 maart van 14.00 tot 15.30 uur in het Huis van de Stad, Havendam 56, Harderwijk. We testen onder andere de bruikbaarheid en vindbaarheid van professionals. Naar aanleiding hiervan horen we graag van u de verbeter- en ontwikkelpunten. Sociale Kaart Nederland gaat, waar mogelijk, met de punten aan de slag.
 
Wij zien u graag op 26 maart! Aanmelden en informatie: Judith de Jonge, j.dejonge@meerinzicht.nl.

Verbeter openbare ruimte met uw Stadsidee 2018

Voor het derde achtereenvolgende jaar biedt de gemeente de mogelijkheid aan inwoners met ideeën en plannen te komen om buurt, wijk, dorp of stad mooier, leuker en leefbaarder te maken. Om het winnende Stadsidee 2018 daadwerkelijk te realiseren stelt de gemeente een bedrag van € 45.000,- beschikbaar. Inwoners van Harderwijk en Hierden bepalen, in een stemronde via de website, welk idee wint. Uiterlijk vrijdag 1 juni moeten de ideeën via www.samenkleurenwedestad.nl zijn ingediend.
 
Het Stadsidee
Het Stadsidee werd in 2016 geïntroduceerd. Het eerste jaar al was het een enorm succes en ook vorig jaar werden opnieuw een groot aantal creatieve ideeën ingestuurd. In 2016 is het idee “Speeltuin De Oude Eik” gerealiseerd. En vorig jaar kreeg  het idee "De aanleg van een hondenstrand” de meeste stemmen. Aan de uitvoering van dat idee wordt gewerkt.
 
Samen kleuren we de stad

Het Stadsidee is een project van ‘Samen kleuren we de stad’ en is een initiatief van de gemeente Harderwijk. Het is bedoeld om inwoners de mogelijkheid te geven actief bij te dragen aan de inrichting van hun stad. In het kader van ‘Samen kleuren we de stad’ worden allerlei mogelijkheden aangeboden om bij te dragen aan het verbeteren van de openbare ruimte en leefbaarheid in de gemeente. 

OV-ambassadeurs helpen ouderen op weg

Op donderdag 22 maart, 26 april, 24 mei en 29 juni is het maandelijkse OV-inloopspreekuur voor senioren van 10.00 – 11.30 uur in Bibliotheek Harderwijk, Havendam 56. OV-ambassadeurs beantwoorden graag al uw vragen over reizen met het openbaar vervoer. Meer info: www.harderwijk.nl.

 
Bijeenkomst Senioren in Beweging

Bewegen is goed voor senioren, het houdt hen fitter en vitaler. Maar dat niet alleen ook het sociale aspect van het samen bewegen is van belang. Om bewegen onder ouderen te stimuleren organiseren wij de bijeenkomst ‘Senioren in Beweging’. Het project is een initiatief van een aantal sportverenigingen uit Harderwijk. Aanmelden graag voor vrijdag 23 maart  per mail naar sport@harderwijk.nl.
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 maart van 17.00 - 19.00 uur in het Stadhuis. U bent van harte welkom mee te denken over dit onderwerp. Er is gezorgd voor soep en broodjes. 

Exploitatievergunning horeca

Per 14 juni 2017 is het exploitatievergunningstelsel in werking getreden. Dat heeft gevolgen voor alle ondernemers die een openbare inrichting exploiteren en dranken of etenswaren verstrekken. Met dit stelsel kan de gemeente Harderwijk de balans tussen leven, wonen en ondernemen nog beter afwegen.
 
Eerste vrijstellingen en vergunningen verleend
In december 2017 zijn 244 bedrijven geïnformeerd dat ze wellicht een vergunning of vrijstelling nodig hebben. Bij ongeveer een kwart van de bedrijven was dit niet nodig. De overige bedrijven zijn getoetst en op 19 maart zijn de eerste vrijstellingsbesluiten verleend. Bij nog 86 bedrijven wordt nader gekeken of zij alsnog in aanmerking komen voor de vrijstelling, of dat zij de vergunning nodig hebben. Deze ondernemers zijn hierover geïnformeerd.
 
