Geen lagere grondprijs voor sociale huurwoningen

In een poging meer ruimte te geven aan sociale huurwoningen in Harderwijk, dienden de fracties van de PvdA, Fractie Van der Veere, Harderwijk Anders en Gemeentebelang afgelopen donderdagavond een motie in. In die motie werd het college opgedragen om het grondprijsbeleid als stimulans voor sociale huurbouw in te zetten. 

Een lagere grondprijs voor woningbouwverenigingen of commerciële partijen die zich wagen aan sociale huurbouw.

Directe aanleiding voor die motie is de lagere grondprijs die de nieuwe eigenaren van zeven vrijstaande woningen en acht  tweekappers straks betalen. Zij hebben zich verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en gaan bouwen in de Groene Zoom, tussen Drielanden en Ermelo in. Om die eerste Harderwijkse CPO mogelijk te maken, heeft het college een lagere grondprijs gehanteerd dan de marktwaarde van de grond.

De fracties zijn van mening dat als een lagere grondprijs voor een CPO mogelijk is, dat die ook mogelijk moet zijn voor sociale huurbouw.

Wethouder Jeroen de Jong was het daar niet mee eens. “De grondprijs in bijvoorbeeld Harderweide ligt voor sociale huurwoningen al 65 procent lager dan het kost om een vergelijkbare woning in de markt te zetten. Daarnaast krijgen woningcorporaties en commerciële marktpartijen tweeduizend euro subsidie per gerealiseerde huurwoning.” Ook somde hij de locaties op waar binnen afzienbare tijd veel nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. “De Stadsdennenkerklocatie, Careander, Marnixstraat, de Slaaphoflocatie, Harderweide, Handelsweg, de Rabobanklocatie en gebied de Harder. Daarom ontraden we de motie. We laten al voldoende zien dat sociale huurbouw ons ernst is.”

Ook de fractie van de ChristenUnie en van D66 begrijpen de tijd en de plaats voor de motie niet.

“We waren er in een vergadering over de Woonvisie graag op in gegaan”, aldus Hans Nijman van D66. Ook Ida Stoevelaar van het CDA begreep de motie maar ten dele. “De vergelijking gaat niet helemaal op. Er staat bij het CPO wel wat tegenover die grondprijsverlaging. Zo moeten ze duurzaamheidsmaatregelen treffen en zijn ze straks zelf verantwoordelijk voor het openbaar groen.”
De motie haalde het niet met alleen de steun van de indienende fracties.