Feest: 12,5 jaar huurdersvereniging “de Kortekamp”

Grietje Luytjes had in 2005 de behoefte om een bewonersvergadering te organiseren om samen sterker te staan naar de gemeente toe en door activiteiten te organiseren om zo meer contacten met elkaar te krijgen. 

Louwtje v.d. Schelde, Annefloor Tighelaar en Grietje Luytjes zijn in 2005 naar de destijds Centrale Woningstichting gegaan voor een gesprek. Aan alle kanten was het beter om een huurdersvereniging op te richten.

Op 18 oktober 2005 was er een grote bijeenkomst en is op die dag de huurdersvereniging opgericht! In juli 2006 was er een eerste barbecue, georganiseerd door de huurdersvereniging. Jaarlijks worden er door het bestuur vele activiteiten voor de bewoners georganiseerd o.a. rond Pasen een lunch, op Koningsdag om 8.30 uur hijsen van de vlag onder het zingen van het Wilhelmus,  barbecue, rond Kerst een warm- en koud buffet , bowlen, eens in de zoveel jaren een reisje.

We zijn een zeer actieve huurdersvereniging en die ook lief en leed met elkaar deelt. Op 18 april 2018 bestond de huurdersvereniging 12,5 jaar, dit hebben we feestelijk gevierd.

Het appartementencomplex was kleurrijk versiert met vlaggetjes en slingers en op 19 april heeft het bestuur ( Grietje Luytjes, Trinet Dwars, Aukje Stinissen, Hanna de Groot en Anne Kroneman ) gezellig in het zonnetje de hele dag kniepertjes gebakken voor het appartementencomplex, opbrengst was voor de vereniging. Al snel werden tuinstoeltjes gehaald en was het een gezellige drukte. We hebben de week afgesloten met een zeer geslaagde receptie op zaterdag 21 april voor leden en genodigden bij Hotel Allure.

Huurdersvereniging de Kortekamp Harderwijk