Heeft u een exploitatievergunning nodig?
Alle ondernemers die bekend zijn bij de gemeente en/of de Kamer van Koophandel zijn aangeschreven. Verkoopt u dranken of etenswaren en bent u niet benaderd? Vul dan het aanvraagformulier exploitatievergunning in op www.harderwijk.nl/horeca of mail naar horecavrg@harderwijk.nl. Misschien heeft u een vergunning nodig. Ondernemers die na 1 juni 2018 zonder vergunning dranken of etenswaren verkopen riskeren een boete. Er kan zelfs besloten worden tot sluiting. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 8-3-2018 Zuiderzeepad 3: verbouwen pand
 • 9-3-2018 Waterstadboulevard 128: dakterras en dubbele openslaande deuren
 • 9-3-2018 Waterstadboulevard 126: dakterras met trap
 • 9-3-2018 Einsteinstraat 5: aanleggen fundering loswal
 • 8-3-2018 Waterfront ZE kavel H: woning en uitrit
 • 11-3-2018 Oranjelaan 31: verbouwen gemeentelijk monument en plaatsen reclame
 • 12-3-2018 Zuiderzeestraatweg 108 : bouw nieuw dak
 • 12-3-2018 Veldkamp vijver: kappen 2 coniferen
 • 12-3-2018 Waterfront ZE kavel D: woning
 • 13-3-2018 Lammertkamp 2: schuur
 • 13-3-2018 Newtonweg 2: wijzigen huisstijl tankstation (reclame, 5 objecten)
 • 13-3-2018 Smeepoortenbrink 38: afdak
 • 15-3-2018 boulevard: 3 welkom borden
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 12-3-2018 tegenover groenstrook Stephensonstraat 5: kappen 4 bomen
 • 13-3-2018 Havenspoor 91 t/m 215: 63 appartementen
 • 13-3-2018 Hoogstraat 22: uitbreiden woning (GM)
 • 14-3-2018 Markt 14: parasols, windschermen in strijd regels ro
 • 15-3-2018 Langezand 27 (NE kavel A): woning
 • 15-3-2018 Grevenhofsweg 5: kappen 1 boom
 • 12-3-2018 Ir. Lelykade 5: reclame (3 uitingen) in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Johanniterlaan 5, 5a en 7: transformeren kantoorpand naar appartementen in strijd regels ro en uitrit; 28-4-2018
 • Stationslaan 22: herstellen voegwerk (GM); 27-4-2018
 
Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
-        Het instellen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij de adressen:
         Tuinstraat 51 en Bokkekamp 12
-        Het verwijderen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het adres Van Speyklaan 260.
-        Het wijzigen van enkele verboden om stil te staan in een parkeerverbodzone in delen van de binnenstad van Harderwijk, waaronder de Doelenstraat (uitbreiden parkeerverbodzone binnenstad);
-        Het intrekken van het verbod om stil te staan in de Keizerstraat en Kaatsbaan;
-        Het intrekken van het verbod om stil te staan in de Sint Annastraat.
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande ondernemingen een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Kantine de Konijnenberg, Korhoenlaan 2, 3847 LN Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 14-03-2018
- Stadscamping Harderwijk, Ir. Lelykade 5, 3846 AE  Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 15-03-2018
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 21 maart tot en met 2 mei ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 8-03-2018: Luttekepoortstraat 10, 3841 AX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkel en een magazijn.
 • 12-03-2018: Ooster Mheenweg 9, 3849PA in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit schuren.
 • 23-02-2018: Boerhaavelaan 8, 3843 AP in Harderwijk, voor het slopen van het bedrijfspand.
 • 27-02-2018: Markt 1 en Hondegatstraat 2A, 3841 in Harderwijk, voor het gedeeltelijk slopen van een rijksmonument.
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013–Zuiderbreedte 36
Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013–Zuiderbreedte 36 maakt het mogelijk om op het perceel Zuiderbreedte 36 zelfstandige kantoren te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00138-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: hwww.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.BP00138-/NL.IMRO.0243.BP00138-0002) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2
Het ontwerpbestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2 maakt de realisatie van de tweede fase woningbouw, de aanleg van het waterbergingsgebied Crescentplas en de realisatie van geluidwerende voorzieningen langs de A28 mogelijk. Het plangebied wordt globaal begrensd door de A28 aan de noord- en west zijde, de wijk Muziekland aan de oostzijde en de Groene Zoomweg aan de zuid-westzijde.
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met het verlenen van een hogere waarde wordt de realisatie van circa 390 woningen in het plangebied mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 22 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
-        de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-        burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00208-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00208-/NL.IMRO.0243.BP00208-0001/) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Aanvullend mandaatbesluit handhaving illegale bewoning industrieterrein Lorentz
Burgemeester en wethouders hebben op 13 maart 2018 besloten om een aanvullend mandaatbesluit te nemen. De bevoegdheid om zienswijzen te beantwoorden en een last onder dwangsom op te leggen wegens illegale bewoning op het industrieterrein Lorentz is gemandateerd aan de directeur van het domein Bestuur & Organisatie. Het mandaatbesluit is ook te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.