Geen kritiek op Boerenstrandje tijdens ‘terugkomdag’ streekconferentie

Door Petronella Polinder - Geen woord van kritiek op de Beek, de Broeken en aan zee tijdens de terugkomdag van de streekconferentie Veluwemeerkust, afgelopen zaterdag in hotel Van der Valk.

“Juist veel positieve geluiden, mensen voelen zich betrokken. We horen dat het gebied mooi is, het gehele gebied Mheenlanden, Bloemkampen, niet alleen het Boerenstrandje”, zegt boswachter Marcel Kwant.

Hij was verbaasd over de kritiek op de Veluwemeerkust in Hierden, die begin november op Facebook werd gepost. De boel zou verloederen, er waren geen weidevogels meer te zien, boeren zouden worden weggepest en alles zat onder de zwanenpoep.

In een eerder interview zei hij: “We hebben begin oktober een goed bezochte streekconferentie gehad over dat gebied, in Hotel de Beyaerd. We hebben met bijna driehonderd omwonenden daar gezeten en hebben dit geluid niet gehoord, terwijl dat wel het moment was geweest de zorgen daarover te uiten.” Een deel van die driehonderd mensen, ruim 75 mensen, was afgelopen zaterdag op de terugkomdag. Zij herkenden zich geen van allen in de geuite kritiek.

Het doel van de terugkomdag was om de dromen en wensen die tijdens de streekconferentie werden gepitcht aan Natuurmonumenten concreet te maken. Zelfstandige werkgroepen van inwoners en ondernemers uit de Veluwemeerkustgemeenten, moeten de komende maanden met organisaties en instanties die zij nodig hebben voor de uitvoer van hun ideeën, in gesprek gaan. Natuurmonumenten heeft hierbij vooral een adviserende taak. De uitvoering ligt bij de werkgroepen.

“Je merkt dat er veel betrokkenheid en liefde is voor het gebied. De opkomst was hoog en er zijn mooie onderwerpen voorbij gekomen”, zegt Kwant. Als voorbeeld noemt hij de insecten- of bijenhotels op openbare plaatsen in Harderwijk en Nunspeet, het herstellen van historische boerenerven en een natuurbelevingscentrum. Meer ideeën en een korte impressie van de streekconferentie is te vinden op www.veluwemeerkust.nl.

Een volgende bijeenkomst wordt voor begin 2018 georganiseerd.

Lees ook
Kritiek op Natuurmonumenten over verloedering gebied de Mheenlanden

Hierdense Beek