Gasloos leven is een duur grapje in Harderwijk

Door Petronella Polinder - Duurzaam willen zijn, is in Harderwijk een duur grapje. In elk geval als het gaat om afkoppeling van het gas. Gasleverancier voor de gemeente Harderwijk, Liander, rekent ruim zeshonderd euro voor het weghalen van de meter, de aansluitkast en de grondkabel. 

Daarmee is deze leverancier een heel stuk duurder dan andere aanbieders die eigenaren de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een goedkopere optie, bijvoorbeeld verzegeling of het drukloos maken van de aansluiting. 

Naar aanleiding van berichten over deze hoge kosten, die bij D66 werden gemeld, heeft de fractie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In de brief aan het college verhaalt D66 over een zaak in Amsterdam. Een inwoner aldaar weigerde de hoge kosten voor de afsluiting te betalen en is door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld.

“Daarbij stelde de commissie in de uitspraak: ‘Daarbij mag de ondernemer enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting’”, zegt Thijs Melkert van D66. Een paar jaar geleden rekende Liander deze hoge afsluitkosten nog niet.

De fractie wil van het college weten of ze bekend zijn met het gegeven dat andere netbeheerders zoals Enexis, de gasafsluiting wel voor onbepaalde tijd wil verzegelen, voor een bedrag van iets meer dan 120 euro. Ook wil D66 weten of het college deze hoge kosten wenselijk vindt, met in het achterhoofd de wens van de gemeente om zoveel mogelijk woningen van het gas af te laten sluiten. De partij wil graag weten of het college, als aandeelhouder van Liander, met de andere aandeelhouders in gesprek wil gaan om aan te dringen op goedkopere alternatieven zoals verzegeling.

Voor zover de fractie weet is er in Harderwijk niemand die de hoge afsluitkosten van Liander heeft aangevochten. Of ze dat inwoners adviseren? “Wij wilden eerst zien of de gemeente hierin zelf een rol kan gaan spelen. Zij is immers aandeelhouder en kan op die manier de aanbieder verzoeken om bepaalde kosten te heroverwegen.

De gemeente Harderwijk hoeft hierin niet de kar alleen te trekken, maar kan steun zoeken bij andere aandeelhouders. Het probleem is groter dan alleen Harderwijk, maar het zou wel mooi zijn als Harderwijk voorop kan gaan lopen in het aankaarten van dit probleem en daarmee kan laten zien ambitieus te zijn en écht werk te maken van duurzaamheid”, aldus Melkert. Hij zet te hopen dat het college kritisch wil kijken naar de kosten die in rekening worden gebracht voor de afsluiting en de argumentatie die Liander daarvoor hanteert. “Als stad die wil verduurzamen, kun je niet achterover leunen als het voor jouw inwoners minder aantrekkelijk is om hun huis van het gasnet los te koppelen.”